Báo Cáo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tp

Quốc tếBạn đọcHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhĐẩy mạnh cải cách tư pháp và hoạt động tư phápAn toàn giao thôngĐổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạoTài chính và Chứng khoán

*

Kích cỡ font chữ

*
*
*

(ĐCSVN) – Những năm qua, Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp các địa phương đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; từ đó giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đang xem: Báo cáo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

*Thấm nhuần lời dạy của Bác, “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”, Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 129 đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đến toàn thể đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sinh hoạt chi bộ, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy Khối đã chú trọng hướng dẫn quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Đảng ủy phân công các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ các ban theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, trực tiếp dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, báo cáo Ban Thường vụ định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó, Đảng ủy mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng giúp cấp ủy cơ sở nắm vững nội dung, quy trình sinh hoạt, nâng cao năng lực, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ.

Sơ kết một năm thực hiện Quy định số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đối với các chi bộ cơ sở, số kỳ sinh hoạt chi bộ đạt tốt là 945/1.185 kỳ, chiếm 79,8%; đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có số kỳ sinh hoạt đạt tốt là 3.162/4.110 kỳ, chiếm 79,9%; vẫn còn 6-10% số kỳ sinh hoạt chi bộ đạt kết quả trung bình. Cơ bản các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phong phú, dân chủ, cởi mở, phát huy được vai trò người đứng đầu chi bộ chỉ đạo, điều hành, vai trò của đảng viên trong thảo luận…

*Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng hiện có 63 tổ chức cơ sở đảng với 1.927 đảng viên. Trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm . Ảnh: lamdong.dcs.vn

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, qua triển khai thực hiện, hầu hết các chi bộ đã khắc phục những khó khăn vốn tồn tại ở các chi bộ như đảng viên làm việc phân tán, làm việc theo ca, công việc chuyên môn nhiều, áp lực,… mà bố trí, sắp xếp sinh hoạt chi bộ vào ngoài giờ làm việc. Các đồng chí bí thư chi bộ, chi ủy viên cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, do đó nền nếp sinh hoạt cơ bản được giữ vững, nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt cơ bản bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, từng bước quan tâm, chú trọng tới sinh hoạt chuyên đề. Một số chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi chào cờ đầu tuần, đầu tháng.

Xem thêm: Thông Tư 34/2014/Tt-Bca File Word, Thông Tư 34/2014/Tt

Trong sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy, chi bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong loại hình doanh nghiệp để lãnh đạo, tham gia lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gợi mở vấn đề để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Đặc biệt, các cấp ủy, chi bộ đã bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để ban hành nghị quyết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu thực hiện; từ đó tạo được sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp và sự đồng thuận, mối đoàn kết giữa Đảng với chính quyền, các đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các cuộc sinh hoạt chi bộ cũng góp phần để cấp ủy, đảng viên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

*Thời gian qua, Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có 179 tổ chức cơ sở đảng, chia thành 11 cụm, có 59 chi bộ cơ sở và 1.307 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận với 15.599 đảng viên tham gia sinh hoạt, trong đó số chi bộ thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 835 chi bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp là 472 chi bộ.

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối dự sinh hoạt tại các chi bộ. Qua theo dõi và tham dự sinh hoạt chi bộ, có thể khẳng định hầu hết các chi bộ duy trì đều đặn việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Tổng số đảng viên có mặt tham gia sinh hoạt luôn đạt tỷ lệ trên 95%.

Nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên; sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ bảo đảm yêu cầu đề ra, các buổi sinh hoạt chi bộ cơ bản thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, của tỉnh, cơ quan, đơn vị; sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tốt hơn; cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; chủ động nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cho đảng viên… thông qua đó, cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Xem thêm: Giáo Án Dạy Hát Em Đi Chơi Thuyền Cho Trẻ Mầm Non Hay Nhất, Giáo Án Âm Nhạc: Em Đi Chơi Thuyền

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, đồng thời gắn sinh hoạt chi bộ với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới cấp ủy cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì việc sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần và tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Chi bộ, chi ủy thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công, kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu. Cấp ủy cơ sở tiếp tục phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ, đề cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cơ sở dự sinh hoạt chi bộ… /.

Viết một bình luận