Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị 2013, Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là biểu mẫu bản tự kiểm điểm, nhận xét của Đảng viên dự bị gửi đến cơ quan lãnh đạo, quản lý để tự đánh giá về bản thân sau thời gian hoạt động ở vị trí Đảng viên dự bị. Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị cũng tương tự như mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Đang xem: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 2013

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mới nhất

1. Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị dành cho giáo viên 2. Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị3. Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất4. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị

ĐẢNG BỘ………………Chi bộ……………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày …… tháng …..năm 20……BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐẢNG VIÊN DỰ BỊ Kính gửi: – Chi ủy ……………………………………………………………………..- Đảng ủy…………………………………………………………………….Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………….Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………….Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ………………………………………Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………………..Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:Ưu điểm:Trong thời gian công tác tại ……. tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.+ Về tư tưởng chính trị:– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.– Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống.– Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp.– Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội qui, qui định của nhà trường.– Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng nghiệp.– Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.– Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.– Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.+ Về thực hiện nhiệm vụ được giao:– Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.– Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành.– Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng nhất. Trong năm học bản thân luôn nổ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.Khuyết điểm:– Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng đấu tranh.– Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động của ….

Đọc thêm  Đại Gia (Trọn Bộ 2 Tập) - Kho sách cũ

Xem thêm: module 7 thcs file word

Biện pháp khắc phục khuyết điểm– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.- Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.….. ngày …… tháng…… năm 20…NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN TỰ KIỂM ĐIỂMCủa đảng viên dự bịKính gửi: – Chi ủy ……………………………………………………………………..- Đảng ủy…………………………………………………………………….Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………….Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………….Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ………………………………………Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………………..Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Khuyết điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Biện pháp khắc phục khuyết điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là đảng viên chính thức.Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng………..,ngày…..tháng…..năm…………..Người tự kiểm điểm(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐảng Viên Dự BịKính gửi: Chi ủy:……………………….…………..Đảng ủy:…………………………………Tôi là:…………………………………………………………………..Quê quán: …………………………………………………………….Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại Chi bộ:………………….Hiện công tác và sinh hoạt tại…………………………………………………………………..Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:Ưu điểm:– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.- Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.- Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.- Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.- Luôn là một công chức gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.- Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.Khuyết điểm:– Công việc là tổng hợp thống kê do các số liệu tương đối lớn nên việc tổng hợp vẫn còn có sai sót.- Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.- Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.Biện pháp khắc phục khuyết điểm– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.- Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.….. ngày …… tháng…… năm 20… NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đọc thêm  Tổng hợp 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh PDF thông dụng nhất - Pasal

4. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Đối với Đảng viên không giữ chức vụ quản lý.– Về tư tưởng chính trị– Về phẩm chất đạo đức, lối sống– Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao– Về ý thức tổ chức kỷ luật– Khuyết điểm:+ Bản thân còn yếu trong công tác tự phê bình và phê bình, chưa mạnh dạn đấu tranh.+ Sắp xếp công việc chưa được khoa học, xử lý công việc còn chậm.+ Nhiều lúc chưa xử lý dức khoát và quyết đoán công việc trong nhiều lĩnh vực khác.

Xem thêm: Giáo Trình Học Revit – Tài Liệu Tự Học Revit Architecture

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp, thực hiện trên tinh thần dân chủ, gần gũi nhân dân, học tập từ nhân dân.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Các hành vi bị kỷ luật Đảng mà Đảng viên thường hay mắc phải 40 lỗi vi phạm Đảng viên thường mắc

*

Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất Hướng dẫn cách khai lý lịch Đảng viên Làm mất thẻ Đảng viên, bị kỷ luật thế nào? Mất thẻ đảng viên có bị kỷ luật không? Bản kiểm điểm Đảng viên trong quân đội Mẫu kiểm điểm Đảng viên là sỹ quan, quân nhân Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2020 Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên Nhiệm vụ của người Đảng viên Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên dự bị, chính thức Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên Mức đóng Đảng viên phí là bao nhiêu?

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Thcs39, Tã I LiệU Bdtx Thcs

Viết một bình luận