Mẫu Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên Thuộc Ban Dân Tộc Tỉnh, Báo Cáo Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Năm 2020

Báo cáo kiểm tra giám sát Đảng viên năm 2020 gồm 2 mẫu, được lập ra nhằm báo cáo kết quả kiểm tra các Đảng viên trong quá trình thẩm tra, xác minh của đoàn kiểm tra.

Đang xem: Báo cáo giám sát đảng viên

Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên tại đây.

ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ………..

Số: -BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm …….

BÁO CÁOKết quả kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí……………………….———————–

Thực hiện Quyết định số …- QĐ/CB, ngày …/…/… của Chi bộ …. về việc kiểm tra đảng viên chấp hành đối với (đảng viên được kiểm tra. ) với nội dung kiểm tra sau: (Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra).

1) ………………………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………………………………………….

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Tổ Kiểm tra xin báo cáo kết quả như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra:

– Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Tranh Thủ Của Quân Đội, Đơn Xin Đi Tranh Thủ

– Bí danh: .. ………………………………………………………………………………………………………

– Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………

– Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vị công tác hiện nay: ……………………………………..

II/ Kết quả kiểm tra:

1- Các bước tiến hành:

(Qua thẩm tra, xác minh, Đoàn/Tổ Kiểm tra, bản giải trình của đảng viên được kiểm tra và ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có và nguyên nhân, tác hại của đảng viên được kiểm tra)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

III/ Nhận xét và đề nghị:

1. Nhận xét:

(Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có theo nội dung kiểm tra)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Đề nghị:

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn/Tổ Kiểm tra có những kiến nghị cụ thể sau:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Sách Tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Anh 8 Thí Điểm

……………………………………………………………………………………………………………………….

Viết một bình luận