Mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội mới nhất

Báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội là gì?

Xem thêm: Mẫu báo cáo công tác tuần công tác tư vấn giám sát mới nhất

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội mới nhất:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….( Địa danh), ngày tháng năm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Họ và tên: [Họ và tên của quân nhân]

Số hiệu quân nhân: [Số hiệu quân nhân của quân nhân]

Chức vụ hiện tại: [Chức vụ hiện tại của quân nhân]

I. Tóm tắt quá trình công tác tại đơn vị:

– [Công tác được giao] từ tháng [tháng]/năm [năm] đến tháng [tháng]/năm [năm].

– [Công tác được giao] từ tháng [tháng]/năm [năm] đến tháng [tháng]/năm [năm].

II. Thành tích trong quá trình công tác tại đơn vị:

Về tư tưởng chính trị:

– Về lý tưởng cách mạng: luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái;

– Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không né tránh trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, né tránh, va chạm, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng;

– Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn;

– Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng; không gây mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của mình;

Đọc thêm  Bộ Đề Toán Violympic Lớp 1 (19 Vòng), Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Cấp Huyện

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

– Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

– Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

– Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Trong năm 20… đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Đối với nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt.

Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

– Luôn tuân thủ các Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đọc thêm  Mẫu đơn xin xác nhận hạnh kiểm và cách viết đơn xin xác nhận

Về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:

Nhận thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam… Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,… Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:

– Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực

– Tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác điều hành cũng như bổ sung thêm kiến thức của bản thân.

– Luôn gần gũi với đồng nghiệp, CBCNV trong Đội tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa các CBCNV không tạo khoảng cách, phân biệt đối xử. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, tâm tư, tình cảm của từng CBCNV. Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

– Đối với công việc luôn hoàn thành ở mức độ cao nhất. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.

Thành tích khen thưởng đặc biệt khác:

Xác nhận của Đơn vị công tác

Xác nhận của…

.., ngày tháng năm …

Người khai

Xem thêm: Mẫu bìa báo cáo thành tích cá nhân có file Word để tải về

3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội ngắn gọn nhất:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….( Địa danh), ngày tháng năm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Họ và tên: [Họ và tên của quân nhân]

Số hiệu quân nhân: [Số hiệu quân nhân của quân nhân]

Chức vụ hiện tại: [Chức vụ hiện tại của quân nhân]

Đọc thêm  Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

I. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

 1. Khóa huấn luyện đã tham gia:
 • [Tên khóa huấn luyện] tại [Địa điểm] vào tháng [tháng]/năm [năm].
 • [Tên khóa huấn luyện] tại [Địa điểm] vào tháng [tháng]/năm [năm].
 1. Kết quả đạt được:
 • Hoàn thành khóa huấn luyện với thành tích xuất sắc.
 • Đạt kết quả đạt được cao trong khóa huấn luyện.

II. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC

 1. Công tác được giao:
 • [Công tác được giao] từ tháng [tháng]/năm [năm] đến tháng [tháng]/năm [năm].
 • [Công tác được giao] từ tháng [tháng]/năm [năm] đến tháng [tháng]/năm [năm].
 1. Kết quả đạt được:
 • Hoàn thành công tác được giao với thành tích xuất sắc.
 • Đạt kết quả đạt được cao trong công tác được giao.

III. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

 1. Hoạt động cộng đồng đã tham gia:
 • [Tên hoạt động cộng đồng] tại [Địa điểm] vào tháng [tháng]/năm [năm].
 • [Tên hoạt động cộng đồng] tại [Địa điểm] vào tháng [tháng]/năm [năm].
 1. Kết quả đạt được:
 • Đạt thành tích cao trong hoạt động cộng đồng.
 • Đóng góp tích cực và mang lại hiệu quả tốt trong hoạt động cộng đồng.

IV. KẾT LUẬN

[Thống kê các hoạt động đã tham gia và kết quả đạt được. Đánh giá đóng góp và năng lực của quân nhân trong quá trình phục vụ.]

Người viết báo cáo

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

4. Vai trò của báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội:

5. Nội dung bản báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội mới nhất:

Nội dung của bản báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội có thể khác nhau tùy vào cơ quan quản lý và đơn vị quân đội. Tuy nhiên, thông thường, bản báo cáo sẽ bao gồm các thông tin sau:

– Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, chức vụ, đơn vị và thời gian phục vụ;

– Hoạt động đào tạo: Bao gồm các khóa đào tạo đã tham gia, thời gian, nội dung đào tạo và kết quả đạt được;

– Công tác cộng đồng: Bao gồm các hoạt động tham gia với cộng đồng và kết quả đạt được;

– Công tác được giao: Bao gồm các nhiệm vụ, trách nhiệm và kết quả thực hiện;

– Thành tích và đóng góp: Bao gồm các thành tích và đóng góp đạt được trong quá trình phục vụ quân sự, bao gồm cả thành tích trong công tác cộng đồng và công tác được giao;

– Nhận xét của cấp trên: Bao gồm nhận xét của cấp trên về hoạt động và đóng góp của quân nhân, bao gồm cả những điểm mạnh và điểm cần cải thiện;

– Đề xuất nâng cao chất lượng phục vụ và đào tạo: Bao gồm các đề xuất của cấp trên về việc nâng cao chất lượng phục vụ và đào tạo trong tương lai.

Bản báo cáo thành tích cá nhân trong quân đội có thể được thực hiện theo định kỳ hoặc khi quân nhân hoàn thành một hoạt động đặc biệt nào đó. Nội dung của báo cáo sẽ phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý và đơn vị quân đội về việc báo cáo và đánh giá thành tích cá nhân.