Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Của Người Xin Vào Đảng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Quá Trình Phấn Đấu Vào Đảng

Mẫu bản kiểm điểm của quần chúng xin vào đảng là biểu mẫu bản kiểm điểm dành cho các cá nhân mới nhất hiện nay.

Đang xem: Bản tự kiểm điểm của người xin vào đảng

Khi cần viết bản kiểm điểm, mọi người có thể tải ngay mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên xin vào đảng được bocdau.com giới thiệu dưới đây về sử dụng và điền các thông tin thực tế vào cho chính xác nhất.

Khái quát về mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên xin vào đảngMẫu bản kiểm điểm của quần chúng xin vào đảngMẫu Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viênMẫu Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở (Mẫu 07-KNĐ)

*

Khái quát về mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên xin vào đảng

Bản kiểm điểm xin vào đảng 

Mẫu bản kiểm điểm xin vào đảng và bản kiểm điểm Đảng viên không khác nhau quá nhiều, trong đó, bạn cũng cần phải nêu rõ các thông tin của bản thân, trình bày những ưu điểm đã đạt được và những khuyết điểm của mắc phải của bản thân trong quá trình phấn đấu vào Đảng.

Bên cạnh mẫu bản kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng thì với các cá nhân khi có các hành vi, việc làm vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, doanh nghiệp thì các bạn cần viết bản kiểm điểm để tự mình nhận lỗi với các cấp quản lý.

Bản tự kiểm điểm đoàn viên xin vào đảng cũng là một trong những biểu mẫu khá nhạy cảm, nếu chưa nắm được cách viết sao cho chính xác thì các bạn có thể lưu ngay mẫu bản kiểm điểm được đăng tải dưới đây về tham khảo và sử dụng ngay.

Điều kiện đối với mẫu bản kiểm điểm

Những nội dung bạn trình bày vào trong mẫu bản kiểm điểm xin vào đảng phải chính xác, trung thực và đầy đủ để xây dựng được hồ sơ của mình một cách hoàn thiện nhất, bạn nên tham khảo các mẫu kiểm điểm để có được những kinh nghiệm để làm một bản kiểm điểm đáp ứng được các quy định, yêu cầu chung.

Dành cho các đảng viên đang trong quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu sẽ giúp họ có những định hướng về chuyên môn và đạo đức để trở thành những đảng viên gương mẫu, những gì đã cam kết trong bản kiểm điểm xin vào đảng sẽ là căn cứ để xếp loại và đánh giá khen thưởng cho đảng viên.

Mẫu bản kiểm điểm của quần chúng xin vào đảng

*

Mẫu bản kiểm điểm của quần chúng xin vào đảng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chi Đoàn ……….

………., ngày….tháng….năm…..

Bản tự kiểm điểm

Về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú

Kính gửi: – BCH Đoàn……………………………………………………….

– Chi ủy chi bộ …………………………………………………..

Tôi tên là: …………………………………………………… Sinh ngày:……………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………. Tôn giáo: ………………………. Nghề nghiệp:

Trình độ học vấn:…………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền đoàn thể:…………………………………………………………

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………………………….

Tại:…………………………………………………………………………………………………

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tự nhận thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

Ưu điểm.

– Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.

– Có năng lực công tác tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện được phẩm chất của người Thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – người Đoàn viên gương mẫu, xung kích, đi đầu, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn trong mọi công tác do Đoàn thị trấn và cấp trên giao cho.

– Có quan hệ tốt với các đồng chí trong chi Đoàn, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và mọi người xung quanh.

Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công tác xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn anh em đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Khuyết điểm

– Còn nóng nảy, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi đoàn.

Xem thêm: bản cam kết thực hiện chỉ thị 05 violet

– Chưa kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái chưa đạt được trong hoạt động của các đoàn viên.

– Còn e dè trong phê bình và tự phê bình.

Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu xót, kính mong các đồng chí trong Chi đoàn …………… bổ sung, góp ý đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân ngày càng hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.

Xin chân thành cảm ơn!

 

……., ngày….tháng….năm…

 

Người viết bản kiểm điểm(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên

 ĐẢNG BỘ……………………..  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ………………………… …., ngày…….tháng…….năm……..

Số………….. – NQ/CB

 NGHỊ QUYẾT

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……….tháng……….năm…………., chi bộ……….. đã họp để xét, đề nghị kết nạp……………………….. vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức:………….đ/c, dự bị:………. đ/c.

Có mặt: ……….đ/v chính thức:…………….đ/c, dự bị:……………..đ/c.

Vắng mặt:……………… đ/v chính thức:……….đ/c, dự bị:……………..đ/c.

Chủ trì hội nghị:…..Chức vụ……….

Thư ký hội nghị:…..

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về……….như sau:

Về lý lịch:…..

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) 

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp ……

vào Đảng……………đ/c (đạt ………%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…………….đ/c với lý do………

Chi bộ báo cáo đảng uỷ………..xét, đề nghị kết nạp…….vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận: T/M CHI BỘ

– Đảng uỷ…… Bí thư

(để báo cáo). (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu chi bộ

Mẫu Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở (Mẫu 07-KNĐ)

ĐẢNG BỘ….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ…. Số……. – BC/ĐU ….., ngày…….tháng…….năm……………..

 

BÁO CÁO

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……….tháng………..năm…….., đảng uỷ…….đã họp để thẩm định việc kết nạp…….. vào Đảng.

Tổng số đảng uỷ viên……….đ/c, có mặt:………đ/c, vắng mặt:………………đ/c.

Lý do vắng mặt:…..

Chủ trì hội nghị:…….Chức vụ……..

Thư ký hội nghị:…

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về….……như sau:.

Về lý lịch:…..

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

 ……

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, đảng uỷ bộ phận…….báo cáo với đảng uỷ cơ sở…….xét kết nạp….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Số đ/c tán thành ……. (đạt ………%) so với tổng số cấp uỷ viên.

Xem thêm: Bai Tap Tieng Anh 8 Thi Diem Luu Hoang Tri_1, Bài Tập Tiếng Anh 8 Thí Điểm Có Đáp Án

Số không tán thành…….đ/c với lý do……

Nơi nhận: T/M ĐẢNG UỶ

Đảng uỷ…………………. Bí thư

(để báo cáo). (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu

Cách khai mẫu 06-KNĐ và 07-KNĐ

+ Họ tên khai sinh: viết đúng theo giấy khai sinh gốc​

+ Nam, nữ: là nam thì gạch chữ nữ và ngược lại.​

+ Các bí danh: viết các bí danh đã dùng (nếu không có thì viết là không).​

+ Ngày tháng năm sinh: viết đúng ngày tháng năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh, nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều 29 của Bộ luật dân sự.​

+ Nơi sinh: viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố, số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.​

+ Quê quán: là nơi sinh sống của ông bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ) thì viết địa chỉ hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh của đối tượng.​

+ Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu, nếu tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ tạm trú.​

+ Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân (nếu là con lai ngưòi nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố mẹ là người nước ngoài).​

+Tôn giáo: người xin vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ theo tôn giáo đó.​

Ví dụ: đạo phật, đạo thiên chúa…

Không theo đạo nào thì ghi chữ “không”.​

+ Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ công nhân, nông dân, công chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội…​

+ Chuyên môn nghiệp vụ:​

Viết theo văn bằng được đào tạo và viết rõ học chính quy hay tại chức.​

+ Ngoại ngữ: viết theo văn bằng chưng nhận.​

+ Học hàm: là danh hiệu được Nhà nước phong như: giáo sư, Phó giáo sư.​

+ Lý luận chính trị: viết đúng theo văn bằng được cấp như sơ cấp, trung cấp, cao cấp hệ chính quy hay tại chức.​

+ Ngày và nơi vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:​

Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh…).​

+ Ngày và nơi vào Đảng lần thứ nhất: (đây là những người đã vào Đảng nhưng vì lý do vi phạm nào đó mà bị ra khỏi Đảng) sau đó tiếp tục làm hồ sơ xin kết nạp lại vào Đảng lần thứ 02.​

+ Những ưu, khuyết điểm: Ghi rõ ưu, nhược điểm của bản thân

+ Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng

Trên đây là một số thông tin về bản kiểm điểm của quần chúng xin vào đảng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Viết một bình luận