Mẫu Bản Đăng Ký Nêu Gương Cán Bộ, Đảng Viên, Bản Đăng Ký Nêu Gương

Việt Nam là đất nước theo chế độ chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã từng bước đưa đất nước đến độc lập, tự do và phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội,… Trong đó, đội ngũ cán bộ, Đảng viên đóng góp quan trọng vào sự thành công trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Đang xem: Bản đăng ký nêu gương

1. Luật sư tư vấn về pháp luật dân sự

Hiện nay, với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quan điểm của Đảng, Nhà nước trong hội nhập đã và đang tạo ra những thay đổi to lớn trong đời sống kinh tế – xã hội, đòi hỏi sự thay đổi trong cơ chế chính sách để phù hợp với yêu cầu của các công ước mà Việt Nam là thành viên. Điều này đòi hỏi cán bộ, Đảng viên phải tích cực nghiên cứu lý luận nhằm đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế pháp lý để vừa đảm bảo tính hội nhập vừa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thể chế chính trị hiện nay.

Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ mà còn phụ thuộc vào tình cảm cách mạng dành cho Đảng trong mỗi Đảng viên. Từng đảng viên biết suy nghĩ về vai trò, trách nhiệm của mình, kiên định với lập trường, không ngừng củng cố tư tưởng và ph át triển tư duy chính là đã góp sức vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để hộ trợ các cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các thủ tục, giấy tờ phục vụ trong các hoạt động sinh hoạt Đảng viên, Luật Minh Gia cung cấp mẫu bản đăng ký nêu gương cán bộ, Đảng viên để các bạn có thể tham khảo.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn liên quan đến cán bộ đảng viên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ.

2. Biếu mẫu đăng ký nêu gương cán bộ đảng viên

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG

“Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” Thực hiện theo quy định số……………….. ngày…………….. của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………..

Đảng viên: Chi bộ trường………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: english file elementary third edition

Nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………………………………………………….

*

Thực hiện Công văn số……………….. ngày………………. của Thị ủy ………….. về việc thực hiện quy định số…………………. của BBT và Hướng dẫn số …………………. của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Căn cứ hướng dẫn bản đăng ký số………………………. ngày …………………… của Đảng ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” thực hiện theo quy định số………………. ngày………………………. của Ban bí thư trung ương Đảng; Bản đăng ký số………………… ngày ……………… của trường…………………………………. “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nay tôi xin đăng ký một số nội dung để nêu gương trước cán bộ, đảng viên trong chi bộ trường ……………………………. như sau:

1- Về tư tưởng chính trị

Với vai trò là ………………… bản thân đăng ký tiếp tục thực hiện kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bản thân luôn sống gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền đến gia đình và nhân dân nơi cư trú về bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gia đình.

2- Về đạo đức, lối sống, tác phong

Luôn thực hiện nghiêm Quy định………………. ngày……………….. của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số …………………. ngày …………………. của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bản thân luôn làm tốt việc đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Thực hiện việc nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, cuộc sống riêng trong sáng lành mạnh; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

Xem thêm: Cách Chơi 2 Acc 3Q Trên 1 Dt, Hướng Dẫn Chơi 2 Acc Danh Tướng 3Q Trên 1 Dt

Bản thân kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.

———————————Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Viết một bình luận