Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Cấp Xã

*

Đang xem: Bảng niêm yết thủ tục hành chính

*
*

Xem thêm: tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu

*
*
*
*

Xem thêm: Mẫu Thuyết Minh Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học

Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

*
*

Thông tư gồm 03 Chương, 22 Điều, chứa đựng các quy định hướng dẫn chi tiết một số nội dung về công tác kiểm soát TTHC, như: quy trình công bố TTHC, từ khâu dự thảo quyết định công bố đến trình ký, ban hành; mục đích, yêu cầu, cách thức thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền; quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, tổng hợp báo cáo, hướng dẫn về nội dung, thời hạn, cách thức và cách điền các biểu mẫu báo cáo.  Công bố thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất các quy định thủ tục hành chínhThông tư quy định việc công bố TTHC để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định TTHC, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Thủ tục hành chính phải được công bố dưới hình thức quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.Một điểm đáng lưu ý so với quy định trước đây là Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận, góp ý kiến dự thảo Quyết định công bố do các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng; việc hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành Quyết định công bố sẽ do các cơ quan, đơn vị xây dựng Quyết định công bố thực hiện.  Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC là yêu cầu bắt buộcNiêm yết công khai thủ tục hành chính trên bảng theo một hoặc nhiều cách thức sau: bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động… phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan thực hiện niêm yết. Vị trí đặt bảng phải thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận. Nơi đặt bảng phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép; không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết thủ tục hành chính.Ngoài cách thức công khai bắt buộc, có thể sử dụng thêm các hình thức công khai phù hợp khác, như: tập hợp các thủ tục hành chính theo lĩnh vực để đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận, giải quyết hoặc tại nhà văn hóa cộng đồng hoặc tại nơi sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng, bản, ấp, khóm hoặc các địa điểm sinh hoạt công cộng khác; in tờ rơi; sử dụng máy tính có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn.Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị… 

Viết một bình luận