bản tự nhận xét đánh giá của phó hiệu trưởng

Việc đánh giá, phân loại đảng viên hay cán bộ công chức, viên chức rất quan trọng và phải thực hiện theo định kỳ hàng năm. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng là mẫu để cá nhân đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trong một tổ chức giáo dục thực hiện tự đánh giá, nhận xét bản thân trong một năm về thực hiện nhiệm vụ, về lối sống và các ưu nhược điểm để phục vụ đánh giá, phân loại đảng viên.

Đang xem: Bản tự nhận xét đánh giá của phó hiệu trưởng

Mục lục bài viết

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng là gì?Nội dung mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng

Hầu hết mọi đảng viên, không loại trừ chức vụ, quyền hạn, nơi công tác đều phải tiến hành viết bản tự đánh giá, nhận xét bản thân (hay còn gọi là bản tự kiểm điểm) hàng năm. Đối với Phó hiệu trưởng trường học cũng vậy. Và ở bài viết này Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng.

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng là gì?

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng là mẫu để cá nhân đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trong một tổ chức giáo dục thực hiện tự đánh giá, nhận xét bản thân trong một năm về thực hiện nhiệm vụ, về lối sống và các ưu nhược điểm để phục vụ đánh giá, phân loại đảng viên.

Nội dung mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng

Cũng giống như những bản tự nhận xét đánh giá (bản tự kiểm điểm) khác, phó hiệu trưởng khi thực hiện viết bản tự kiểm điểm sẽ bao gồm các nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; về chức trách, nhiệm vụ được giao; về những ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm.

Bản tự kiểm điểm dành cho Phó hiệu trưởng có thể được viết theo hướng như sau:

1/ Phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống

– Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

– Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

– Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân.

Xem thêm: tiểu luận về quyền con người

– Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.

– Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều  kiện cho trường phát triển toàn diện.

2/ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính hiệu quả công việc.

– Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.

– Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học.

3/ Những ưu điểm, khuyết điểm

4/ Biện pháp khắc phục.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau đây:

biểu mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng

Phía trên là gợi ý của Luật Hoàng Phi cho nội dung chính của bản tự kiểm điểm cho phó hiệu trưởng, tùy cá nhân mà quý vị sẽ có những điểm khác nhau cũng như những ưu điểm, hạn chế riêng của từng người.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Di Truyền Y Học Có Đáp Án ): Di Truyền Y Học (Phần 2)

Trên đây là bài viết về mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Viết một bình luận