Tiểu Luận ( Bài Thu Hoạch Lớp Trung Cấp Chính Trị Năm 2017, Bài Thu Hoạch Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu:Có thể nói rằng, để hiểu rõ về thiết chế xã hội của bất cứ quốc gia nào, chúng ta cần tiếp cận khái niệm hệ thống chính trị và nhận thức được đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của các nhân tố cấu thành của hệ thống chính trị. Hiện nay, khái niệm hệ thống chính trị ở nước ta được đông đảo các nhà khoa học pháp lí và chính trị đề cập tới với ý nghĩa là hệ thống các thiết chế chính trị và chính trị – xã hội gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể quần chúng.Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, phối hợp tổ chức thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, hệ thống chính trị trên địa bàn xã …… cơ bản đi vào ổn định, hoạt động có nền nếp, đồng bộ và tiếp tục phát triển. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị, sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; chính quyền cơ sở được củng cố, điều hành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương; một số phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được phát động có sức lan tỏa và tác dụng thiết thực ở cơ sở, ngày càng thu hút được nhiều hội viên, đoàn viên tham gia. Nhìn chung, việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đã có tác động quan trọng, đã góp phần tích cực vào sự ổn định phát triển chung của địa phương, kinh tế tăng trưởng khá, an ninh chính trị được giữ vững; các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân được quan tâm giải quyết, không để xẩy ra nguy cơ điểm nóng. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.Với ý nghĩa đó, tôi lựa chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn xã …… trong giai đoạn hiện nay làm kết quả bài thu hoạch thực tế Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính huyện Lập Thạch khóa 2017 – 2018.

Đang xem: Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị năm 2017

Tài liệu này được tính phí là : 50.000 Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

2.

Xem thêm: Mẫu Đơn Đặt Hàng Excel Quản Lý Đơn Đặt Hàng, Mẫu Đơn Đặt Hàng Chuẩn

Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn! Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi. Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Loại thẻ

*
*
*
*

Xin mời chờ…

Xem thêm: dạy tiếng việt cho người nhật

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu:Có thể nói rằng, để hiểu rõ về thiết chế xã hội của bất cứ quốc gia nào, chúng ta cần tiếp cận khái niệm hệ thống chính trị và nhận thức được đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của các nhân tố cấu thành của hệ thống chính trị. Hiện nay, khái niệm hệ thống chính trị ở nước ta được đông đảo các nhà khoa học pháp lí và chính trị đề cập tới với ý nghĩa là hệ thống các thiết chế chính trị và chính trị – xã hội gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể quần chúng.Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, phối hợp tổ chức thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, hệ thống chính trị trên địa bàn xã …… cơ bản đi vào ổn định, hoạt động có nền nếp, đồng bộ và tiếp tục phát triển. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị, sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; chính quyền cơ sở được củng cố, điều hành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương; một số phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được phát động có sức lan tỏa và tác dụng thiết thực ở cơ sở, ngày càng thu hút được nhiều hội viên, đoàn viên tham gia. Nhìn chung, việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đã có tác động quan trọng, đã góp phần tích cực vào sự ổn định phát triển chung của địa phương, kinh tế tăng trưởng khá, an ninh chính trị được giữ vững; các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân được quan tâm giải quyết, không để xẩy ra nguy cơ điểm nóng. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.Với ý nghĩa đó, tôi lựa chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn xã …… trong giai đoạn hiện nay làm kết quả bài thu hoạch thực tế Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính huyện Lập Thạch khóa 2017 – 2018.

Viết một bình luận