Mẫu Báo Cáo Ket Qua Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học : 20182019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.16 KB, 6 trang )

Đang xem: Báo cáo ket qua bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

PHÒNG GD&ĐTSƠN TỊNHTRƯỜNG TIỂU HỌC TỊNH TRÀCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: 34 /BC-THTTTịnh Trà, ngày 19 tháng 5 năm 2017Độc lập – Tự do – Hạnh phúcV/v triển khai, chỉ đạo thực hiện đánh giá, tổnghợp, xếp loại công tác bồi dưỡng thường xuyênnăm học 2016-2017.BÁO CÁO CÔNG TÁCBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HỌC NĂM HỌC 2016-2017Thực hiện theo công văn Số : 352/PGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 6 năm 2016V/v hướng dẫn BDTX cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học năm học 2016 – 2017Trường Tiểu học Tịnh Trà báo cáo về việc triển khai và thực hiện công tácBDTX của nhà trường như sau:Ngay từ khi nhận được công văn trên nhà trường đã trỉển khai toàn bộ nộidung cho 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường.I. Đặc điểm tình hình:1. Nhân sự:- Số lượng cán bộ quản lí, giáo viên: 24 đ/c.Trong đó:+ Số cán bộ quản lí: 02đ/c+ Số giáo viên: 22 đ/c2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai công tác BDTX:2.1. Thuận lợi:
– Kết quả BDTX năm học 2015-2016 là điều kiện thuận lợi cho giáo viêntrong tổ thực hiện tốt hơn công tác BDTX năm học 2016-2017.1- 100% giáo viên trong nhà trường đều hưởng ứng và tham gia tích cực trongcông tác BDTX2.2. Khó khăn:- Việc thực hiện kế hoạch giáo dục và các hoạt động trong nhà trường theoyêu cầu nhiệm vụ năm học đã chiếm thời gian khá nhiều của giáo viên, nên quỹthời gian dành cho công tác BDTX của giáo viên còn hạn hẹp.- Tài liệu BDTX không có ở nội dung 2 nên rất khó khăn cho giáo viên họctập.II. Kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên.1. Xây dựng kế hoạch:* Kế hoạch cá nhân:- Cá nhân xây dựng và thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân, nghiêm chỉnhthực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của nhàtrường.* Kế hoạch của tổ chuyên môn:- Tổ căn cứ vào kế hoạch của từng cá nhân trong tổ và xây dựng kế hoạchcho tổ của mình. Thực hiện nội dung bồi dưỡng 1, 2 và mu đun theo các thành viênđăng ký nhiều nhất.- Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn gồm: Biểu tổng hợp kếhoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường; vởghi chép bồi dưỡng thường xuyên của các cá nhân trong tổ có phê duyệt của lãnhđạo nhà trường; biên bản nội dung các buổi bồi dưỡng tập trung của trường, tổ (nộidung họp, triển khai lý thuyết, thảo luận, rút kinh nghiệm giờ dạy,…).* Kế hoạch của nhà trường:
– Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng căn cứ trên kế hoạch đăng kýcủa 100 % giáo viên chọn ra 04 mu đun để bồi dưỡng toàn trường2- Nhà trường tổ chức bồi dưỡng tập trung, triển khai lý thuyết, thảo luận, rútkinh nghiệm, thực hành. Có nghị quyết biên bản ghi rõ ngày tháng bồi dưỡng.2. Tình hình triển khai thực hiện BDTX:* Nội dung 1: Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước, của tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo theo các cấp học..+ Số người thực hiện BDTX: 24/24 đạt 100%+ Hình thức thực hiện:Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung ở hội đồng trường nhằm nắm vữngvà thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước,của tỉnh Quảng Ngãi.- 100% các thành viên trong nhà trường nắm bắt được nội dung các văn bảnđể vận dụng vào nhiệm vụ năm học của bản thân, đơn vị và ngành.Nắm vững và thực hiện nghiêm túc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học2016 – 2017 của Bộ GD, sở GD & ĐT và Phòng GD & ĐT huyện Sơn Tịnh.* Nội dung 2: (gồm 30 tiết) là nội dung bắt buộc do Sở GD&ĐT quy định, bồidưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục các cấp học.Căn cứ vào hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáoviên của phòng GD&ĐT huyện Sơn Tịnh. Đối với giáo viên tiểu học.+ Số người thực hiện nội dung này: 24/24 đ/c đạt 100%+ Hình thức thực hiện:- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên môn.- Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổithảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.- BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet)
3* Nội dung 3: Mỗi giáo viên chọn 4 mô đun và tự bồi dưỡng theo đúng kế hoạchxây dựng- Các tổ bồi dưỡng các mu đun sau:* TH 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học.* TH 42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ởtiểu học.* TH 44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học.* TH 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em.- Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch đã xây dựng3. Công tác kiểm tra đánh giá kết quả BDTX:- Nội dung 1 và nội dung 2: Mỗi nội dung 10 điểm.+ Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung, Chươngtrình BDTX tại các lớp bồi dưỡng tập trung ở cấp tỉnh, huyện, trường (5,0 điểm).Phòng giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫnvà tổ chức đánh giá công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên tham giabồi dưỡng tập trung tại tỉnh, huyện và trường.+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạtđộng dạy học và giáo dục (5,0 điểm).Ban giám hiệu có trách nhiệm xây dựng và hướng dẫn, tổ chức đánh giácông tác BDTX của giáo viên thông qua việc áp dụng kiến thức được bồi dưỡngvào dạy học, sinh hoạt chuyên môn….- Nội dung 3:Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cùng các tổ trưởng chuyên môn có tráchnhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch (đãđược phê duyệt) của giáo viên; Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá kếtquả BDTX của giáo viên: Giáo viên tự đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyênđược tổ/khối nhận xét và đánh giá. Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19, Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân Dân Việt Nam

BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ khối thông quacác báo cáo chuyên đề và dạy học* Kết quả:4Tất cả giáo viên đều nắm bắt được nội dung bồi dưỡng của nhà trường cũngnhư của tổ, tự giác bồi dưỡng nội dung tự chọn một cách có ý thức để nâng caotrình độ chuyên môn nghiệp vụ.24/24 đồng chí được bồi dưỡng thường xuyên và có kết quả kiểm tra đánh giáKết quả: bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lí, giáo viên như sau:+ Tốt : …./24 đ/c chiếm……%+ Khá : …../24 đ/c chiếm ……%III. Đánh giá chung:1. Những ưu điểm, hạn chế:* Mặt mạnh:- Được sự hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường. Tổchuyên môn lên kế hoạch kịp thời, cụ thể, rõ ràng, tổ chức học tập các văn bảnpháp luật, các văn bản có liên quan; chỉ thị, nhiệm vụ năm học một cách nghiêmtúc. GV có đầy đủ hồ sơ theo quy định, hồ sơ trình bày rõ ràng, chi tiết đảm bảođúng theo mẫu quy định của Phòng giáo dục và đào tạo.- Giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo các công văn hướng dẫn.- Các đồng chí tham gia học tập nghiêm túc, ghi chép đầy đủ.* Hạn chế:- Một số giáo viên còn ít đọc tài liệu- Một số giáo viên chưa đầu tư thời gian cho công tác tự học, áp dụng các
nội dung bồi dưỡng vào thực tế chưa hiệu quả.- Một số giáo viên nội dung ghi chép phần tự học, bài thu hoạch công tác bồidưỡng thường xuyên của một số đồng chí còn sơ sài.* Biện pháp khắc phục:5- Khắc phục những tồn tại và phát huy những mặt mạnh trong năm học tiếptheo.- Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục chỉ đạo các đ/c giáo viên trong các tổchuyên môn bồi dưỡng nội dung 3 theo nội dung mình đăng ký bằng những hìnhthức bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên môn, dự giờ thămlớp, tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, chia sẻ cùng đồngnghiệp nhằm để rút ra được những kiến thức, phương pháp giảng dạy có hiệu quảnhằm nâng cao chuyên môn của giáo viên đồng thời nâng cao chất lượng giảngdạy.- Tổ chuyên môn và nhà trường kết hợp để đánh giá và xếp loại giáo viênthực hiện công tác BDTX.Trên đây là bản báo cáo công tác BDTX trường Tiểu hoc Tịnh Trà năm học2016-2017.Tịnh Trà, ngày 19 tháng 5 năm 2017PHÓ HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thanh Tùng6

*

Báo cáo công tác bồi dưỡng hs giỏi 9 1 16

Xem thêm: # Bvndtp Instagram Posts (Photos And Videos), Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

*

skkn những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng gv ở trường tiểu học minh tân kinh môn hải dương 24 440 0

Viết một bình luận