Báo Cáo Thành Tích Đảng Viên Xuất Sắc Các 5 Năm Liền, §Ng Bé Häc Viön Ctqg

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (42.42 KB, 2 trang )

Đang xem: Báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐXD SỐ 1CHI BỘ…………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngàythángBÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂNĐề nghị tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền(Năm ……., ……, ………)I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH- Họ và tên đảng viên:Nam (Nữ):- Ngày, tháng, năm sinh:- Ngày vào Đảng:Ngày chính thức:- Đơn vị công tác:- Chức vụ Đảng:- Chức vụ chính quyền:II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC1. Sơ lược thành tích của đảng viêna. Thực hiện nhiệm vụ của đảng viênb. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn2. Danh hiệu khen thưởng đã nhận đượca. Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy Đảng
b. Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thểXÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NƠIĐẢNG VIÊN SINH HOẠTĐẢNG VIÊN BÁO CÁO(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)T/M ĐẢNG ỦY TRƯỜNGnăm 2015(ký tên và đóng dấu)

*

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải làm gì? 1 24 81

*

Bộ GD&ĐT: BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-2010 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2010-2011 33 752 0

Xem thêm: Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn 【Xem 58,113】, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn

*

BÁO CÁO ” THÀNH PHẦN SÂU HẠI VỪNG VÀ DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ SÂU CUỐN LÁ ANTIGASTRA CATALAUNIALIS (DUP.) (LEP.: PYRALIDAE) NĂM 2010, 2011 TẠI LỘC HÀ, HÀ TĨNH ” pptx 9 436 0

*

Báo cáo ” Bất bình đẳng giới và nguy cơ lây nhiễm HIV trong thanh niên ” docx 6 490 0

*

Báo cáo ” Đại hội Đảug lần thứ V và những nhiệm vụ của Xã hội học ” docx 5 774 3

*

BAO CAO HOAT DONG CD QUY I VA PHUONG HUONG NHIEM VU QUY II/2010 4 296 0

Xem thêm: dang ky gunz

*

Báo cáo nghiên cứu khoa học: “VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” pdf 6 568 0

Viết một bình luận