Bản Tự Nhận Xét Quá Trình Công Tác Của Viên Chức, Mẫu Bản Nhận Xét Đánh Giá Quá Trình Công Tác

Trong quá trình công tác của viên chức, trong mỗi năm công tác viên chức đều có hoạt động tự đánh giá đề làm căn cứ xác định vấn đề đánh giá, xếp loại viên chức trong năm công tác tại đơn vị.

Đang xem: Bản tự nhận xét quá trình công tác

1. Luật sư tư vấn luật viên chức

Vấn đề đánh gia, xếp loại viên chức là vấn đề quan trọng đối với viên chức công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh kết quả đánh giá của chính đơn vị đang công tác thì viên chức cũng có các bản đánh giá riêng để xác định mức độ tự nhận xét đối với bản thân trong quá trình công tác.

Nếu quý khách hàng đang gặp các vướng mắc liên quan đến quá trình đánh giá hoạt động của viên chức hoặc có các vướng mắc về các loại mẫu được sử dụng thì có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông hình thức gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể các vấn đề liên quan đến các vấn đề của mình.

Hoặc quý khách hàng có thể tham khảo Mẫu bản tự nhận xét đánh giá chất lượng công tác của viên chức theo quy định pháp luật do công ty Luật Minh Gia soạn thảo dưới đây.

2. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá chất lượng công tác của viên chức

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản tự nhận xét đánh giá chất lượng công tác của viên chức theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯ­ỢNG CÔNG TÁC CỦA VIÊN CHỨC

Họ và tên: ………………………………………………………Sinh ngày…… / …….. /……………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ……………………………………………………………………….

Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Vray For Sketchup Hướng Dẫn Tiếng Việt

Chức vụ: ……………………………………………. Ngày vào Đảng (nếu có)…….. /……../………

Đơn vị công tác hiện nay: …………………………………………………………………………………

Ngày vào ngành……/…………/……..Ngày về đơn vị công tác hiện nay………./……../……..

Tôi tự kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác trong thời gian từ khi được tuyển dụng vào ngành GD&ĐT đến nay như ­ sau:

Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị: (Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tốt hay không tốt, có gì vi phạm, bản thân có gương mẫu trong việc chấp hành hay không….).

Kết quả công tác đã đạt được: (Kết quả những công việc đã thực hiện: Giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa… Những công trình nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu…, những việc được giao nhưng chưa hoàn thành…)

Tinh thần phối hợp công tác: (Việc phối hợp công tác với đồng nghiệp, tham gia các hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị…)

Tính trung thực trong công tác: (Trung thực trong việc thực hiện nội quy đơn vị, nền nếp, quy chế chuyên môn, trong công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh và các công tác khác…)

Đạo đức lối sống: (Quan hệ trong gia đình, đồng nghiệp và với quần chúng. Tinh thần đoàn kết nội bộ, tác phong sinh hoạt…)

Tinh thần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị: (Đã tham gia những lớp bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị nào; việc tự học, tự bồi dưỡng và kết quả đã đạt được…)

Tinh thần, thái độ với học sinh và nhân dân: (Có tận tình, thương yêu học sinh, có tận tình phục vụ nhân dân hay không? Có gây khó khăn cho học sinh và nhân dân hay không?…)

Kết quả xếp loại viên chức và thành tích đã đạt được trong 3 năm gần đây:

Xếp loại viên chức:

– Năm học 20… – 20…: Loại…..

– Năm học 20… – 20…: Loại…..

– Năm học 20… – 20…: Loại…..

Xem thêm: Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Năm 2016 “Học Tập Và Làm Theo Tấm

b) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

– Năm học 20… – 20…:

– Năm học 20… – 20…:

– Năm học 20… – 20…:

…….., ngày…….. tháng…… năm 20……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Xác nhận, ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

———————————Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Viết một bình luận