Mẫu 08B: Bảng Xác Nhận Khối Lượng Hoàn Thành, Mẫu Bản Xác Nhận Khối Lượng Hoàn Thành

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc

1. Biểu mẫu số 08B có gì khác biệt so với biểu mẫu 03A và 04?2. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc3. Hướng dẫn ghi mẫu 08b: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành4. Biểu mẫu nghị định 11/2020

1. Biểu mẫu số 08B có gì khác biệt so với biểu mẫu 03A và 04?

Biểu mẫu 08b chỉnh là gộp cả biểu mẫu theo Phụ lục 03a và Phụ lục 04 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Biểu mẫu 08b theo dõi chung cả giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ban đầu (PL03a) và ngoài hợp đồng ban đầu (PL04).Biểu mẫu 08b có thêm 2 cột (so với PL 03a): Tổng số Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu và Tổng số (giá trị thành tiền) phát sinh so với hợp đồng ban đầu.Theo quy định về Quản lý dự án hiện hành thì không chỉ Chủ đầu tư nữa, mà có cả ban quản lý dự án chuyên ngành / ban quản lý dự án khu vực quản lý dự án và là chủ thể hợp đồng nên có cả trưởng hợp Đại diện các thành phần này xác nhận.

Đang xem: Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH(Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước) THEO HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU □ NGOÀI HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU □Tên dự án: ………………………………………..Mã dự án: ………………………………………….Tên gói thầu:……………………………………………………………..Căn cứ hợp đồng số: ngày…tháng…năm phụ lục bổ sung hợp đồng số: ngày…. tháng ….năm ………..Chủ đầu tư………………………………………….Nhà thầu……………………………………………Thanh toán lần thứ:……………………………..Căn cứ xác định:…………………………………….Biên bản nghiệm thu số …………..ngày ……….tháng ……………năm………………Đơn vị: Đồng

Số TTTên công việcĐơn vị tínhKhối lượngĐơn giá thanh toánThành tiền (đồng)GhichúTổng sốThực hiệnTổng sốThực hiệnKhối lượng theo hợp đồng ban đầuKhối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầuLuỹ kế đến hết kỳ trướcThực hiện kỳ nàyLuỹ kế đến hết kỳ nàyTheo hợp đồngĐơn giá bổ sung (nếu có)Theo hợp đồng ban đầuPhát sinhso với hợp đồng ban đầuLuỹ kế đến hết kỳ trướcThực hiện kỳ nàyLuỹ kế đến hết kỳ này12345678910111213141516Tổng số:
Đọc thêm  Mẫu giấy khen giáo viên dạy giỏi cấp trường (cập nhật 2023)

1. Giá trị hợp đồng ban đầu/Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu:2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:5. Thanh toán để thu hồi tạm ứng:6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:Số tiền bằng chữ:…………………… (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này)7. Luỹ kế giá trị thanh toán:

Đại diện nhà thầu(ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)Đại điện chủ đầu tư/ban quản lý dự án chuyên ngành/ban quản lý dự án khu vực(ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)

Mẫu 08B:

3. Hướng dẫn ghi mẫu 08b: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Thời Trang Vì Môi Trường, Thời Trang Tái Chế


5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 5). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.(Lưu ý: Giá trị đề nghị thành toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch)7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:- Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (khoản 2) trừ thu hồi tạm ứng (khọản 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 6.- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (khoản 3) cộng với thu hồi tạm ứng (khoản 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (khoản 6).8. Khi lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành:a) Trường hợp lựa chọn ô “Theo hợp đồng ban đầu”,không phải kê khai cột 5 (Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu) và cột 12 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Giá trị hợp đồng”.

Xem thêm: Cách Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2018, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng Vpbank, Bidv

b) Trường hợp lựa chọn ô “Ngoài hợp đồng ban đầu”,không phải kê khai cột 4 (Khối lượng theo hợp đồng ban đầu) và cột 11 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu”.

4. Biểu mẫu nghị định 11/2020

Mẫu 08b: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc là một trong số những biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Biểu mẫu nghị định 11/2020.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.Bảng kê nộp thuếGiấy nộp tiền vào ngân sách nhà nướcBiên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá
Mẫu công văn đề nghị Kho bạc Nhà nước hỗ trợ thanh khoản Công văn đề nghị Kho bạc Nhà nước hỗ trợ thanh khoản Mẫu S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Mẫu hợp đồng bán tín phiếu kho bạc trực tiếp Hợp đồng bán tín phiếu Danh mục mã kho bạc nhà nước Bảng mã kho bạc nhà nước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Viết một bình luận