Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Năm 2016, Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Lời Bác

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo năm 2016

*
*
*
*
*
*
*

*

*

Email

*

Bản in

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016 với một số nội dung trọng tâm sau:

I.ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

1. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy kết quả đã đạt được trong việc học tập và làm theo Bác năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng, đạo đức; về thực hiện phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nhân rộng điển hình tiên tiến, hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Từng đồng chí Huyện ủy viên nghiêm túc kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác, chú trọng giáo dục kiểm điểm việc xây dựng lối sống trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc, tôn trọng pháp luật; chủ động đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các loại bệnh như: Bệnh nể nang, quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội còn bộc lộ hạn chế cần được khắc phục như: Tốc độ phát triển kinh tế đạt thấp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn.

2. Nghiêm túc “Sửa đổi lối làm việc” theo lời dạy của Bác về phê bình và sửa chữa; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; cách lãnh đạo. Chú trọng học tập kiểm điểm, khắc phục các bệnh chủ quan, hẹp hòi, bệnh khai hội, bệnh nể nang, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, kéo bè kéo cánh…; xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 05-QĐ/HU ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Huyện ủy Bạch Thông về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Huyện ủy viên. Thường xuyên, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao lý luận và bản lĩnh chính trị; nói đi đôi với làm; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; dùng xe công đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tránh để thất thoát, lãng phí; thực sự là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; tự giác nhận trách nhiệm của người đứng đầu trước những khuyết điểm của cấp dưới thuộc lĩnh vực, ngành, đơn vị phụ trách.

II. ĐĂNG KÝ MỘT SỐ VIỆC LÀM CỤ THỂ

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIV) về nhiệm vụ 2016, cụ thể:

1.1. Về kinh tế

– Diện tích trồng lúa cả năm 2.868 ha. Diện tích cây ngô 1.094 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 19.300 tấn, năng suất lúa bình quân 51,3 tạ/ha; cây lấy bột: Cây khoai môn 60 ha; cây dong riềng 100 ha; rau các loại 300 ha. Cây công nghiệp: Đậu tương 60 ha; cây thuốc lá 200 ha; cây lạc 50 ha; diện tích trồng cây ăn quả 50 ha (Cam, quýt; hồng không hạt; chuối…). Diện tích đất ruộng đạt giá trị sản xuất từ 100 triệu đồng/ha trở lên: 450 ha.

– Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 4.500 con, đàn bò 850 con, đàn ngựa 220 con, đàn lợn 32.300 con; đàn gia cầm 213.000 con; diện tích nuôi trồng thủy sản 120 ha.

– Diện tích trồng rừng năm 2016: 500 ha, trong đó rừng tập trung 330 ha; rừng phân tán 130 ha, trồng lại rừng sau khai thác 40 ha. Duy trì độ che phủ rừng 76%.

– Thu ngân sách đạt: 14.000 triệu đồng.

– Phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Quân Bình, Cẩm Giàng); 01 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 05 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 08 xã đạt từ 05 – 09 tiêu chí..

– Thành lập mới 02 hợp tác xã có quy mô phù hợp và hoạt động có hiệu quả.

1.2. Về văn hoá xã hội

– Huy động học sinh vào lớp 1, lớp 6 đạt 100%. Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 95%. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 1. Xây dựng 03 trường học đạt chuẩn quốc gia.

– Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 12,8%; trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ 08 loại vac xin đạt trên 95%; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 64%. Xây dựng 01 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

– Có 96% số hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

– Có 62% thôn bản, tổ dân phố đạt thôn bản, tổ dân phố văn hoá; 81% số hộ đạt gia đình văn hoá; 91% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

– Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,0-2,5%. Đào tạo nghề cho 450 lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho 550 lao động.

– Rà soát, kiến nghị đơn giản hoá 25% thủ tục hành chính các cấp.

1.3. Về công tác quốc phòng, an ninh

– Huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt khá trở lên.

– Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng, chống và chữa cháy rừng; diễn tập phòng chống lụt bão, cứu sập, cứu nạn cho 25% số xã, thị trấn theo quy định, đạt kết quả khá trở lên.

– Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt từ 98% trở lên.

– Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phấn đấu tỷ lệ khám phá án chung đạt 85% trở lên; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên.

Xem thêm: modun mam non 2

– Giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với năm 2015.

– Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

1.4. Về xây dựng Đảng

– Phấn đấu trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém.

– Trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Kết nạp trên 90 đảng viên.

– Chia tách, thành lập mới 02 chi bộ thôn bản còn sinh hoạt ghép.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; hoạt động chất vấn, giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình nhằm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả về trách nhiệm nêu gương, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, tác phong làm việc trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “tiếp tục tăng cường đi công tác cơ sở”.

4. Các cơ quan, phòng, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch giúp đỡ một thôn, bản hoặc một hộ gia đình khó khăn trong phát triển kinh tế và tiếp tục tổ chức thực hiện có có hiệu quả phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới” .

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thường xuyên chú trọng kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong mỗi cơ quan, đơn vị về tính trung thực, tinh thần trách nhiệm. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm phát hiện xử lý những tổ chức, cá nhân làm việc kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực, nhũng nhiễu. Mỗi đồng chí Huyện ủy viên phải thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định. Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, xử lý những cán bộ có dấu hiệu tham nhũng kể cả khi đã nghỉ chế độ hoặc thuyên chuyển công tác khỏi cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng quy định về thời hạn giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân.

Giao Ban Tổ chức Huyện ủy, UBND huyện chủ trì phối hợp xây dựng lộ trình giải quyết và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo định kỳ.

2. Trong sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi đồng chí Huyện ủy viên phải gương mẫu trong việc tự đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ, cấp ủy trong việc giữ nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Sơ kết 6 tháng và tổng kết năm từng đồng chí Huyện ủy viên kiểm điểm trách nhiệm nêu gương và việc làm theo Bác trước chi ủy hoặc chi bộ đảng. Nội dung kiểm điểm sâu về tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, vấn đề đoàn kết; thời gian, hiệu quả giải quyết công việc, số lần đi công tác tại cơ sở, việc tiếp thu và giải quyết các ý kiến phản ánh của nhân dân.

Định kỳ trong sinh hoạt Đảng các đồng chí Huyện ủy viên phải chủ trì và tự giác kiểm điểm các loại bệnh nẩy sinh từ chủ nghĩa cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình được phân công phụ trách như: nể nang, thiếu trung thực, thành tích; kéo bè kéo cánh, trù úm người trung thực, thẳng thắn; quan liêu, lợi ích nhóm, tham ô, tham nhũng, lãng phí. Có biện pháp đấu tranh, phát hiện việc bao che, dung túng cho việc làm sai trái của cán bộ thuộc thẩm quyền; chỉ đạo thực hiện công khai những sai phạm đã bị xử lý của cán bộ, công chức thuộc quyền. Xử lý nghiêm tình trạng say rượu, bia trong giờ làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra và xử lý sau kiểm tra, thanh tra.

Giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tham mưu xây dựng lộ trình giải quyết và báo cáo Ban Thường vụ theo định kỳ.

3. Định kỳ 6 tháng tổ chức kiểm điểm việc thực hiện Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; hoạt động chất vấn, giám sát và phản biện xã hội; việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng lộ trình giải quyết, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo định kỳ.

4. Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ một thôn, bản hoặc một hộ gia đình khó khăn trong xây dựng phát triển kinh tế; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì phối hợp với phòng Lao động- Thương binh & xã hội huyện, Hội chữ thập đỏ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn việc đăng ký giúp đỡ các thôn, bản, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện và việc thực hiện phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”… định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Xem thêm: New English File Student'S Site, Sorry! Something Went Wrong!

Trên đây là những nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông năm 2016. Yêu cầu các đồng chí Huyện ủy viên và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Bản đăng ký học tập và làm theo Bác được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý.

Viết một bình luận