bản kiểm điểm đảng viên theo điều 30

Đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên theo điều 30

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 673 (3 trang)

Tài liệu liên quan

Bản tự kiểm điểm đảng viên theo Điều 30
Bản tự kiểm điểm đảng viên theo Điều 30 3 73,378 672

Bản tự kiểm điểm đảng viên theo mẫu mới năm 2019 4 324 3

Bản tự kiểm điểm Đảng viên 3 47,420 200

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 3 31,398 130

Bản tụ kiểm điểm đảng viên 2010 4 17,144 93

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010 9 25,220 196

Bản tự kiểm điểm Đảng viên 2010 3 10,939 60

Bản Tự kiểm điểm đảng viên, gia đình nơi cư trú 4 36,884 174

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chính Thức Mới, Bản Tự Kiểm Điểm Chuyển Đảng Viên Chính Thức

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2010 (CỰC HAY) 9 63,147 763

bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010-hien 6 15,396 87

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010 2 13,169 31

bản tự kiểm điêm đảng viên 8 9,424 31

MAU Ban tu kiem diem dang vien.doc 3 13,719 121

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010. 5 9,124 46

Bản tự kiểm điểm đảng viên 2 20,414 70

ban tu kiem diem dang vien 2 4,032 6

Ban tu kiem diem dang vien 2 3,635 5

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM đảng viên năm 2010 2 8,171 35

BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN 8 2,939 2

Ban tu kiem diem Dang vien nam 2010 3 4,281 19

Xem thêm: đơn giá 5481

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA Về việc kiểm tra đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Kính gửi: – Tổ đảng …………………………… – Chi ủy………………………………. Tôi tên là: …………………………………………… Sinh ngày ………… tháng …………. năm …………… Nơi sinh: ……………………………… Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày …………………………… Chính thức ngày …………………………… Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: ……………………………………. Căn cứ vào Quyết định số ……-QĐ/CB, ngày …./…./20…. của Chi bộ ………… về việc kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí …………………………… – Cán bộ ………………………., Đảng viên thuộc tổ đảng ………………………………………………. Căn cứ vào kế hoạch số …….-KH/CB, ngày …/…/200…, của Chi bộ ……………. về kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với đồng chí ………………………………. Theo quy trình kiểm tra, lấy mốc thời gian từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/5/2007, tôi xin báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành với các nội dung sau: 1. Tự kiểm tra chức trách, nhiệm vụ do Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phân công: * Ưu điểm: Chấp hành sự phân công của đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tôi luôn chủ động tham mưu các văn bản liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên như: xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cả năm, từng quý, từng tháng và từng lớp cụ thể; tổng hợp số liệu báo cáo kết quả kịp thời, đúng thời gian quy định; tham mưu một số văn bản khác liên quan đến công tác của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Các văn bản tham mưu đảm bảo thời gian, có chất lượng, đồng thời luôn bám sát các văn bản hướng dẫn của Đảng và có sự vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình mở các lớp, tôi luôn chủ động bám lớp, theo dõi, quản lý lớp học theo đúng yêu cầu nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo khi vượt quá thẩm quyền giải quyết. Các lớp dù ngắn hay dài ngày, tôi đều lập sơ đồ vị trí chỗ ngồi cho học viên và quản lý lớp học -1- bằng sơ đồ lớp; chủ động phối hợp với ban cán sự lớp để quản lý, tổ chức lớp học đạt yêu cầu. Do bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong cơ quan nên trong năm 2006 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở lớp vượt mức kế hoạch đề ra và được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên. * Nguyên nhân ưu điểm: Luôn tranh thủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác trong cơ quan; Bản thân luôn chủ động tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn; 2. Tự kiểm tra việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống của người cán bộ đảng viên: * Ưu điểm: Tôi luôn giữ vững lập trường tưởng chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn tin tưởng và chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, tổ chức. Bản thân nhận thức rõ trách nhiệm trước tổ chức, luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức để phục vụ cho công tác ngày càng tốt hơn. Được phân công nhiệm vụ gì, bản thân đều chấp hành nghiêm túc, tự giác có trách nhiệm cao và đều đạt kết quả tốt. Trong sinh hoạt Đảng, tôi luôn nêu cao vai trò của một đảng viên, có ý thức phê và tự phê, góp ý trung thực, thẳng thắn, tham gia ý kiến xây dựng tổ chức chống lại các biểu hiện sai trái; chấp hành nghiêm nguyên tắc của Đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Hàng tháng đảm bảo đóng đảng phí đầy đủ và đúng định kỳ. Bản thân không vi phạm quy định 19-QĐ/TW của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm. Trong lối sống hàng ngày bản thân luôn gìn giữ các mối quan hệ đúng mực, ăn mặc giản dị, chi tiêu tiết kiệm, không vụ lợi hoặc lãng phí. Trong quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị cũng như đồng chí đồng nghiệp trong cơ quan, bản thân luôn giữ đúng nguyên tắc làm việc, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc và tạo điều kiện cho nhau cùng thực hiện. * Nguyên nhân ưu điểm: Thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; bản thân luôn lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý của đồng chí, đồng nghiệp và kịp thời sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm của bản thân; -2- 3. Tự kiểm tra việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú: Bản thân luôn chấp hành nghiêm quy chế sinh hoạt của Chi ủy Chi bộ thôn; nghe và lĩnh hội tinh thần truyền đạt của Bí thư Chi bộ; Trong sinh hoạt chi bộ cũng như họp thôn, tôi luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến công tác phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú cũng như các quy định của thôn đề ra và trong năm vừa qua gia đình tôi đã được công nhận là gia đình văn hóa. 4. Những tồn tại và nguyên nhân: Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng bản thân vẫn tự thấy mình còn có một số hạn chế sau: Chưa dành thời gian đi nắm bắt tình hình chất lượng, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên để tham mưu về lĩnh vực chuyên môn sát với nhu cầu thực tế. Trong công tác tham mưu một số văn bản, đôi lúc còn để sai sót về lỗi chính tả, câu từ. * Nguyên nhân của những hạn chế: Do khả năng, trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận còn nhiều hạn chế; công việc mang tính thời vụ, có những lúc nhiều lớp được tổ chức liên tục; bản thân đang theo học lớp đại học hành chính nên cũng ảnh hưởng nhiều đến công việc chuyên môn. 5. Phương hướng khắc phục: Bản thân sẽ cố gắng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận; tự nghiên cứu, học hỏi trên sách vở, sách báo, các kênh thông tin khác và đồng chí đồng nghiệp để nâng cao nhận thức; chủ động hơn nữa trong công việc chuyên môn cũng như các công việc khác của cơ quan và các tổ chức đoàn thể; trong bất cứ trường hợp nào cũng không chủ quan; Trên đây là nội dung báo cáo tự kiểm tra của bản thân theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Cấp ủy Chi bộ giới thiệu. Rất mong các đồng chí trong tổ đảng, chi bộ góp ý thêm giúp tôi khắc phục, sửa chữa những mặt tồn tại để tôi ngày càng hoàn thiện mình hơn, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. M’drăk, ngày ………… tháng ……. năm 200… Người tự kiểm tra -3- . ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA Về việc kiểm tra đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Kính gửi: – Tổ đảng …………………………… . ngày …/…/200…, của Chi bộ ……………. về kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với đồng chí ………………………………. Theo quy trình kiểm tra, lấy mốc thời gian từ ngày

Đọc thêm  ma trận đề kiểm tra lớp 1 theo thông tư 22

Viết một bình luận