Mẫu Báo Cáo Thành Tích Đoàn Viên Xuất Sắc, Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Trong Công Tác Đoàn

Báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là văn bản do người thuộc tổ chức công đoàn soạn thảo nhằm cung cấp những thông tin về thành tích đạt được trong một thời gian nhất định nhằm đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đang xem: Báo cáo thành tích đoàn viên xuất sắc

Khi tham gia vào các tổ chức nhất định, để nắm bắt được thông tin của thành viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao, hoặc để xem xét khen thưởng trong một thời gian nhất định. Các thành viên tham gia tổ chức cần làm báo cáo thành tích cá nhân. Trong tổ chức công đoàn, báo cáo này được gọi là báo cáo thành tích cá nhân.

Trong bài viết Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Hoàng Phi cung cấp thông tin về mẫu báo cáo nói trên tới Quí vị.

Báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là văn bản do người thuộc tổ chức công đoàn soạn thảo nhằm cung cấp những thông tin về thành tích đạt được trong một thời gian nhất định nhằm đề nghị cấp trên khen thưởng.

Báo cáo cáo này cung cấp được những thông tin khách quan nhất do chính người soạn thảo cung cấp và tự nhìn nhận. Nhưng được sự phê duyệt, xem xét của công đoàn cơ sở trước khi gửi lên công đoàn cấp trên đề nghị khen thưởng.

*

Khi nào báo cáo thành tích cá nhân công đoàn?

Cá nhân báo cáo thành tích công đoàn khi đề nghị công đoàn khen thưởng. Đợt khen thưởng sẽ được công đoàn cấp trên cung cấp thông tin tới công đoàn cơ sở để từ đó phổ biến tới từng thành viên trong công đoàn.

Đợt khen thưởng của từng công đoàn là khác nhau, nhưng thường vào đợt cuối năm, quí hoặc có thể vào những dịp đặc biệt như ngày thành lập. Thời gian này thì tùy thuộc vào công đoàn ấn định.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn mới nhất

Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Hoàng Phi cung cấp mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn mới nhất tới Quí vị như sau:

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐBP:… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị :…..

Kính gửi:

I/ Sơ yếu lý lịch:

– Họ tên: tuổi: giới tính:

– Thâm niên công tác:

– Chức vụ chính quyền:

– Chức vụ công đoàn :

– Chức năng nhiệm vụ được giao:

II/ Thành tích đạt được:

1. Công tác chính trị tư tưởng

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

– Tham gia công tác NCKH – CGCN, SKCT, hoạt động Dự án, viết giáo trình, bài giảng

3. Kết quả hoạt động công tác công đoàn và các phong trào đoàn thể khác:

4. Tham gia xây dựng tập thể:

III/ Kết quả thi đua trong năm học:

– Danh hiệu thi đua:

– Hình thức khen thưởng:

……., ngày ……… tháng ……. năm …

Ý kiến của BCH Công đoàn bộ phận Người báo cáo

Xác nhận của BCH Công đoàn ….

TM. BCH CÔNG ĐOÀN ……

CHỦ TỊCH

Dựa vào bản mẫu báo cáo, phần tiếp theo của bài viết Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn Tổng đài 1900 6557 sẽ hướng dẫn Quí vị soạn thỏa mẫu báo cáo trên.

Xem thêm: Mẫu Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ

Hướng dẫn soạn báo cáo thành tích cá nhân công đoàn

Khi soạn thảo báo cáo trên, người soạn thảo phải chú ý những vấn đề sau:

Thứ nhất: Về đề nghị

Chủ thể đề nghị ở đây có thể là công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Tổng Công đoàn Việt Nam. Tùy thuộc vào từng cấp khen thưởng. Người soạn thảo phải nắm chắc được nguyên tắc sau là đề nghị cấp nào thì gửi gửi ban chấp hành công đoàn đó.

Thứ hai: Về sơ yếu lý lịch

Như mẫu ở phần trên, chủ thể soạn thảo phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Có một số thông tin như: Chức vụ chính quyền; chức vụ công đoàn thì tùy vào chức vụ của người soạn thảo để điền. Mục này không bắt buộc phải có.

Thứ ba: Về thành tích đạt được

– Công tác chính trị tư tưởng: Chủ thể soạn thảo phải nêu được các yếu tố như

Lập trường tư tưởng; ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cấp trên, quy định của Nhà trường; tham gia sinh hoạt chính trị, xây dựng Đảng; học tập nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Đây được coi là những yếu tố để xác định tư tưởng của thành viên khi tham gia tổ chức. Mỗi một tổ chức khi được lập ra đều mang trong mình một lý tưởng và trách nhiệm với cộng đồng nhất định không đi ngược lại đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chính vì vậy , thành viên trong tổ chức cũng được giác ngộ đường lối khi tham gia và thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao, tránh những trường hợp sai lệch về tư tưởng chính trị.

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Phần kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gồm các yếu tố sau: Công tác chuyên môn, nhiệm vụ; tham gia công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động dự án, viết giáo trình, bài giảng…..

Đây có thể là một trong những nhiệm vụ được giao hoặc có thể do sáng tạo của từng cá nhân có những thành tích được biểu dương trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Cá nhân soạn thảo cần nêu được những thông tin chính xác , cụ thể để từ đó làm cơ sở khen thưởng.

Thứ tư: Về xác nhận báo cáo thành tích cá nhân công đoàn

Người soạn thảo báo cáo cần được ý kiến xác nhận của các chủ thể sau: Ban chấp hành công đoàn bộ phận và Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Xác nhận của các chủ thể này làm tăng tính xác thực của báo cáo cũng như đảm báo báo cáo cung cấp thông tin khách quan nhất từ người soạn thảo.

Xem thêm: Mẫu Powerpoint Khóa Luận Tốt Nghiệp Miễn, Mẫu Slide Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp

Từ những phân tích trên Công ty Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào Số điện thoại tư vấn 1900 6557.

Viết một bình luận