Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng Của Khách Du Lịch, Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Khách Du Lịch

Download luận văn thạc sĩ với đề tài: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch Phú Quốc, cho các bạn làm luận văn tham khảo

Đang xem: Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của khách du lịch

*

Đề tài: Mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch Phú Quốc, HOT

1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.S Trương Chí Tiến SVTH: Đoàn Thị Kim OanhTrang viiMỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.

Xem thêm: “Âm Mưu Và Tình Yêu” Cuối Cùng Cũng Kết Thúc Sau 4 Năm Dài Phát Sóng

Xem thêm: module 36

…………………………………………………………………11.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ……………………………………………………………….11.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu ……………………………………………………………..11.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn ……………………………………………………..31.2 Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………51.2.1 Mục tiêu chung …………………………………………………………………………51.2.2 Mục tiêu cụ thể: ………………………………………………………………………..51.3 Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu …………………….51.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định ………………………………………………………51.3.2 Câu hỏi nghiên cứu. …………………………………………………………………61.4 Phạm vi nghiên cứu . …………………………………………………………………61.4.1 Không gian nghiên cứu:……………………………………………………………..61.4.2 Thời gian nghiên cứu: ……………………………………………………………….61.4.3 Đối tượng nghiên cứu:……………………………………………………………….61.4.4 Giới hạn về nội dung của đề tài …………………………………………………..71.5 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài ……………………………………7CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………………………………………………..102.1 Phương pháp luận ……………………………………………………………………..102.1.1 Các khái niệm cơ bản về du lịch ………………………………………………….102.1.2 Đánh giá tài nguyên du lịch ……………………………………………………….112.1.3 Chất lượng dịch vụ du lịch …………………………………………………………142.2 Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………..202.2.1 Phương pháp thu thập số liệu …………………………………………………….202.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ……………………………………………………232.2.3 Quy trình nghiên cứu …………………………………………………………………25CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀM NĂNGPHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ QUỐC ………………………………………………….273.1 Tổng quan về Kiên Giang và du lịch Phú Quốc…………………………….273.1.1 Tổng quan về Kiên Giang …………………………………………………………..27

Viết một bình luận