bài thu hoạch nâng hạng giáo viên thpt

Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2 là bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2 năm 2020.

Đang xem: Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên thpt

Hy vọng đây là tài liệu vô cùng bổ ích, giúp các thầy cô có thêm được tư liệu tham khảo, và dễ dàng hoàn thiện cho riêng mình một bài thu hoạch hoàn chỉnh, được đánh giá cao. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Bài thu hoạch bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II

Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 1 Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 2 Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 3

Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 1

MỞ ĐẦU

Từ lâu, để thúc đẩy sự phát triển của một đất nước, hầu hết các quốc gia đều xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Và để có được một nền giáo dục tốt, đáp ứng được các yêu cầu của xã hội, vai trò quản lý của Nhà nước về giáo dục vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, vấn đề này chưa được nhiều người, nhất là giáo viên trực tiếp giảng dạy và giáo dục, quan tâm đúng mức vì ít người thấy tầm quan trọng của nó. Việc tìm hiểu, nghiên cứu về vai trò quản lý của Nhà nước về giáo dục là rất cần thiết. Cho nên sau khi tham gia học tập 10 chuyên đề trong lớp BỒI DƯỠNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN HẠNG II khai giảng vào ngày 24/8/2020 tại trường THPT……….., tôi đã chọn chủ đề này trong bài thu hoạch cuối khóa. Việc tìm hiểu sâu về các mục tiêu, khung chương trình đào tạo, các chính sách cũng như các quy định về giám sát kiểm tra … trong chủ đề trên sẽ giúp tôi xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch cá nhân, việc lập kế hoạch kiểm tra đánh giá sẽ phù hợp hơn, giúp tôi định hướng đúng đắn hướng đi của mình trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh ở trường THPT.

Những nội dung các chuyên đề mà tôi học đã được các thầy ở trường Đại học An Giang khéo léo truyền tải một cách sinh động. Những buổi giảng đó giúp cho giáo viên chúng tôi có những hiểu biết tường tận, hệ thống các chiến lược, các chính sách, các định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Nhà nước trong cơ chế thị trường hiện nay hay những quy định về thanh tra giám sát. Giáo viên chúng tôi cũng nắm rõ được những định hướng phát triển năng lực học sinh, năng lực nghề nghiệp cho giáo viên; những yêu cầu của xã hội đối với giáo viên, những phẩm chất, năng lực mà giáo viên hiện nay cần có cũng như các yêu cầu đối với tổ chuyên môn, các kỹ thuật dạy học mới sự cần thiết, cách xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, cũng như tầm quan trọng và cách thực hiện hiệu quả tư vấn học đường…. Những điều đó giúp cho tôi xác định được mục tiêu sắp tới, lập được kế hoạch tự bồi dưỡng cho mình, trang bị thêm các kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tâm sinh lý học sinh, các kỹ thuật dạy học…, đáp ứng tốt các yêu cầu nghề nghiệp, bắt kịp xu thế xã hội.

Ở bài thu hoạch này tôi sẽ :

– Tóm tắt lại nội dung 10 chuyên đề đã học.

-Trình bày nội dung của chuyên đề 3: Nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực trạng và giải pháp.

-Những điều rút ra được sau khóa bồi dưỡng.

– Lập kế hoạch hoạt động của bản thân sắp tới.

NỘI DUNG

PHẦN 1. KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG

1. Những kiến thức đã thu nhận được từ các chuyên đề bồi dưỡng

Sau khi học xong 10 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên hạng II do trường ĐHSP……… tổ chức tôi đã thu nhận được những kiến thức cụ thể như sau:

Chuyên đề 1. Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước (12 tiết, do thầy……… dạy)

Chuyên đề “Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước” cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước, bộ máy tổ chức nhà nước; các khái niệm về quản lý, quản lý nhà nước, hành chính nhà nước; các nguyên tắc và các chức năng hành chính nhà nước; chính sách công và các bước cụ thể trong việc hoạch định chính sách công; quản lý hành chính theo ngành và lãnh thổ.

Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo (12 tiết, do thầy ……. dạy )

Chuyên đề cung cấp cho học viên những hiểu biết về bối cảnh trong nước và quốc tế đặt ra cho giáo dục Việt Nam, những yêu cầu của xu thế toàn cầu hóa và dự báo xu thế phát triển giáo dục, quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục của Đàng và Nhà nước, các chính sách của giáo dục phổ thông gia đoạn hiện nay.

Chuyên đề 3. Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (12 tiết, do thầy …… dạy )

Chuyên đề cung cấp cho học viên hệ thống tri thức lí luận cơ bản của quản lí nhà nước về giáo dục và hệ thống các chính sách của nhà nước nhằm đảm bảo xây dựng một nền giáo dục phát triển phù hợp trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chuyên đề 4. Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT (16 tiết, do thầy …… dạy)

Chuyên đề này gồm các nội dung sau:

– Vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi học sinh THPT; đặc điểm về hoạt động học tập và giao tiếp, đặc điểm về sự phát triển trí tuệ và nhân cách của học sinh THPT.

– Các vấn đề cần lưu ý về tư vấn học đường cho học sinh THPT như nội dung tư vấn, phương pháp tư vấn, kĩ năng tư vấn, vấn đề tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT…

Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT (20 tiết, do thầy ……. dạy)

Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức về tổ chức hoạt động day học, giáo dục trong trường THPT; xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (20 tiết, do thầy …….. dạy)

Chuyên đề “Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II” giới thiệu các vấn đề cơ bản về năng lực nghề nghiệp của giáo viên THPT, nhấn mạnh những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên THPT và đưa ra các con đường, cách thức tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II.

Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT (24 tiết, do thầy ……. dạy)

Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức về dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn ở trường THPT.

Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT (20 tiết, do thầy …….. dạy

Nội dung chuyên đề trình bày một số vấn đề cơ bản về thanh tra kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng giáo dục; đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THPT.

Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT (20 tiết, do thầy …….. dạy)

Chuyên đề gồm các nội dung về hoạt động tổ chuyên môn; tổ chuyên môn với hoạt động chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên THPT; tổ chuyên môn với việc phát triển nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Chuyên đề 10. Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT (20 tiết, do thầy ……. dạy)

Chuyên đề gồm các nội dung cơ bản: xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển quan hệ giữa các nhà trường THPT với các bên liên quan: chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng, cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục khác, giao lưu trong nước và quốc tế.

2. Thời gian học tập nghiên cứu chuyên đề: Giáo viên chúng tôi được học tập nghiên cứu các chuyên đề từ ngày 24/8/2020 đến ngày 02/10/2020

3. Kết quả thu hoạch qua chuyên đề 3: “Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong chuyên đề này, chúng tôi được thầy giới thiệu kỹ về những nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước (QLNN) về giáo dục và đào tạo , về thực trạng và giải pháp chung ở các trường phổ thông. Ở đây tôi xin nêu lại những kiến thức đã thu thập được về nội dung này qua chuyên đề trên.

3.1. Thế nào là quản lý Nhà nước về giáo dục? Đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo, do các cơ quan quản lý giáo dục tiến hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ được Nhà nước trao quyền nhằm duy trì kỷ cương, phát triển giáo dục, thực hiện mục tiêu giáo dục của quốc gia.

Bản chất của QLNN về giáo dục là thực hiện các cam kết của Nhà nước về phát triển giáo dục, cụ thể là:

– Cam kết về quyết tâm về mặt chính sách và thực hiện chính sách của chính phủ

– Cam kết sự tham gia của các lực lượng xã hội.

– Cam kết việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ Nhà nước và nhân dân.

– Cam kết sự bình đẳng đối với các đối tượng thụ hưởng giáo dục.

3.2 Nội dung cơ bản của QLNN về giáo dục:

Nội dung QLNN về giáo dục bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác.

3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.

4. Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.

5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục.

6. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục.

7. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục.

9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục.

11. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục.

12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

Các quy định về nội dung QLNN về giáo dục có thể tóm lại thành bốn vấn đề chủ yếu:

1. Hoạch định chính sách cho giáo dục.Ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động giáo dục đào tạo.

2.Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục, công tác cán bộ và chính sách đãi ngộ.

3. Huy động và quản lý các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Củ Chi Bách Khoa, Đền Tưởng Niệm Bến Dược

4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật .

Ngoài ra trong chuyên đề này chúng tôi được giới thiệu thêm năm chính sách phát triển giáo dục, cụ thể: Chính sách phổ cập giáo dục, Chính sách tạo bình đẳng về cơ hội cho các đối tượng hưởng thụ giáo dục và các vùng miền, Chính sách chất lượng, Chính sách xã hội hóa và huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục,. Chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục.

3.3. Thực trạng và giải pháp cho QLNN về giáo dục ở các trường phổ thông:

3.3.1.Thực trạng:

– Có sự chỉ đạo thống nhất từ các cơ quan quản lý cấp trên thông qua các chính sách, các văn bản pháp quy… và được truyền tải tới giáo viên thông qua mail, qua việc phổ biến trong những cuộc họp Hội đồng sư phạm…

– Các trường đều xây dựng chi tiết kế hoạch, khung chương trình cho các lĩnh vực : chuyên môn, quản lý, tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất.

– Thống nhất chọn sách giáo khoa.

– Thành lập được các hội để hỗ trợ việc giảng dạy và giáo dục học sinh ở các trường như: hội Phụ huynh học sinh, hội Khuyến học, hội Cựu học sinh…

– Thực hiện việc thanh tra , kiểm tra về chuyên môn, vật chất ….theo kế hoạch.

-Xây dựng được chuẩn cán bộ quản lý, chuẩn giáo viên.

Tồn tại:

+Công tác nhân sự: Trình độ giữa các cán bộ quản lý, giữa các giáo viên chưa đồng đều, nhất là trình độ về công nghệ thông tin và ngoại ngữ nên dịch Covid vừa qua công tác giảng dạy ở một số trường chưa được thực hiện liên tục.

+ Tình trạng dạy thêm- học thêm trái quy định vẫn còn, chuyện bằng giả còn phổ biến.

+ Khung chương trình giảng dạy chưa chú ý đến đặc điểm riêng của từng vùng miền.

+ Công tác dự báo, định hướng chưa được coi trọng nên có những chính sách , quy định chưa đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người học.

+ Việc thanh tra, kiểm tra còn thiên về hình thức giấy tờ nên còn chuyện giáo viên làm đối phó, khó phát huy tính sáng tạo.

+Công tác thi đua khen thưởng còn nặng về thành tích, chưa thực coi trọng chất lượng dẫn đến một loạt kết quả ảo.

+Mạng lưới trường lớp còn manh mún, nhỏ lẻ nên khó cho việc đầu tư cơ sở vật chất đúng mức.

+Có sự chồng chéo trách nhiệm, song trùng quản lý giữa một số bộ phận quản lý.Hiện nay có nhiều ngành tham gia vào QLGD nhưng vẫn chưa có cơ chế phối hợp cụ thể giữa các ngành giáo dục, tài chính, kế hoạch và đầu tư, nội vụ. Hai lĩnh vực nổi cộm trong sự phối hợp là quản lý tài chính và quản lý nhân sự. Những vấn đề này liên quan trực tiếp đến hai phòng chức năng là Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Nội vụ. . Theo kết quả khảo sát, cơ chế hoạt động và sự phối hợp cùng cấp trong QLNN về giáo dục chưa thực sự hiệu quả.

3.3.2.Giải pháp:

– Hoàn thiện các thể chế QLNN về giáo dục, thể hiện sự phân cấp quản lý giáo dục hợp lý; xây dựng cơ chế QLNN về giáo dục và đào tạo theo cả năm lĩnh vực: chuyên môn, nhân sự, tài chính, bộ máy và cơ sở vật chất theo hướng quản lý chất lượng, thực thi chức năng nhiệm vụ.

– Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên ở các trường.

-Tăng cường công tác dự báo, xây dựng kế hoạch định hướng phát triển giáo dục – đào tạo , có chính sách điều tiết quy mô và cơ cấu giáo dục phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế.

-Có biện pháp phân bổ và quản lý ngân sách giáo dục phù hợp với nhu cầu từng địa phương.

– Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định pháp luật trong giáo dục –đào tạo, đặc biệt là thanh tra công tác chuyên môn, nhân sự và tài chánh.

-Từng trường chịu trách nhiệm việc quản lý dạy thêm học thêm.

– Đưa những ngành nghề có ở địa phương vào chương trình dạy nghề tại vùng đó, ví dụ: những trường ở Chợ Mới đưa nghề mộc, chạm, đan lát, làm gạch… vào chương trình dạy nghề.

-Bảo tồn văn hóa địa phương bằng cách đưa những loại hình nghệ thuật tại địa phương vào các tiết âm nhạc, chẳng hạn đưa hát chèo, ca trù vào các trường ở miền Bắc, đưa hát tuồng vào các trường ở miền Trung, còn ở miền Nam những tiết âm nhạc cho các em học về cải lương, đờn ca tài tử…

4. Đánh giá về ý nghĩa/ giá trị của hệ thống tri thức, kỹ năng thu nhận được sau khóa bồi dưỡng.

4.1. Về tri thức:

– Vận dụng các kiến thức về hành chính Nhà nước, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, việc hoạch định chính sách công của Nhà nước…để bảo vệ quyền lợi của giáo viên trong thực tế và cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên trong thực tế.

– Hiểu rõ quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục của Đảng và Nhà nước, các chính sách phát triển giáo dục nói chung và chính sách phát triển giáo dục phổ thông nói riêng.

– Hiểu được các vấn đề cơ bản của quản lý Nhà nước về giáo dục như tính chất, đặc điểm, nguyên lý, bộ máy quản lý các cấp…

– Giúp giáo viên cập nhật về đặc điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh THPT hiện nay.

– Làm tốt hơn công tác tổ chức, xây dựng các hoạt động dạy học và giáo dục trong trường THPT.

– Cung cấp cho giáo viên các hiểu biết sâu về các thành phần năng lực nghề nghiệp của giáo viên THPT. Chú trong các định hướng và năng lực vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại cho giáo viên THPT.

– Tự nâng cao được những kiến thức cơ bản nhất: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Một số phương pháp dạy học hiệu quả phát triển năng lực học sinh; Thiết kế và vận dụng dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn nhằm phát triển năng lực học sinh.

– Trình bày được những vấn đề cơ bản về thanh tra, kiểm tra ở trường THPT; Nắm được mục tiêu chất lượng giáo dục ở trường THPT, các chính sách đảm bảo chất lượng của trường THPT.

– Nắm được cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong tổ chuyên môn.

– Nắm được vai trò, nhiệm vụ của trường THPT trong công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập và xây dựng môi trường giáo dục.

1.4.2. Về kỹ năng:

– Rèn luyện kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm trong nghiên cứu, trong học tập.

– Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá các yếu tố tác động đến giáo dục hiện nay.

– Hoạch định, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THPT.

– Phát triển mối quan hệ trong và ngoài nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy học, giáo dục, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN SAU KHÓA BỒI DƯỠNG

1. Yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp đối với bản thân

+ Giới thiệu sơ lược về bản thân:

– Họ và tên: ……………………..

– Hiện đang là: Giáo viên Trường THPT………………….

– Công việc chính: dạy lớp.

Xem thêm: Giáo Trình Revit Mep Pdf – Giáo Trình Revit Mep 2017 ~ Library Architecture

+ Các yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp đối với bản thân:

Là một giáo viên, theo yêu cầu của Thông tư số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông công lập; Thông tư số 12//2011/TT- BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, tôi đảm nhiệm những công việc sau đây:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Viết một bình luận