Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đảng Mới Nhất Năm 2023 – Luật Hoàng Phi

Bai thu hoach lop cam tinh dang

Bài thu hoạch cảm tình Đảng là gì?

Bài thu hoạch cảm tình Đảng là bài thu hoạch của các cá nhân học lớp cảm tỉnh Đảng, với bài thu hoạch cảm tình Đảng mỗi cá nhân sẽ thể hiện được sự hiểu biết của mình về Đảng cộng sản Việt Nam.

Có nhiều bài thu hoạch cảm tình Đảng và phụ thuộc vào từng lĩnh vực làm việc và học tập khác nhau như bài thu hoạch cảm tình Đảng liên quan bản thân, bài thu hoạch cảm tình Đảng của giáo viên, công an….. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn và giới thiệu tới các bạn một số bài thu hoạch cảm tình Đảng phổ biến nhất hiện nay.

Bài thu hoạch cảm tình Đảng mới năm 2023

Câu 1. Trình bày vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị? Anh/chị cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Gợi ý làm bài:

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị. Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đây là một tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan. Sự lãnh đạo ấy vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý.

Khi trở thành một Đảng duy nhất cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện trong mối quan hệ khá phức tạp và nhạy cảm với cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước pháp quyền và trong các điều kiện xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự tồn tại và hoạt động của Nhà nước, mà biểu hiện tập trung nhất là bộ máy nhà nước, đòi hỏi phải phân định sự lãnh đạo của Đảng đối với vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước.

Trong tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ta vừa là lực lượng lãnh đạo toàn bộ hệ thống, vừa là thành viên trong hệ thống chính trị. Trong thực tiễn, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn được xác định trong từng mối quan hệ với từng thiết chế, tổ chức cụ thể trong hệ thống chính trị.

Sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện nay đặt trong điều kiện mới, đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy mạnh mẽ nền dân chủ trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng phải tự đổi mới và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị là một nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên:

Có 5 mục tiêu cơ bản mà bất kỳ ai đang phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng cần phải làm. Cụ thể:

– Thứ nhất: Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.

Vậy động cơ vào Đảng của bạn là gì? Bạn đã xác định được động cơ đúng đắn cho mình hay chưa? Việc xác định động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Chỉ khi bạn thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, bạn thực sự mới có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng CSVN không thu nhận vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc; càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Tất cả những người mong muốn phấn đấu vào Đảng là những người dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, mỗi người chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách là những cám dỗ của quyền lực, tiền tài… Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

– Thứ hai: Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định lập trường, quan điểm chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.

– Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, không để mất phương hướng chính trị.

– Luôn nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao trình độ về mọi mặt, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn. Muốn trở thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị – xã hội.

– Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú, nhưng như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng chí đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, được nhân dân quý mến, tin cậy. Xây dựng đạo đức cách mạng phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân.

Đọc thêm  download truyen audio nguyen ngoc ngan

– Đường lối của Đảng là kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, trong đó, lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, nhưng kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên

– Thứ 3: Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

– Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

– Thứ 4: Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phải hoà mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

– Thứ 5: Tích cực tham gia xây dựng đảng cơ sở

Đây là một trong những mục tiêu vô cùng quan trọng. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, tích cực đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:

+ Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống.

+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng.

+ Tích cực và mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

+ Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

+ Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

+ Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch.

Câu 2 : Anh/chị hãy phân tích sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị anh/chị công tác?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về nhân cách mẫu mực, điều đó thể hiện qua tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Người. Tất cả những điều này liên quan chặt chẽ tới nhau, tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong là sự thể hiện cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức.

Do vậy, việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Học tập và làm theo phong cách của Người để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.

Ở đơn vị tôi đang công tác hiện nay, việc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong toàn Chi bộ cũng như toàn đơn vị. Việc vận động này cũng cho kết quả tốt và ngày càng đi lên.

Cụ thể, như lời dặn của Bác trong Di chúc: “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân tại đơn vị với sự đôn đốc, kiểm tra giám sát của chi bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được bắt đầu ngay từ những điều bé nhất, đời thường nhất, như những câu chuyện nhỏ về việc tuân thủ kỷ luật của Bác mà ai cũng có thể học và làm theo.

Tại cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, thường xuyên cập nhật và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự rèn luyện đạo đức cách mạng, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thẳng thắn, trung thực, và tận tụy mọi công việc không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Đọc thêm  Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 16 câu đầu (8 Mẫu) - Văn 10

Trong nhiệm vụ chuyên môn, luôn tích cực và tự giác trong việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao tính chuyên nghiệp, tính thực tiễn trong công việc, thường xuyên chia sẻ lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, động viên, giúp đỡ trên tinh thần xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ, thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

Đặc biệt, đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là để “mắt sáng, bút sắc, lòng trong”. Hơn bao giờ hết, các phóng viên cần tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường những bài viết về đấu tranh chống các biểu hiện: lệch lạc tư tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và xa dân.

Mỗi chúng ta hằng ngày chỉ cần dành ít thời gian đọc lại và suy ngẫm những lời dạy bảo, những câu chuyện, những bài viết, bài nói chuyện và những việc làm của Bác, để học tập và làm theo tấm gương đạo đức mẫu mực của Người là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện mình trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. để góp phần sự thành công chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Bài thu hoạch Đảng viên mới liên hệ bản thân

Bài thu hoạch Đảng viên mới liên hệ bản thân được thực hiện trong quá trình làm Đảng viên dự bị, sau khi tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới. Bài thu hoạch này được gửi tới những cán bộ Đảng viên có thẩm quyền, từ đó có những nhận xét, đánh giá đi đến xét duyệt tư cách Đảng viên mới.

Với ý nghĩa là cơ sở để xét duyệt tư cách Đảng viên, bài thu hoạch Đảng viên mới liên hệ bản thân phải thể hiện được sự am hiểu và tiếp thu qua quá trình học tập, rèn luyện, đặc biệt là từ lớp bồi dưỡng Đảng viên mới về những vấn đề liên quan đến lịch sử hình thành, quá trình phát triển và những thành tựu Đảng gặt hái được trong thời kỳ dựng xây đất nước. Hiểu được lịch sử hình thành Đảng, thành tựu mà Đảng cũng như lớp Đảng viên trước đã dày công tạo dựng, Đảng viên mới càng nhận thức rõ hơn về sứ mệnh của bản thân với tư cách một người Đảng viên.

Bài thu hoạch cần thể hiện được những nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất: Xác định vai trò, vị thế, nhiệm vụ của Đảng viên, tức là cần trả lời cho những câu hỏi: Đảng viên là ai? Đảng viên đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng? Nhiệm vụ của người Đảng viên là gì?

Thứ hai: Thể hiện quyết tâm trong việc rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên để đạt được các tiêu chuẩn đã đề ra trong Điều lệ Đảng về bản lĩnh chính trị, năng lực, nhận thức, kiến thức, phẩm chất, lối sống,…, không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với tư cách Đảng viên – người chiến sĩ trong thời đại dựng xây và bảo vệ đất nước, là người lãnh đạo, cũng là người phục vụ nhân dân…

Thứ ba: Liên hệ bản thân. Đảng viên dự bị cần nêu lên những cảm nghĩ của mình với những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn nữa (nếu có). Đồng thời, người lập cần ghi rõ lời hứa của bản thân với tư cách là một Đảng viên – luôn tuân thủ đầy đủ chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Để Quý độc giả có thêm thông tin tham khảo khi thực hiện Bài thu hoạch Đảng viên mới liên hệ bản thân, Luật Hoàng Phi thực hiện và chia sẻ mẫu dưới đây:

Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chắc hẳn nhiều người đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, mà trường tổ chức. Và khi tham gia nhiều vào các hoạt động đoàn thể cùng với việc được học tập, nghiên cứu, hiểu biết nhiều về lý tưởng của Đảng Đảng, trong mỗi chúng ta chắc hẳn luôn mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành người con ưu tú của Đảng.

Để được vào Đảng thì chúng ta phải là những quần chúng tiên tiến, tích cực, trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng.

Vì thế trong Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta cùng nhau đưa ra những yếu tố, mục tiêu để có thể lấy đó làm động lực, nguyên tắc phấn đấu.

Thứ nhất: Cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, vào Đảng để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người Đảng viên, được Đảng và nhân dân tin cậy yêu mến.

Khi trở thành Đảng viên, người Đảng viên đã mang trong mình một trách nhiệm cao cả, dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Trong quá trình phấn đấu vào Đảng hay trong quá trình hoạt động tại Đảng thì người Đảng viên cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng.

Thứ hai: Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định trong mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, không lung lay ý chí, quyết tâm.

Muốn như vậy người Đảng viên cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị – xã hội đồng thời với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng đồng thời cùng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Thứ ba: Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để trở thành Đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức Đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Luôn phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi, xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thứ tư: Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đọc thêm  TOP 25+ Mẫu Thiệp Mời Mừng Thọ Đẹp Nhất - ADV Solutions

Đồng thời chú trọng mở rộng quan hệ xã hội như việc gắn bó với tập thể, với nhân dân với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, tôn trọng, quan tâm giúp đỡ mọi người và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc…

Thứ năm: Tích cực tham gia xây dựng cơ sở, việc tích cực này có thể thông qua các hành động như: quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do Đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo…

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới liên hệ bản thân giáo viên

Bản thân giáo viên khi được đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì mỗi giáo viên lại càng ý thức, nhận thức rõ ràng hơn về vai trò cũng như nhiệm vụ của mình trong việc nỗ lực phấn đấu để trở thành người Đảng viên tốt.

Hơn ai hết thì bản thân người giáo viên phải thấm nhuần rõ tư tưởng, hiểu rõ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân của bản thân, gia đình mình.

Người con của Đảng phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Người giáo viên khi đã đi theo Đảng cộng sản Việt nam thì phải nhất nhất, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trong mọi khó khăn gian khổ, trước mọi thế lực chống phá, trước những cám dỗ ma lực của đồng tiền thì đòi hỏi người đảng viên phải luôn quyết tâm, giữ vững sự kiên định, ý chí bảo vệ Tổ quốc, không bị lung lay, lôi kéo, dụ dỗ, bản thân mỗi giáo viên luôn luôn nêu cao lý tưởng sống, chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân.

Bên cạnh hoạt động công tác tại trường, tại cơ sở thì trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đời thường thì người giáo viên cần biết cách liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Muốn gần gũi, tạo sự tin tưởng niềm tin với nhân dân, trước hết người đảng viên mới cần tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời người Đảng viên cần tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Bài thu hoạch cảm tình Đảng điểm 10

Khi các học viên học xong lớp cảm tình Đảng thì sẽ cần phải viết bài thu hoạch cảm tình Đảng để tổng kết lại những nội dung đã học.

Những câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch cảm tình Đảng như là động cơ để vào Đảng; để được kết nạp vào Đảng thì người vào Đảng cần đáp ứng những điều kiện gì,…và phần liên hệ bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh.

Đối với những câu hỏi về vấn đề động cơ, mục đích vào Đảng thì có thể trả lời theo hướng như sau:

+ Một người muốn được kết nạp vào Đảng và được đứng trong tổ chức Đảng là tổ chức của những người có chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp hơn thì mỗi cá nhân luôn cần trau dồi kiến thức, tích cực rèn luyện bản thân.

+ Việc xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng; để có được động cơ đúng đắn cần phải nắm được bản chất, mục đích của Đảng;…

Trong bài thu hoạch cảm tình Đảng người viết cần nêu được các điều kiện và yếu tố để một người được kết nạp vào Đảng, cụ thể như:

+ Phấn đấu vào Đảng chính là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi cá nhân để được cống hiến, được đóng góp cho tập thể, cho nhân dân.

+ Để trở thành Đảng viên thì người vào Đảng luôn cần phấn đấu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình được giao cũng như nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức Đảng giao cho.

+ Cần gắn bó với nhân dân, với tập thể và tích cực, tự giác tham gia vào các hoạt động của đoàn thể, công tác xã hội. Bên cạnh đó để được kết nạp vào Đảng thì phải nhiệt tình trong sinh hoạt đoàn thể mà bản thân đang là thành viên;…

Liên hệ bản thân là một phần không thể thiếu trong bất cứ bài thu hoạch cảm tình Đảng nào. Có thể liên hệ ở một số vấn đề như sau:

+ Mỗi cá nhân cần luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng các nguyên tắc, pháp luật và kỷ cương;

+ Mỗi cá nhân cần tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức củ Hồ Chí Minh, cần nâng cao tinh thần độc lập, tự chủ, kiên quyết đấu trang chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; lên án, phê phán những biểu hiện suy thoái,…

+ Cần kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, kéo bè kéo phái, gây mất đoàn kết, kém tinh thần trách nhiệm; nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình;

+ Phải luôn coi trọng việc tự học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức của bản thân để tránh được việc tụt hậu, đáp ứng được các yêu cầu của công việc, rèn luyện để tự bản thân ngày càng tiến bộ hơn,…

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý khi viết bài thu hoạch cảm tình Đảng để bài viết đạt được kết quả cao nhất.