Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị 2014, Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị là một trong những văn bản rất quan trọng để Đảng viên dự bị tự đánh giá trong suốt một năm hoạt động trước khi được xét trở thành Đảng viên chính thức. Chính vì vậy mà những nội dung trong mẫu bản cần đúng với những quy định chung của pháp luật. Hãy cùng bocdau.com tìm hiểu trong bài viết “Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị theo mẫu mới nhất” dưới đây.

Đang xem: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 2014

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị thông dụng

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: Chi ủy …………………………………………………………………………….

Đảng ủy ………………………………………………………………………………………

Tôi là: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ………………………

Hiện đang công tác tại Chi bộ:………………………………………………………………

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi thực hiện tự kiểm điểm với nội dung trong Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị của tôi, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

……….,ngày…..tháng…..năm…………..

Người tự kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

*

Bản tự kiểm điểm cho đảng viên dự bị là giáo viên

ĐẢNG BỘ………………

Chi bộ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày …… tháng …..năm 20……

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: Chi ủy …………………………………………………………………………….

Đảng ủy………………………………………………………………………………………

Tôi là:………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Attention Required! – Trường Đại Học Võ Trường Toản

Đọc thêm  Những Mẫu Phiếu Giao Việc Cho Nhân Viên Đúng Chuẩn, Mẫu Phiếu Giao Việc

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………..

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ……………….

Hiện đang công tác tại Chi bộ:…………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi soạn bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị với nội dung như sau:

Ưu điểm:

Trong thời gian công tác tại ……. tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về tư tưởng chính trị:

Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp.Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội qui, qui định của nhà trường.Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng nghiệp.Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.

Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành.Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng nhất.Trong năm học bản thân luôn nổ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.

Đọc thêm  Sự kiện nào diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động tích cực đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam?, Giúp em ạ!

Khuyết điểm:

Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng đấu tranh.Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng quy chế hoạt động của ….

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

*

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm của đảng viên dự bị

Hướng dẫn bạn viết các phần ưu điểm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục trong bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị để bạn tham khảo:

Ưu điểm:

Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, chủ trương của nhà nước. Không ngừng nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn.Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên. Luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí.Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Công đoàn và Chi đoàn phân công.Luôn là một công chức gương mẫu và hoàn thành tốt mọi công việc được phân công.Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật. Phục tùng tuyệt đối theo sự phân công của Lãnh đạo.Tham gia sinh hoạt Đảng đều đặn và đóng đảng phí theo quy định. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thpt Module 7, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Thpt7

Xem thêm: Đáp Án 600 Essential Words For The Toeic Tải Miễn Phí Để Chinh Phục Toeic

Khuyết điểm:

Công việc là tổng hợp thống kê, do các số liệu tương đối lớn nên việc tổng hợp vẫn còn có sai sót.Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong cuộc họp.Về bản thân chưa nhạy bén, xả giao trong các mối quan hệ xã hội.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

Xây dựng cho bản thân cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp sắp tới.Bản thân sẽ luôn phấn đấu không ngừng, tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người

Trên đây là hai mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị với nội dung được biên soạn mới nhất theo quy định của Đảng và Nhà nước. Hi vọng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết mà quý bạn đọc đang tìm kiếm

Viết một bình luận