Chi Tiết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 8 Của Giáo Viên Chức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (53.2 KB, 3 trang )

Đang xem: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 của giáo viên

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của Đảng viên – Download.com.vnBài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của Đảng viên – Mẫu 1ĐẢNG BỘ ………………….ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ ……………………….., ngày … tháng … năm 2018BÀI THU HOẠCHKết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của ĐảngHọ và tên: ……………………..Chức vụ: Đảng viênChi bộ: …………………………
Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chứcthành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dungHội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.1. Thành tựu:Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2018, nhờ có sự nỗ lựcphấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có nhữngchuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoànBài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của Đảng viên – Download.com.vnthành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nổi bậtlà: Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5
tỉ đô la Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mứcdưới 4%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xuhướng giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổnđịnh; cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ đô la, tăng11,2% so với năm 2017; xuất siêu hơn 3 tỉ đô la Mỹ.Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quantrọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cảthành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt đượcnhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chínhsách, chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm
thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh, năng suất lao động đượccải thiện; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướngtích cực.Sự nghiệp y tế, thể dục, thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xãhội; đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người;quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;phát triển khoa học và công nghệ, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đạt được nhiềukết quả tích cực.Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt đượcnhiều kết quả cụ thể rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánhgiá cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã
hội được giữ vững; môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm.2. Hạn chế:Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế – xã hội của đất nước vẫn đứng trướcnhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn địnhkinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình hình trong nước, quốc tế còntiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.3. Nguyên nhânBài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của Đảng viên – Download.com.vnCông tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quảchưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ

Đọc thêm  Truyện Hay 24H: Những Truyện Hay Nhất Hiện Nay Nên Đọc Truyện Eva Mê Đọc Truyện

Xem thêm: trắc nghiệm dược liệu 2

lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trongviệc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảngviên và nhân dân.II. Giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIIIII. Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương8 khóa XII.Người viết bài thu hoạchĐể xem chi tiết đầy đủ nội dung Bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóaXII mời các bạn tải về theo link sau:https://download.com.vn/download/downloadurl?softwareid=135421&linkid=43199

Tài liệu liên quan

*

BÀI THU HOẠCH KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP BÌNH HÀN 19 1 1

*

Thu hoạch kết quả học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng 10 13 48

*

Gợi ý viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng 8 1 0

Xem thêm: Module Mn 1 Đặc Điểm Phát Triển Thể Chất Của Trẻ Mầm Non, Giáo Dục Thể Chất Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non

*

Mẫu bài thu hoạch kết quả học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng 4 1 0

Viết một bình luận