Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2014, Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2014

ĐẢNG ỦY KHỐI CHÍNH QUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ĐÀITT-TH SÔNG HINH Hai riêng, Ngày 25 tháng 11 năm 2014
Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩaMác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của đảng, với mục tiêuđộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Tôi luôn viết, nói và làm đúng theo mọi quan điểm đườnglối, Nghị Quyết, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và vận động gia đìnhvà nhân dân cùng thực hiện. Ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranhchống suy thoái về tư tưởng chính trị trong cuộc sống cũng như trong quá trìnhcông tác
Bản thân luôn có lối sống trong sáng lànhmạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức, tiên phong, gương mẫu của người Đảngviên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểuhiện tiêu cực khác; thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lốisống tiết kiệm.
+ Bản thân luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ởchi bộ và cơ quan; luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cươnglĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

Đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên năm 2014

+ Đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân,lối sống thực dụng nói không đi đôi với việc làm. Phê phán việc lợi dụng chứcvụ, quyền hạn để thu vén lợi ích co bản thân và gia đình.
+ Giữ gìn tư cách, phẩmchất, đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người Đảngviên trong mọi công việc.
+ Trung thực thẳng thắn,quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.
+ Nêu cao tinh thần phê vàtự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, có tinh thần sửa chữa, khắcphục kịp thời các khuyết điểm tồn tại.
Bảnthân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao, thực hiện hoàn thành tốt côngtác biên tập chương trình phát thanh, truyền hình địa phương, viết tin bài phụcvụ công tác tuyên truyền của Đảng bộ, Chính quyền huyện. Các công việc khácngoài nhiệm vụ chính, bản thân đều nỗ lực, cố gắng hoàn thành.

Xem thêm: Tiểu Luận Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tailieuxanh

Trong hai năm qua, thực hiệnnhiệm vụ tham gia học lớp TCLLCT-HC tại chức, bản thân luôn cố gắng thực hiệnđầy đủ các tiết học; kết quả tốt nghiệp đạt loại giỏi và được TrườngChính trị tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dânchủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Chấp hành sự phân công điều động củatổ chức.
Chấp hành tốt chính sách, phápluật của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơnvị.
-Khuyết điểm, hạn chế: Mặc dù nhiệm vụ cơ quan giao bản thân thực hiệnhoàn thành tốt, tuy nhiên số lượng tin bài giảm hơn so với năm 2013.
-Nguyên nhân: Do vừa đi học, vừa làm nên việc nắm bắt thông tin không đượcliền lạc, đầy đủ, kịp thời.

Xem thêm: Mẫu Powerpoint Nghiên Cứu Khoa Học Đẹp, Ấn Tượng Cho Người Dùng

Trong thời gian tới bản thân phát huy những ưuđiểm, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm cụ thể:
Tiếptục học tập lý luận, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh” bằng những việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả. Giữ gìn đạo đức lốisống giản dị trong sáng, trung thực; Gươngmẫu trong công việc cũng như trong sinh hoạt đời thường, giữ gìn sự đoàn kếtthống nhất trong tập thể cơ quan, tổ chức cơ sở Đảng.
Tăng cường tìm hiểu, nắmbắt thông tin qua nhiều kênh khác nhau; Tăng cường thời lượng xuống sở đểtiếp thu, nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân, phản ánh kịp thời những khókhăn, vướng mắc để các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền có giải pháp kịpthời khắc phục, tháo gỡ. Đồng thời nhân rộng các mô hình tiêu biểu của các cánhân, tập thể trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội để kịp thời nhân rộng.
Quaquá trình phấn đấu rèn luyện, và mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ đượcgiao năm 2014, bản thân tôi tự xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốtnhiệm vụ.

Viết một bình luận