báo cáo emis

Đang xem: Báo cáo emis

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 1 (1 trang)

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn báo cáo thống kê và emis cuối năm học
Hướng dẫn báo cáo thống kê và emis cuối năm học 1 1,705 1

Hướng dẫn Báo cáo thống kê Emis_Kỳ cuối năm 1 414 0

HƯỚNG dẫn báo cáo THỐNG kê đầu năm học 2014 2015 3 118 0

Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động CĐ năm học 2010-2011 7 545 1
Thông tư 35 2011 TT-BKHCN hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ
Thông tư 35 2011 TT-BKHCN hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ 22 135 0
Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thống kê số liệu cấp THCS, THPT và GDTX năm học 2016-2017
Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thống kê số liệu cấp THCS, THPT và GDTX năm học 2016-2017 6 280 0

hướng dẫn báo cáo thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toán 10 559 0

Hướng dẫn phạm vi nội dung báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 2 126 0

Hướng dẫn phạm vi nội dung báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Phu luc cv 1388 32 122 0

GDTX Huong dan bao cao thuc trang va ke hoach XDNTM den 2020 2 114 0
Thông tư 26 2015 TT-BKHCN chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Sở Khoa học và Công nghệ
Thông tư 26 2015 TT-BKHCN chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Sở Khoa học và Công nghệ 41 133 0
Thông tư 11 2012 TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
Thông tư 11 2012 TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 27 265 1

BAO CAO KIEM TRA NOI BO CUOI NAM HOC) 6 125 0

Chế Độ Báo Cáo Thống Kê Cơ Sở Về Khoa Học Và Công Nghệ 28 126 0
Công văn về việc đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ tổng kết năm 2015 Cong van so 670
Công văn về việc đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ tổng kết năm 2015 Cong van so 670 2 182 0
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Cong van so 357
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Cong van so 357 1 137 1
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Cong van so 357
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Cong van so 357 4 122 0

GDTrH V v bao cao cong tac GDQP AN cuoi nam hoc 2012 2013 6 136 0

Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng cuối năm học 2016-2017 4 6 0
Tài liệu Số: 20/PGDĐT-TKKH v/v nhắc nhở nhập số liệu EMIS và báo cáo thống kê giữa năm học 2010 – 2011
Tài liệu Số: 20/PGDĐT-TKKH v/v nhắc nhở nhập số liệu EMIS và báo cáo thống kê giữa năm học 2010 – 2011 1 319 0

Xem thêm: Phim Giấc Mơ Thiên Đường Phần 3 Tập 26 Vietsub, Xem Phim Giấc Mơ Thiên Đường

UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 161 /GDĐT Ba Tơ, ngày 12 tháng 5 năm 2010 V/v hướng dẫn báo cáo thống kê, nhập EMIS cuối năm học 2009-2010 Kính gửi: Các trường học trực thuộc Thực hiện công tác thống kê, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo thống kê, nhập hồ sơ EMIS cuối năm học 2009-2010 như sau: 1.Về báo cáo thống kê cuối năm học: -Thực hiện theo công văn số 370/GDĐT ngày 01/9/2009 của Phòng GD&ĐT huyện Ba Tơ. Liên hệ đ/c Tồn để coppy biểu mẫu hoặc vào địa chỉ http://violet.vn/bato để tải về. -Thời gian báo cáo về phòng GD&ĐT: trước ngày 31/5/2010. -Hình thức báo cáo: đồng thời bằng văn bản giấy và đĩa USB hoặc qua email: pgdbato.quangngai
moet.edu.vn 2.Về nhập Hồ sơ trường EMIS: -Bộ mẫu: sử dụng bộ mẫu Hồ sơ trường phiên bản 20090401. Liên hệ đ/c Tồn để coppy bộ mẫu hoặc vào địa chỉ http://www.srem.com.vn/news?id=543 để Tải hồ sơ kỳ cuối năm để lấy mẫu hồ sơ trường EMIS cuối năm học loại Bình thường. -Thời gian báo cáo về phòng GD&ĐT: trước ngày 10/6/2010. -Hình thức báo cáo: đồng thời bằng văn bản giấy và đĩa USB hoặc qua email: pgdbato.quangngai
moet.edu.vn -Một số điều lưu ý khi nhập liệu vào mẫu: các thông tin dễ bỏ sót: +Sheet Truong: Mã đơn vị, Năm học. +Sheet Hocsinh: Số học sinh chuyển đến, chuyển đi, bỏ học và nguyên nhân. +Sheet Taichinh: chỉ áp dụng đối với các trường đã tự chủ về kinh phí. +Sau khi đã kê khai hết thông tin mà lưới báo lỗi vẫn còn, hãy đọc đường dẫn báo lỗi để kiểm tra tính chắc chắn của số liệu đã nhập, nếu đúng mà lưới báo lỗi vẫn còn, hãy ghi thông tin này và báo cáo về phòng GD&ĐT (đ/c Tồn). Công tác thống kê là một trong những qui định bắt buộc, đảm bảo tính chính xác, đúng thời gian, đề nghị các đơn vị trường học triển khai thực hiện nghiêm túc./. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG -Như trên; -LĐ PGD&ĐT; -Lưu VT-T/hợp. Trương Công Lập . thuộc Thực hiện công tác thống kê, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo thống kê, nhập hồ sơ EMIS cuối năm học 2009-2010 như sau: 1.Về báo cáo thống kê cuối năm học: -Thực hiện theo. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 161 /GDĐT Ba Tơ, ngày 12 tháng 5 năm 2010 V/v hướng dẫn báo cáo thống kê, nhập EMIS cuối năm học 2009-2010 Kính gửi: Các trường học trực thuộc Thực. để lấy mẫu hồ sơ trường EMIS cuối năm học loại Bình thường. -Thời gian báo cáo về phòng GD&ĐT: trước ngày 10/6/2010. -Hình thức báo cáo: đồng thời bằng văn bản giấy và đĩa USB hoặc qua email: pgdbato.quangngai
moet.edu.vn -Một
– Xem thêm –

Xem thêm: Hướng dẫn báo cáo thống kê và emis cuối năm học, Hướng dẫn báo cáo thống kê và emis cuối năm học, Hướng dẫn báo cáo thống kê và emis cuối năm học

Từ khóa liên quan

báo cáo kiểm kê tài sản cuối năm báo cáo tổng kết công đoàn cuối năm học báo cáo tổng kết thi đua cuối năm học hướng dẫn làm báo cáo thống kê thông tư hưỡng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường hướng dẫn báo cáo thực tập kế toán báo cáo thống kê dân số báo cáo thống kê chuyên ngành dân số mẫu báo cáo thống kê dân số báo cáo thống kê dân số việt nam hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán cấp độ thực hiện báo cáo thống kê được chia thành báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp co so ly luan co so phap ly va nhung nguyen tac co ban khi hoan thien che do bao cao thong ke tong hop ap dung doi voi bo nganh chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ khoa học và công nghệ xvi giáo dục và đào tạo kiểm tra bài cũ với csdl quanli hs trước khi tạo báo cáo thống kê học sinh có điểm trung bình môn tin học từ 8 5 trở lên theo tổ em hãy êu các câu hỏi và câu trả lời tương ứng 8đ xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn báo cáo thống kê và emis cuối năm học
Hướng dẫn báo cáo thống kê và emis cuối năm học 1 1,705 1
Hướng dẫn Báo cáo thống kê Emis_Kỳ cuối năm
Hướng dẫn Báo cáo thống kê Emis_Kỳ cuối năm 1 414 0
HƯỚNG dẫn báo cáo THỐNG kê đầu năm học 2014 2015
HƯỚNG dẫn báo cáo THỐNG kê đầu năm học 2014 2015 3 118 0
Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động CĐ năm học 2010-2011
Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động CĐ năm học 2010-2011 7 545 1
Thông tư 35 2011 TT-BKHCN hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ
Thông tư 35 2011 TT-BKHCN hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ 22 135 0
Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thống kê số liệu cấp THCS, THPT và GDTX năm học 2016-2017
Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thống kê số liệu cấp THCS, THPT và GDTX năm học 2016-2017 6 280 0
hướng dẫn báo cáo thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
hướng dẫn báo cáo thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toán 10 559 0
Hướng dẫn phạm vi nội dung báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015
Hướng dẫn phạm vi nội dung báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 2 126 0
Hướng dẫn phạm vi nội dung báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Phu luc cv 1388
Hướng dẫn phạm vi nội dung báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Phu luc cv 1388 32 122 0
GDTX Huong dan bao cao thuc trang va ke hoach XDNTM den 2020
GDTX Huong dan bao cao thuc trang va ke hoach XDNTM den 2020 2 114 0
Thông tư 26 2015 TT-BKHCN chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Sở Khoa học và Công nghệ
Thông tư 26 2015 TT-BKHCN chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Sở Khoa học và Công nghệ 41 133 0
Thông tư 11 2012 TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
Thông tư 11 2012 TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 27 265 1
BAO CAO KIEM TRA NOI BO CUOI NAM HOC)
BAO CAO KIEM TRA NOI BO CUOI NAM HOC) 6 125 0
Chế Độ Báo Cáo Thống Kê Cơ Sở Về Khoa Học Và Công Nghệ
Chế Độ Báo Cáo Thống Kê Cơ Sở Về Khoa Học Và Công Nghệ 28 126 0
Công văn về việc đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ tổng kết năm 2015 Cong van so 670
Công văn về việc đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ tổng kết năm 2015 Cong van so 670 2 182 0
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Cong van so 357
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Cong van so 357 1 137 1
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Cong van so 357
Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015 Cong van so 357 4 122 0
GDTrH V v bao cao cong tac GDQP AN cuoi nam hoc 2012 2013
GDTrH V v bao cao cong tac GDQP AN cuoi nam hoc 2012 2013 6 136 0
Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng cuối năm học 2016-2017
Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng cuối năm học 2016-2017 4 6 0
Tài liệu Số: 20/PGDĐT-TKKH v/v nhắc nhở nhập số liệu EMIS và báo cáo thống kê giữa năm học 2010 – 2011
Tài liệu Số: 20/PGDĐT-TKKH v/v nhắc nhở nhập số liệu EMIS và báo cáo thống kê giữa năm học 2010 – 2011 1 319 0
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Chương 2 Số Học 6 Có Đáp Án Lớp 6, Đề Ôn Tập Số Học 6 Chương 2

bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận