báo cáo thành tích cá nhân học tập và làm theo bác năm 2017

Tháng Năm 23, 2019 7:40 sáng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng thưởng Giấy khen đạt thành tích tốt trong việc
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
————————————-

I. THÔNG TIN CHUNG:
Họ và tên: Hoàng Thị Lành, Sinh ngày 11/04/1966
Quê quán: Xã Quảng Lộc – Thị xã Ba Đồn – Tỉnh Quảng Bình
Nơi thường trú: Thôn Phú trịch- xã Quảng Lộc- Thị xã Ba Đồn- Tỉnh Quảng Bình
Nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non
Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non xã Quảng Hải
Việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết và quan trọng đối với mọi người mà nhất là Đảng viên. Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đảng viên. Từ đó nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Mỗi đảng viên chúng ta rất cần thấm nhuần và học theo những phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chúng ta ai ai cũng cần học Bác những đức tính tốt đẹp ấy trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú.
Trong “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi tâm đắc nhất là: đội ngũ cán bộ đảng viên phải có đạo đức, có tài. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, là một tấm gương sáng để nhân dân tin và noi theo. Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Khi học tập và làm theo Bác tôi đạt được những kết quả trong năm như sau:
II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị và hòa đồng với mọi người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Kiên quyết lên án và chống lại các biểu hiện tiêu cực, các hành vi phi đạo đức, trái pháp luật.
Đối với Đảng thì tuyệt đối trung thành, đặt quyền lợi của Đảng lên trên lợi ích của cá nhân, chấp hành triệt để những quy định của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn quan tâm giúp đỡ, đồng nghiệp, học sinh.
Luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của nhà giáo; chấp hành tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong đơn vị, giữ gìn tốt mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên trong đơn vị. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.
Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng;
Có tinh thần tự phê và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn:
Với cương vị là một bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trước cấp trên. Bản thân luôn có ý thức tự học hỏi, nghiên cứu, vận dụng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện và cùng với Ban chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập và xây dựng Chương trình hành động cụ thể, sát thực với tình hình và điều kiện của đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Bản thân luôn nỗ lực cố gắng là trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong, ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa và hưởng ứng thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nơi ở và nơi công tác.

Đang xem: Báo cáo thành tích cá nhân học tập và làm theo bác năm 2017

Xem thêm: Sơ Đồ Quy Trình Bán Hàng Hóa, Quy Trình Bán Hàng Cho Các Mô Hình Kinh Doanh

Xem thêm: Khóa Học Dạy Chơi Launchpad Là Gì, Novation Launchpad Mini Grid Controller Bonus Pak

Tích cực tham gia công tác phát triển đảng viên của đơn vị.
Bản thân đã tích cực nghiên cứu các tài liệu về chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và việc sử dụng công nghệ thông tin để có kế hoạch chỉ đạo tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
Từ những bước đi cách làm sáng tạo và tinh thần đoàn kết dân chủ trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, với cương vị là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng của một nhà trường có rất nhiều khó khăn, trách nhiệm nặng nề, song bản thân đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm tìm mọi giải pháp cùng tập thể lãnh đạo, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và vận động cán bộ, giáo viên nhân viên thực hiện có chuyển biến tích cực.Từ nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hành động với những việc làm tích cực, hiệu quả trong xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia đó là:
Tích cực tham mưu với các Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để xây dựng tăng trưởng về cơ sở vật chất theo hướng trường chuẩn Quốc gia. Trong 3 năm liền nhà trường đã phát triển mạnh mẽ về cơ sở vật chất, có đầy đủ hệ thống phòng học, phòng chức năng, sân trường được nâng cấp, thiết kế cảnh quan môi trường sư phạm phù hợp đáp ứng với tình hình thực tế của địa phương, nhà trường và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường với những kết quả như sau:
+ Về số lượng: Toàn trường đã huy động được 219 cháu trong độ tuổi ra lớp.
Trong đó: – Trẻ Nhà trẻ 33 cháu đạt tỷ lệ 22% trẻ trong độ tuổi.
– Trẻ Mẫu giáo 186 cháu đạt tỷ lệ 100% trẻ trong độ tuổi.
– Duy trì vững chắc phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.
+ Về chất lượng nuôi dưỡng: Nhà trường đã được Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, UBND thị xã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng trường theo mô hình trường chuẩn Quốc gia và được đầu tư đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng khang trang và hiện đại. Bản thân đã phối hợp tốt với các đồng chí trong Ban chi ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo đội ngũ nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại trường. Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, đối với mẫu giáo tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống còn 5%; nhà trẻ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuồng còn 3%, chất lượng các bữa ăn của trẻ được nâng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.
+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu đòi hỏi về chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao, vì vậy tôi luôn tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường tham gia học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 22 đ/c.
Trong đó có: 16 đ/c có trình độ ĐH đạt 72,7%, CĐ có 5 đ/c đạt 22,7; 1 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ lệ 4,5%. Hầu hết các đồng chí đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi. Trong 3 năm liên tục từ năm 2015-2017 chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; Năm 2018 chi bộ đạt kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trường 3 năm liền đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
+ Năm 2018 trường được UBND Tỉnh công nhận “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.
+ Hàng năm có 13 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.
+ 02 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
+ 8 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại đạt cấp trường, 2 đ/c có đề tài SKKN đạt cấp cơ sở.
Trong 3 năm liền từ năm 2016-2018 bản thân được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ xã Quảng Hải tặng thưởng Giấy khen. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Được UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen.
3. Nội dung đăng ký phấn đấu và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở học tập:
Một là, trách nhiệm với Tổ quốc: Phải luôn có trách nhiệm với Tổ quốc, với sự sống còn của quốc gia, dân tộc. Trách nhiệm ấy được thể hiện ở tinh thần đấu tranh quên mình, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
Hai là, trách nhiệm đối với nhân dân: Phải phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp khoa học trong lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các đường lối, chính sách ấy. Phải nêu gương trước quần chúng về mọi mặt.
Ba là, trách nhiệm đối với Đảng: Phải kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; phải thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên.
4. Những sáng kiến, trong thực hiện nhiệm vụ:
Năm học 2015-2016 sáng kiến: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Mầm non”được Hội đồng khoa học của ngành giáo dục công nhận.
Năm học 2016-2017 sáng kiến: “Một số biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong trường Mầm non” nơi tôi đang công tác, được Hội đồng khoa học của ngành giáo dục công nhận.
Năm học 2017-2018 sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên” nơi trường mầm non tôi đang công tác, được Hội đồng khoa học của ngành giáo dục công nhận.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Thành tích của cá nhân:
1.1. Khen thưởng về công tác Đảng:
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1.2. Khen thưởng về việc thực hiện nhiệm vụ:
1.2.1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu
thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2015-2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 2471 /QĐ- UBND
Ngày 26/7/2016; UBND thị xã Ba Đồn
2016-2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 2377 /QĐ- UBND
Ngày 08/8/2017; UBND thị xã Ba Đồn
2017-2018 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1222/QĐ – NCT
Ngày 29/6/2018; Chủ tịch UBND Thị xã Ba Đồn
1.2.2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2017-2018 Bằng khen Số : 2631/QĐ- UBND
Ngày09/8/2018; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
Với thành tích trong 3 năm phấn đấu, năm 2016, 2017, 2018 được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Năm học 2017-2018 được UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen.
Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .
Một là, cần có sự quan tâm quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp thống nhất cao của cả hệ thống chính trị trong đơn vị, thực hiện nêu cao tính trách nhiệm, nhiệt tình, sâu sát, sáng tạo thường xuyên của ban chỉ đao thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhất là người đứng đầu, phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân điển hình, tiêu biểu nhân rộng đồng thời chấn chỉnh uốn nắn những sai lệch, khuyết điểm chưa thực hiện tốt.
Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, sát, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, gắn tuyên truyền với vận độngphát huy tốt vai trò quần chúng, trong đó cán
bộ, đảng viên luôn phải gương mẫu đi đầu, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, đưa nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và cơ quan đơn vị, gắn với đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảng viên hàng năm.
Ba là, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị Nghị Quyết của Đảng ủy cấp trên, Nghị Quyết của Chi bộ, phong trào thi đua và các cuộc vận động của Ngành, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Việc học tập và theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong toàn trường hưởng ứng thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn về Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát động thi đua hành động cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia, tạo động lực lớn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhiệm vụ của ngành, duy trì và phát triển vững chắc trường đạt Chuẩn Quốc gia.
Trên đây là báo cáo thành tích cá nhân của bản thân trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quảng Hải, ngày 22 tháng 02 năm 2019
Người viết bản thành tích

Hoàng Thị Lành

XÁC NHẬN CỦA BTV ĐẢNG ỦY XÃ QUẢNG HẢI

Viết một bình luận