Mẫu Bảng Kê Ăn Uống, Hoá Đơn Tiếp Khách, Hóa Đơn Tiếp Khách Có Cần Bảng Kê Không

Các quy định của pháp luật về hóa đơn GTGT? Hướng dẫn cách ghi hoá đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ ăn uống? Hướng dẫn và các lưu ý khi ghi hóa đơn dịch vụ ăn uống, hoá đơn tiếp khách theo quy định mới nhất 2021? Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng phải viết hóa đơn thế nào mới đúng luật?

Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhất là đối với dịch vụ ăn uống loại hình dịch vụ phổ biến trong đời sống xã hội, việc ghi hóa đơn đối với dịch vụ này nhiều tổ chức cá nhân còn nhiều vướng mắc. Bài viết sẽ giúp bạn đọc nắm rõ hơn về vấn đề trên.

Đang xem: Bảng kê ăn uống

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật về cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng: 1900.6568

1. Các quy định của pháp luật về hóa đơn GTGT

–Thông tư số 39/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Cách ghi hóa đơn dịch vụ ăn uống

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Ngoài ra Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC  quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập được hướng dẫn bởi Mục 2 Công văn số 1839/TCT-CS của Tổng cục thuế ngày 20 tháng 5 năm 2014:

Nội dung trên hóa đơn đã lập: Bỏ hướng dẫn: Trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Trên hóa đơn đặt in vẫn phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.

 Việc ghi hóa đơn dịch vụ ăn uống trong thực tế ở nhiều nơi vẫn còn chưa thực hiện đúng. Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt nam số 27/2018/QĐ-TT về mã ngành nghề đăng ký kinh doanh thì không có ngành nghề “Tiếp khách” mà chỉ có Dịch vụ ăn uống. Các hóa đơn có ghi Tên hàng hóa, dịch vụ là: Dịch vụ ăn uống hoặc Ăn uống tiếp khách không đính kèm bảng kê chi tiết các món ăn, đồ uống. Công văn hướng dẫn của chi cục thuế, cục thuế thì các chi phí tiếp khách trong hóa đơn phải ghi rõ: Mặt hàng: Dịch vụ ăn uống và kèm theo bảng kê các món ăn, đồ uống…(theo Quy định về Các chỉ tiêu trong hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ, các trường hợp xuất hóa đơn kèm Bảng kê và Thông tư số 219/2014/TT-BTC hướng dẫn quy định chi tiết về thuế GTGT (điều kiện khấu trừ thuế); Theo quy định của Luật thuế TNDN thì không vượt quá 15% tổng chi phí đối với các khoản chi phí tiếp tân, tiếp khách, lễ hội, khuyến mại, quảng cáo..

3. Cách viết bảng kê khai chi tiết hàng hóa bán ra

-Cột số thứ tự: Ghi lần lượt số thứ tự các loại hàng hóa mà người mua hàng đến mua.

-Cột Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi chi tiết, cụ thể tên hàng hóa mà bạn bán ra (tên, mã, kí hiệu của hàng hóa).

Lưu ý:

+ Nếu có quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.

Xem thêm: giấy đề nghị cung ứng séc agribank

+ Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.

+ Các trường hợp là hoá đơn điều chỉnh: Thì phải ghi rõ điều chỉnh sai sót, tăng, giảm của hoá đơn số bao nhiêu, ký hiệu, ngày tháng năm.

– Cột đơn vị tính: Ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa mà mình bán ra

Lưu ý:

-Trường hợp kinh doanh dịch vụ trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

-Cột số lượng: Ghi rõ số lượng hàng hóa bán ra.

-Cột đơn giá: Ghi rõ đơn giá của một đơn vị hàng hóa (giá chưa VAT).

-Thành tiền: Là số tiền mà người mua phải trả bằng đơn giá nhân với số lượng của hàng hóa đó.

Sau khi viết hoàn thiện, gạch chéo phần bỏ trống trong bảng.

4. Tư vấn khi ghi hóa đơn cho tiệc tổng kết công ty

Tóm tắt câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi có vấn đề muốn được tư vấn như sau: Cửa hàng tôi là cửa hàng hoạt động dưới sự quản lý của một công ty giải trí, dịch vụ. Gần đây công ty có kí hợp đồng là làm tiệc họp tổng kết năm cho một công ty. Vậy khi xuất hóa đơn bên tôi sẽ ghi thế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Theo quy định này thì khi lập hóa đơn thì nội dung trên hóa đơn thì cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

– Không được tẩy xóa, sửa chữa;

– Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ;

– Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.

Cách viết thông tin người mua hàng

-Dòng “Họ tên người mua hàng” Phần này bạn cần ghi đầy đủ họ và tên người mua. Trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi là: “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

-Dòng “Tên đơn vị”: ghi tên công ty của khách hàng theo đúng như tên giấy phép đăng ký kinh doanh.

-Dòng “Mã số thuế”: Viết mã số thuế của công ty đó.

-Dòng “Địa chỉ”: ghi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Download Tài Liệu Kinh Tế Quốc Tế

Theo đó, nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã được đăng ký kinh doanh trên Sở kế hoạch đầu tư đối với ngành nghề kinh doanh đó. Mặt khác, bạn trình bày rằng đơn vị thuê cửa hàng bạn làm tiệc họp tổng kết năm thì bạn có thể xuất hóa đơn với nội dung là: dịch vụ ăn uống, tiếp khách, phục vụ tiệc họp, phụ vụ tiệc họp tổng kết cuối năm.

Viết một bình luận