Báo Cáo Chuyên Đề Sinh Hoạt Chi Bộ 2021, Kế Hoạch Sinh Hoạt Chi Bộ 2021

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động, đã được cụ thể hóa thành nguyên tắc, có liên quan chặt chẽ đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Sau khi có Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó yêu cầu chi bộ “Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên” góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã có Công văn 386-CV/ĐUK ngày 10 tháng 7/2012 về một số nội dung sinh hoạt chuyên đềgiúp cho Đảng viên nắm vững và thựchiện đúng những quy định của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, điều đó cho thấy tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc tổ chức triển khai việc sinh hoạt chuyên đề.Các chi bộ đã phổ biến quán triệt đến từng đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu.

Đang xem: Báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ

Các chi bộ đã tổ chức cho đảng viên sinh hoạt chuyên đề theo các nội dung của Công văn 386-CV-ĐUK qua đó đã tìm hiểu thảo luận các nội dung liên quan đến các quy định của Trung ương về cụ thể thi hành điều lệ đảng, liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng; tổ chức cho đảng viên sinh hoạtChuyên đề Thảo luận và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quảba nội dung cấp bách xây dựng đảng hiện nay màNghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch, hướng dẫnthực hiện NQ TW4đãđề ra.
+ Chuyên đề tháng 3/2012: “Thảo luận tìm hiểu các nội dung sửa đổi trong Điều lệ Đảng và Quy định những điều đảng viên không được làm; liên hệ với bản thân và chi bộ trong việc chấp hành những nội dung này”.
+ Chuyên đề tháng 6/2012: “Trao đổi, vận dụng hiệu quả một số nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong sinh hoạt chi bộ định kỳ”.

Xem thêm: Mẫu Bài Tập Thực Hành Microsoft Word Cơ Bản Và Nâng Cao 3/2021

+Chuyên đề tháng 8/2012: “Biện pháp để cạnh tranh tăng doanh thu thời gian đến (bao gồm biện pháp quản lý, điều hành, công tác thị trường, công tác phát hành vé số, cơ chế tài chính, các biện pháp kỹ thuật, giảm giá thành in để thu hút nguồn hàng,…)”
Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tạo được sựchuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy và đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc sinh hoạt chuyên đề còn một số mặt hạn chế như việc chuẩn bị nội dung một số buổi sinh hoạt chuyên đề chưa kỹ, một số đảng viên trước khi sinh hoạt chuyên đề chưa chuẩn bị trước nội dung, còn có chi bộ chưa xây dụng đề cương sinh hoạt chuyên đề, do đó việc thảo luận chuyên đề trong sinh hoạt còn chưa thật sôi nổi, số ý kiến tham gia của đảng viên chưa đồng đều, nội dung ghi biên bản các ý kiến tham gia thảo luận chưa đầy đủ.
Qua những nội dung đã làm được trong thời gian qua, những hạn chế trong sinh hoạt chuyên đề, để nâng cao hiệu quả trong sinh hoạt chuyên đề tôi xin đề xuất các nội dung chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề cụ thể như sau:
Một là, cần xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định, mỗi quý, ít nhất một lần, chi bộ cần tổ chức một buổi riêng để sinh hoạt chuyên đề và lựa chọn một số nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ trong từng thời gian và phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng làm chủ đề sinh hoạt chuyên đề. Việc chọn chuyên đề cần sinh hoạt cần thảo luận, thông qua các kỳ sinh hoạt để đảng viên tham gia.
Hai là, việc chuẩn bị chuyên đề.Bí thư chi bộ chuẩn bị hoặc phân công những đảng viên có khả năng, trình độ nghiên cứu đề xuất đề cương sinh hoạt. Chi bộ thảo luận thông qua đề cương, họp bàn thống nhất nội dung sinh hoạt chuyên đề cụ thể cho phù hợp yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong từng thời gian. Bí thư chi bộ hay đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung chuyên đề, các đảng viên nghiên cứu kỹ đề cương chuyên đề, sưu tầm, thu thập số liệu, tài liệu có liên quan để xây dựng tham luận, chuẩn bị thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ .

Xem thêm: tài liệu sinh trắc vân tay pdf

Ba là, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề.Bí thư thông báo trước chuyên đề, thời gian sinh hoạt và cung cấp bản dự thảo cho đảng viên để nghiên cứu trước, chủ động chuẩn bị để tham gia đóng góp ý kiến trong cuộc họp. Trong sinh hoạt chuyên đề, Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung chính là người đồng chủ trì cuộc họp cùng chi bộ; người được phân công chuẩn bị trình bày báo cáo trước chi bộ, sau đó chủ trì thảo luận; các đảng viên trong chi bộ cùng tham gia góp ý, xây dựng, đề xuất giải pháp và kết luận buổi sinh hoat. Tổ chức như vậy, Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung và chủ trì thảo luận sẽ nâng cao trình độ và khả năng chủ trì, diễn thuyết, điều hành hội nghị. Việc chủ động tìm đọc các tài liệu liên quan, chuẩn bị nội dung của từng đảng viên và tham gia thảo luận sẽ hình thành nhận thức mới cho đảng viên, góp phần nâng cao trình độ của đảng viên và tính hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ.
Bốn là, sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư, đảng viên được phân công chuẩn bị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đảng viên, hoàn chỉnh chuyên đề. Chi bộ họp rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để buổi sau tổ chức được tốt hơn; đồng thời tham gia để hoàn chỉnh chuyên đề, thống nhất kết luận những vấn đề trong chuyên đề, có thể rút ra nghị quyết của chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
Tóm lại Các chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và thời gian sinh hoạt cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi loại hình chi bộ. Để sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, chi ủy, Bí thư chi bộ phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt; chọn những việc cụ thể, thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ để thảo luận, bàn biện pháp chỉ đạo.Tùy theo kết quả của sinh hoạt chuyên đề, chi bộ có thể ra nghị quyết, kết luận chuyên đề để tổ chức thực hiện; hoặc nếu trong sinh hoạt chuyên đề còn nhiều vấn đề phải cân nhắc, chưa thể kết luận thì người chủ trì sinh hoạt chuyên đề nên gợi mở một số vấn đề đảng viên tiếp tục nghiên cứu. Các cấp ủy cấp trên, đặc biệt là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt chuyên đề ở cơ sở. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ. Quan tâm, chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên hiện nay.

Viết một bình luận