bài thu hoạch module 45 tiểu học

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH39 Bài thu hoạch BDTX module TH39 cấp tiểu học bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH39 về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học để thầy cô cùng tham khảo. 45.490

Đang xem: Bài thu hoạch module 45 tiểu học

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH40 Bài thu hoạch BDTX module TH40 cấp tiểu học Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH40 cấp tiểu học là bài thu hoạch về thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài thu hoạch tại đây. 44.594

*

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cấp Tiểu học Mẫu kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo cấp Tiểu học Mẫu hoạt động tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cấp Tiểu học được bocdau.com sưu tầm, chọn lọc cho các thầy cô tham khảo nhằm phát triển, nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân học sinh, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới những người xung quanh. Mời các thầy cô cùng tham khảo. 36.009

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH32 Bài thu hoạch BDTX module TH32 bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH32 để thầy cô cùng tham khảo và có thể làm được bài viết thu hoạch về module TH32 cho cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 34.669

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH33 Bài thu hoạch BDTX module TH33 Bài thu hoạch module 33 tiểu học – bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH33 về việc thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học để thầy cô cùng tham khảo. 29.399

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH21 Bài thu hoạch BDTX module TH21 cấp tiểu học bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH21 để thầy cô cùng tham khảo và có thể hiểu rõ về cách sử dụng phần mềm powerpoint trong giảng dạy. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 26.046

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH34 Bài thu hoạch BDTX module TH34 cấp tiểu học bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH34 để thầy cô cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về công tác của giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 25.841

*

Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17 Nội dung 3 BDTX giáo viên Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên theo Thông tư 17 (15 Module) được bocdau.com tổng hợp. Mỗi mẫu BDTX 2020 khác nhau về chủ đề vấn đề tâm lý, dạy học cũng như môi trường học học sinh Tiểu học, THCS, THPT. 24.346

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH25 Bài thu hoạch BDTX module TH25 cấp tiểu học bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH25 cấp tiểu học để thầy cô cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về kĩ năng bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học. 24.061

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH23 Bài thu hoạch BDTX module TH23 cấp tiểu học bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH23 để thầy cô cùng tham khảo và có thể lập được bài viết thu hoạch về module TH23 cho riêng cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 19.750

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH4 Môi trường dạy học lớp ghép bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH4 để thầy cô cùng tham khảo và có thể lập được bài viết thu hoạch module TH4 cấp tiểu học cho riêng mình. 10.256

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 04 Module GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 04 chủ đề xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh mà bocdau.com đăng tải sau đây là tài liệu để các thầy cô tham khảo nhằm viết thu hoạch đầy đủ và hay nhất. 10.013

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 05 GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 05 chủ đề sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh mà bocdau.com đăng tải sau đây là tài liệu để các thầy cô tham khảo nhằm viết thu hoạch đầy đủ và hay nhất.

Xem thêm: các bài tập pháp luân công

Xem thêm: Ebook Giáo Trình Công Nghệ May, Giáo Trình Công Nghệ May Trường Đại Học Bách Khoa

9.266

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 07 GVPT 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 07 về chủ đề tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục là tài liệu hữu ích cho các thầy cô tham khảo nhằm viết nên bài thu hoạch hay nhất. 3.081

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GDTX 18 Bài thu hoạch BDTX module GDTX18 dành cho Trung tâm giáo dục thường xuyên Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GDTX 18 được bocdau.com sưu tầm và đăng tải để thầy cô cùng tham khảo. Mời thầy cô cùng tham khảo tài liệu miễn phí tại đây. 269

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GDTX 2 Bài thu hoạch BDTX module GDTX2 dành cho Trung tâm giáo dục thường xuyên bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viế Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GDTX 2 về sự hình thành và phát triển các mô hình GDTX ở Việt Nam để thầy cô cùng tham khảo. 254

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT4 Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT4 để thầy cô cùng tham khảo và có thể làm được bài viết thu hoạch cho cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 244

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT12 Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THPT bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT12 để thầy cô cùng tham khảo và có thể làm được bài viết thu hoạch cho cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 231

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT (41 module) Tổng hợp bài thu hoạch BDTX THPT Tổng hợp bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT dưới đây là mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên đang được các thầy cô giáo sử dụng áp dụng trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Mời các bạn tham khảo. 200

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT27 Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT27 để thầy cô cùng tham khảo và có thể làm được bài viết thu hoạch cho cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 188

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS28 Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS28 là tài liệu hữu ích để thầy cô cùng tham khảo và có thể lập được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây. 158

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT16 Hồ sơ dạy học đáp ứng đổi mới PPDH học cấp THPT bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT16 để thầy cô cùng tham khảo và có thể làm được bài viết thu hoạch cho cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 141

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT26 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT bocdau.com xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT26 để thầy cô cùng tham khảo và có thể làm được bài viết thu hoạch cho cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây. 115

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS10 Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS10 là tài liệu hữu ích để thầy cô cùng tham khảo và có thể lập được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây. 60

Viết một bình luận