bài thu hoach lớp bồi dưỡng nâng hạng giáo viên thpt hang ii

Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2 là bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2 năm 2020.

Đang xem: Bài thu hoach lớp bồi dưỡng nâng hạng giáo viên thpt hang ii

Hy vọng đây là tài liệu vô cùng bổ ích, giúp các thầy cô có thêm được tư liệu tham khảo, và dễ dàng hoàn thiện cho riêng mình một bài thu hoạch hoàn chỉnh, được đánh giá cao. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Bài thu hoạch bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II

Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 1 Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 2 Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 3

Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 1

MỞ ĐẦU

Từ lâu, để thúc đẩy sự phát triển của một đất nước, hầu hết các quốc gia đều xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Và để có được một nền giáo dục tốt, đáp ứng được các yêu cầu của xã hội, vai trò quản lý của Nhà nước về giáo dục vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, vấn đề này chưa được nhiều người, nhất là giáo viên trực tiếp giảng dạy và giáo dục, quan tâm đúng mức vì ít người thấy tầm quan trọng của nó. Việc tìm hiểu, nghiên cứu về vai trò quản lý của Nhà nước về giáo dục là rất cần thiết. Cho nên sau khi tham gia học tập 10 chuyên đề trong lớp BỒI DƯỠNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN HẠNG II khai giảng vào ngày 24/8/2020 tại trường THPT……….., tôi đã chọn chủ đề này trong bài thu hoạch cuối khóa. Việc tìm hiểu sâu về các mục tiêu, khung chương trình đào tạo, các chính sách cũng như các quy định về giám sát kiểm tra … trong chủ đề trên sẽ giúp tôi xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch cá nhân, việc lập kế hoạch kiểm tra đánh giá sẽ phù hợp hơn, giúp tôi định hướng đúng đắn hướng đi của mình trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh ở trường THPT.

Những nội dung các chuyên đề mà tôi học đã được các thầy ở trường Đại học An Giang khéo léo truyền tải một cách sinh động. Những buổi giảng đó giúp cho giáo viên chúng tôi có những hiểu biết tường tận, hệ thống các chiến lược, các chính sách, các định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Nhà nước trong cơ chế thị trường hiện nay hay những quy định về thanh tra giám sát. Giáo viên chúng tôi cũng nắm rõ được những định hướng phát triển năng lực học sinh, năng lực nghề nghiệp cho giáo viên; những yêu cầu của xã hội đối với giáo viên, những phẩm chất, năng lực mà giáo viên hiện nay cần có cũng như các yêu cầu đối với tổ chuyên môn, các kỹ thuật dạy học mới sự cần thiết, cách xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, cũng như tầm quan trọng và cách thực hiện hiệu quả tư vấn học đường…. Những điều đó giúp cho tôi xác định được mục tiêu sắp tới, lập được kế hoạch tự bồi dưỡng cho mình, trang bị thêm các kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tâm sinh lý học sinh, các kỹ thuật dạy học…, đáp ứng tốt các yêu cầu nghề nghiệp, bắt kịp xu thế xã hội.

Ở bài thu hoạch này tôi sẽ :

– Tóm tắt lại nội dung 10 chuyên đề đã học.

-Trình bày nội dung của chuyên đề 3: Nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực trạng và giải pháp.

-Những điều rút ra được sau khóa bồi dưỡng.

– Lập kế hoạch hoạt động của bản thân sắp tới.

NỘI DUNG

PHẦN 1. KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG

1. Những kiến thức đã thu nhận được từ các chuyên đề bồi dưỡng

Sau khi học xong 10 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên hạng II do trường ĐHSP……… tổ chức tôi đã thu nhận được những kiến thức cụ thể như sau:

Chuyên đề 1. Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước (12 tiết, do thầy……… dạy)

Chuyên đề “Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước” cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước, bộ máy tổ chức nhà nước; các khái niệm về quản lý, quản lý nhà nước, hành chính nhà nước; các nguyên tắc và các chức năng hành chính nhà nước; chính sách công và các bước cụ thể trong việc hoạch định chính sách công; quản lý hành chính theo ngành và lãnh thổ.

Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo (12 tiết, do thầy ……. dạy )

Chuyên đề cung cấp cho học viên những hiểu biết về bối cảnh trong nước và quốc tế đặt ra cho giáo dục Việt Nam, những yêu cầu của xu thế toàn cầu hóa và dự báo xu thế phát triển giáo dục, quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục của Đàng và Nhà nước, các chính sách của giáo dục phổ thông gia đoạn hiện nay.

Chuyên đề 3. Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (12 tiết, do thầy …… dạy )

Chuyên đề cung cấp cho học viên hệ thống tri thức lí luận cơ bản của quản lí nhà nước về giáo dục và hệ thống các chính sách của nhà nước nhằm đảm bảo xây dựng một nền giáo dục phát triển phù hợp trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chuyên đề 4. Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT (16 tiết, do thầy …… dạy)

Chuyên đề này gồm các nội dung sau:

– Vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi học sinh THPT; đặc điểm về hoạt động học tập và giao tiếp, đặc điểm về sự phát triển trí tuệ và nhân cách của học sinh THPT.

– Các vấn đề cần lưu ý về tư vấn học đường cho học sinh THPT như nội dung tư vấn, phương pháp tư vấn, kĩ năng tư vấn, vấn đề tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT…

Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT (20 tiết, do thầy ……. dạy)

Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức về tổ chức hoạt động day học, giáo dục trong trường THPT; xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (20 tiết, do thầy …….. dạy)

Chuyên đề “Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II” giới thiệu các vấn đề cơ bản về năng lực nghề nghiệp của giáo viên THPT, nhấn mạnh những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên THPT và đưa ra các con đường, cách thức tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II.

Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT (24 tiết, do thầy ……. dạy)

Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức về dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn ở trường THPT.

Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT (20 tiết, do thầy …….. dạy

Nội dung chuyên đề trình bày một số vấn đề cơ bản về thanh tra kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng giáo dục; đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THPT.

Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT (20 tiết, do thầy …….. dạy)

Chuyên đề gồm các nội dung về hoạt động tổ chuyên môn; tổ chuyên môn với hoạt động chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên THPT; tổ chuyên môn với việc phát triển nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Chuyên đề 10. Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT (20 tiết, do thầy ……. dạy)

Chuyên đề gồm các nội dung cơ bản: xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển quan hệ giữa các nhà trường THPT với các bên liên quan: chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng, cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục khác, giao lưu trong nước và quốc tế.

2. Thời gian học tập nghiên cứu chuyên đề: Giáo viên chúng tôi được học tập nghiên cứu các chuyên đề từ ngày 24/8/2020 đến ngày 02/10/2020

3. Kết quả thu hoạch qua chuyên đề 3: “Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong chuyên đề này, chúng tôi được thầy giới thiệu kỹ về những nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước (QLNN) về giáo dục và đào tạo , về thực trạng và giải pháp chung ở các trường phổ thông. Ở đây tôi xin nêu lại những kiến thức đã thu thập được về nội dung này qua chuyên đề trên.

3.1. Thế nào là quản lý Nhà nước về giáo dục? Đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo, do các cơ quan quản lý giáo dục tiến hành để thực hiện chức năng nhiệm vụ được Nhà nước trao quyền nhằm duy trì kỷ cương, phát triển giáo dục, thực hiện mục tiêu giáo dục của quốc gia.

Bản chất của QLNN về giáo dục là thực hiện các cam kết của Nhà nước về phát triển giáo dục, cụ thể là:

– Cam kết về quyết tâm về mặt chính sách và thực hiện chính sách của chính phủ

– Cam kết sự tham gia của các lực lượng xã hội.

– Cam kết việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ Nhà nước và nhân dân.

– Cam kết sự bình đẳng đối với các đối tượng thụ hưởng giáo dục.

3.2 Nội dung cơ bản của QLNN về giáo dục:

Nội dung QLNN về giáo dục bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác.

3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.

4. Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.

5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục.

6. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục.

7. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục.

9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục.

11. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục.

12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

Các quy định về nội dung QLNN về giáo dục có thể tóm lại thành bốn vấn đề chủ yếu:

1. Hoạch định chính sách cho giáo dục.Ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động giáo dục đào tạo.

2.Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục, công tác cán bộ và chính sách đãi ngộ.

3. Huy động và quản lý các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục.

4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật .

Ngoài ra trong chuyên đề này chúng tôi được giới thiệu thêm năm chính sách phát triển giáo dục, cụ thể: Chính sách phổ cập giáo dục, Chính sách tạo bình đẳng về cơ hội cho các đối tượng hưởng thụ giáo dục và các vùng miền, Chính sách chất lượng, Chính sách xã hội hóa và huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục,. Chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục.

3.3. Thực trạng và giải pháp cho QLNN về giáo dục ở các trường phổ thông:

3.3.1.Thực trạng:

– Có sự chỉ đạo thống nhất từ các cơ quan quản lý cấp trên thông qua các chính sách, các văn bản pháp quy… và được truyền tải tới giáo viên thông qua mail, qua việc phổ biến trong những cuộc họp Hội đồng sư phạm…

– Các trường đều xây dựng chi tiết kế hoạch, khung chương trình cho các lĩnh vực : chuyên môn, quản lý, tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất.

– Thống nhất chọn sách giáo khoa.

– Thành lập được các hội để hỗ trợ việc giảng dạy và giáo dục học sinh ở các trường như: hội Phụ huynh học sinh, hội Khuyến học, hội Cựu học sinh…

– Thực hiện việc thanh tra , kiểm tra về chuyên môn, vật chất ….theo kế hoạch.

-Xây dựng được chuẩn cán bộ quản lý, chuẩn giáo viên.

Tồn tại:

+Công tác nhân sự: Trình độ giữa các cán bộ quản lý, giữa các giáo viên chưa đồng đều, nhất là trình độ về công nghệ thông tin và ngoại ngữ nên dịch Covid vừa qua công tác giảng dạy ở một số trường chưa được thực hiện liên tục.

+ Tình trạng dạy thêm- học thêm trái quy định vẫn còn, chuyện bằng giả còn phổ biến.

+ Khung chương trình giảng dạy chưa chú ý đến đặc điểm riêng của từng vùng miền.

+ Công tác dự báo, định hướng chưa được coi trọng nên có những chính sách , quy định chưa đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người học.

+ Việc thanh tra, kiểm tra còn thiên về hình thức giấy tờ nên còn chuyện giáo viên làm đối phó, khó phát huy tính sáng tạo.

+Công tác thi đua khen thưởng còn nặng về thành tích, chưa thực coi trọng chất lượng dẫn đến một loạt kết quả ảo.

+Mạng lưới trường lớp còn manh mún, nhỏ lẻ nên khó cho việc đầu tư cơ sở vật chất đúng mức.

+Có sự chồng chéo trách nhiệm, song trùng quản lý giữa một số bộ phận quản lý.Hiện nay có nhiều ngành tham gia vào QLGD nhưng vẫn chưa có cơ chế phối hợp cụ thể giữa các ngành giáo dục, tài chính, kế hoạch và đầu tư, nội vụ. Hai lĩnh vực nổi cộm trong sự phối hợp là quản lý tài chính và quản lý nhân sự. Những vấn đề này liên quan trực tiếp đến hai phòng chức năng là Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Nội vụ. . Theo kết quả khảo sát, cơ chế hoạt động và sự phối hợp cùng cấp trong QLNN về giáo dục chưa thực sự hiệu quả.

3.3.2.Giải pháp:

– Hoàn thiện các thể chế QLNN về giáo dục, thể hiện sự phân cấp quản lý giáo dục hợp lý; xây dựng cơ chế QLNN về giáo dục và đào tạo theo cả năm lĩnh vực: chuyên môn, nhân sự, tài chính, bộ máy và cơ sở vật chất theo hướng quản lý chất lượng, thực thi chức năng nhiệm vụ.

– Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên ở các trường.

-Tăng cường công tác dự báo, xây dựng kế hoạch định hướng phát triển giáo dục – đào tạo , có chính sách điều tiết quy mô và cơ cấu giáo dục phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế.

-Có biện pháp phân bổ và quản lý ngân sách giáo dục phù hợp với nhu cầu từng địa phương.

– Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định pháp luật trong giáo dục –đào tạo, đặc biệt là thanh tra công tác chuyên môn, nhân sự và tài chánh.

-Từng trường chịu trách nhiệm việc quản lý dạy thêm học thêm.

– Đưa những ngành nghề có ở địa phương vào chương trình dạy nghề tại vùng đó, ví dụ: những trường ở Chợ Mới đưa nghề mộc, chạm, đan lát, làm gạch… vào chương trình dạy nghề.

-Bảo tồn văn hóa địa phương bằng cách đưa những loại hình nghệ thuật tại địa phương vào các tiết âm nhạc, chẳng hạn đưa hát chèo, ca trù vào các trường ở miền Bắc, đưa hát tuồng vào các trường ở miền Trung, còn ở miền Nam những tiết âm nhạc cho các em học về cải lương, đờn ca tài tử…

4. Đánh giá về ý nghĩa/ giá trị của hệ thống tri thức, kỹ năng thu nhận được sau khóa bồi dưỡng.

4.1. Về tri thức:

– Vận dụng các kiến thức về hành chính Nhà nước, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, việc hoạch định chính sách công của Nhà nước…để bảo vệ quyền lợi của giáo viên trong thực tế và cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên trong thực tế.

– Hiểu rõ quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục của Đảng và Nhà nước, các chính sách phát triển giáo dục nói chung và chính sách phát triển giáo dục phổ thông nói riêng.

– Hiểu được các vấn đề cơ bản của quản lý Nhà nước về giáo dục như tính chất, đặc điểm, nguyên lý, bộ máy quản lý các cấp…

– Giúp giáo viên cập nhật về đặc điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh THPT hiện nay.

– Làm tốt hơn công tác tổ chức, xây dựng các hoạt động dạy học và giáo dục trong trường THPT.

– Cung cấp cho giáo viên các hiểu biết sâu về các thành phần năng lực nghề nghiệp của giáo viên THPT. Chú trong các định hướng và năng lực vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại cho giáo viên THPT.

– Tự nâng cao được những kiến thức cơ bản nhất: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Một số phương pháp dạy học hiệu quả phát triển năng lực học sinh; Thiết kế và vận dụng dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn nhằm phát triển năng lực học sinh.

– Trình bày được những vấn đề cơ bản về thanh tra, kiểm tra ở trường THPT; Nắm được mục tiêu chất lượng giáo dục ở trường THPT, các chính sách đảm bảo chất lượng của trường THPT.

– Nắm được cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong tổ chuyên môn.

– Nắm được vai trò, nhiệm vụ của trường THPT trong công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập và xây dựng môi trường giáo dục.

1.4.2. Về kỹ năng:

– Rèn luyện kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm trong nghiên cứu, trong học tập.

– Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá các yếu tố tác động đến giáo dục hiện nay.

– Hoạch định, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THPT.

– Phát triển mối quan hệ trong và ngoài nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy học, giáo dục, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN SAU KHÓA BỒI DƯỠNG

1. Yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp đối với bản thân

+ Giới thiệu sơ lược về bản thân:

– Họ và tên: ……………………..

– Hiện đang là: Giáo viên Trường THPT………………….

– Công việc chính: dạy lớp.

+ Các yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp đối với bản thân:

Là một giáo viên, theo yêu cầu của Thông tư số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông công lập; Thông tư số 12//2011/TT- BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, tôi đảm nhiệm những công việc sau đây:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

– Quản lý học sinh và các hoạt động giáo dục học sinh do nhà trường tổ chức. Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ học sinh, sổ điểm các lớp, quyết định khen thưởng và kỷ luật học sinh.

– Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ quy định cho giáo viên ở Điều lệ nhà trường phổ thông và lịch trực của lãnh đạo trường hàng tuần.

* Đánh giá hiệu quả của hoạt động nghề nghiệp của cá nhân trước khi tham gia khóa bồi dưỡng

Những thuận lợi, khó khăn.

– Thuận lợi.

+ Trường đã nhiều năm có thành tích cao trong các kỳ thi Tốt nghiệp THPT

+ Nề nếp giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh được ổn định.

Xem thêm: bài thu hoạch phòng chống tham nhũng

+ Tất cả giáo viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết và có ý thức trách nhiệm cao.

+ Được sự quan tâm sâu sắc của Sở GD&ĐT……. , Huyện ủy……, Đảng ủy xã…… và hội phụ huynh học sinh về phát triển trường lớp.

– Khó khăn.

+ Tình hình cơ sở vật chất của trường chưa đảm bảo, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và các phòng làm việc của trường chưa có, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

+ Một số phụ huynh nhận thức về việc học của con em mình còn yếu, còn phó thác trách nhiệm cho nhà trường, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh và việc duy trì sĩ số học sinh của nhà trường .

+ Một số tổ trưởng chuyên môn còn mới, chưa quen việc chưa chủ động trong các hoạt động của tổ. Việc kiểm tra đánh giá chưa cụ thể còn mang tính vị nể.

2. Kế hoạch hoạt động cá nhân sau khi tham gia khóa bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

Đánh giá chung.

– Ưu điểm.

+ Đã thực hiện kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị. Có nhận xét, đánh giá và kết luận xếp loại sau mỗi đợt kiểm tra.

+ Kỷ cương nề nếp được chấn chỉnh có chuyển biến tốt.

+ Tập thể sư phạm nhà trường nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và mục đích của việc kiểm tra nội bộ.

+ Thực hiện kiểm tra đúng nội dung yêu cầu, khách quan, công khai và nghiêm túc.

+ Mọi hoạt động của nhà trường có nền nếp. Đội ngũ giáo viên nhà trường đa số nhiệt tình, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành của nhà trường, có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy đều đạt từ khá trở lên, không có CB – GV đánh giá loại yếu, kém.

– Hạn chế.

+ Một số nội dung kiểm tra chưa đem lại hiệu quả thiết thực.

+ Số lượt kiểm tra ít. Chất lượng kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu.

+ Một số bộ phận thực hiện sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chưa hợp lý, khoa học.
+ Thực hiện hồ sơ chưa đúng mẫu hướng dẫn của Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT An Giang.

2.3. Kế hoạch hoạt động của bản thân sau khi tham gia khóa bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Sau khi học Chuyên đề số 8 về thanh tra, kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường trung học phổ thông (THPT) của khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, bản thân đề ra kế hoạch hoạt động ở Trường THPT……… như sau:

– Tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Cụ thể: Trong học kỳ đầu 2020 tôi sẽ thành thạo các ứng dụng dạy trực tuyến, đặc biệt là Microsoft Team, lấy bằng B tin học, cuối năm lấy bằng B1 Anh văn; ứng dụng dạy học theo nhóm, dạy học mảnh ghép, trạm góc thường xuyên khi giải bài tập.

– Chấp hành nghiệm dựng kỷ cương hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định của ngành và theo kế hoạch thực hiện kỷ cương – kỷ luật hành chính của trường.

– Góp phần xây dựng và cải tạo cảnh quan nhà trường theo hướng Xanh-Sạch-Đẹp -An toàn- Hiện đại- Tiện nghi.

– Thực hiện hồ sơ kiểm tra nội bộ theo đúng mẫu hướng dẫn của Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT …..

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

3.1. Kết luận:

Qua thời gian học tập, được bồi dưỡng kiến thức thuộc lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II được Quý thầy, cô của trường Đại học sư phạm An Giang truyền đạt những kiến thức và kỹ năng gồm mười chuyên đề . Đây là những nội dung hết sức bổ ích và cần thiết cho người quản lí, giáo viên giảng dạy trong việc thực thi nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác. Mười chuyên đề này đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn mới trong công tác dạy và học.

3.2. Đề xuất:

Đề xuất đối với các cấp quản lý:

– Mở nhiều lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THPT hạng II. Tăng chỉ tiêu xét thăng hạng giáo viên THPT hạng II.

– Cần hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ, giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng.

– Bố trí thời gian và địa điểm cho khóa học thuận lợi.

Cam kết của học viên: Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trong bài thu hoạch cuối khóa của lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II là của bản thân tự làm.

Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên THPT hạng II – Mẫu 2

ĐẶT VẤN ĐỀ

Giáo dục (GD) luôn giữ một vai trò rất trọng yếu trong sự phát triển của mỗi quốc gia, là biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi thế so sánh về nguồn lao động tri thức. Hầu hết các nước trên thế giới đều coi đầu tư cho GD là đầu tư cho phát triển và thậm chí còn nhìn nhận GD là một ngành sản xuất đặc biệt. Đối với các nước kém và đang phát triển thì GD được coi là biện pháp ưu tiên hàng đầu để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách về công nghệ. Do vậy, các nước này đều phải nỗ lực tìm ra những chính sách phù hợp và hiệu quả nhằm xây dựng nền GD của mình đáp ứng yêu cầu của thời đại, bắt kịp với sự tiến bộ của các quốc gia trên thế giới. Trong GD, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên có vai trò quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Họ là những người hưởng ứng các thay đổi trong nhà trường; là người xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường; người xây dựng, vun trồng và phát triển văn hóa nhà trường; người tham gia huy động và sử dụng các nguồn lực của nhà trường. Bởi vậy trong bối cảnh chung như đã nêu trên mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục muốn duy trì và phát triển chất lượng giáo dục nhất thiết cần có những biện pháp bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên của nhà trường.

Muốn phát triển sự nghiệp GD thì việc đầu tiên cần làm là xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí trường mầm non đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Đảng ta xác định “Phát triển GD&ĐT là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, thông qua việc đổi mới toàn diện GD&ĐT, đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”, phát huy tính sáng tạo, khả năng vận dụng, thực hành của người học, “phát triển nguồn nhân lực, chấn hưng giáo dục Việt Nam, trong đó đội ngũ viên chức đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng đào tạo”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa VIII đã khẳng định “viên chức là nhân tố quyết định chất lượng GD và được xã hội tôn vinh”. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 đã nhấn mạnh 2 giải pháp mang tính chất đột phá là “Đổi mới quản lý giáo dục” và “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư đã đề ra mục tiêu “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo thông qua việc quản lí, phát triển đúng định hướng và hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tại Khoản 3, Điều 27 Luật Giáo dục có ghi “Giáo dục THPT nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học chuyên nghiệp.. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường THPT có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng Giáo dục THPT, công tác này được thực hiện với nhiều biện pháp, trong đó, bồi dưỡng nâng hạng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II là một trong những biện pháp căn bản, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên trường THPT nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nói chung.

NỘI DUNG

1. Bối cảnh xã hội hiện nay và những yêu cầu mới đối với giáo dục, đối với giáo viên

Trong thời đại ngày nay, nhân loại đang sống trong xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ về khoa học, kĩ thuật, công nghệ; sự phát triển mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức. Sự phát triển của thời đại đã mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của xã hội nói chung và phát triển giáo dục, đội ngũ giáo viên nói riêng. Song bên cạnh đó, nó cũng đưa đến những yêu cầu mới – yêu cầu ngày càng cao đối với giáo dục, đối với giáo viên các bậc học trong đó có giáo dục THPT và giáo viên THPT.

2. Thực trạng giáo dục trong nhà trường và hoạt động của bản thân

2.1. Công tác giáo dục trong nhà trường

* Cán bộ quản lí của nhà trường:

– Trường THPT……..có 01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn và cơ sở vật chất, hướng nghiệp dạy nghề của nhà trường) đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo và đã có các chứng chỉ nghiệp vụ quản lí giáo dục đảm bảo chất lượng.

– Trường có 6 tổ chuyên môn, mỗi tổ có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó triển khai, điều hành các hoạt động chuyên môn của tổ.

* Giáo viên của nhà trường:

– Tổng số giáo viên của trường là 54.

– 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo.

2.2. Đánh giá về những ưu điểm và tồn tại của bản thân trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân

* Ưu điểm của bản thân trong hoạt động nghề nghiệp:

– Phẩm chất tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.

– Năng lực chuyên môn tốt, vững vàng tay nghề,

– Luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu để đổi mới trong dạy học và quản lý.

* Một số tồn tại trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân:

– Chưa được tạo điều kiện tốt như các bộ môn khác trong dạy học (thiếu phòng bộ môn, thí nghiệm cho HS thực hành).

– Khả năng quản lí tổ chuyên môn còn có những hạn chế nhất định.

– Trình độ tin học và ngoại ngữ còn hạn chế.

3. Những kiến thức đã thu nhận được từ các chuyên đề bồi dưỡng

3.1. Chuyên đề 1 “Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước”

* Khái niệm nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Nhà nước là một hiện tượng đa dạng và phức tạp; do vậy, để nhận thức đúng bản chất của nhà nước cũng như những biến động trong đời sống nhà nước cần lí giải đầy đủ hàng loạt vấn đề, trong đó nhất thiết làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành nhà nước, chỉ ra những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước.

Học thuyết Mác – Lênin đã giải thích một cách khoa học về nhà nước, trong đó có vấn đề nguồn gốc của nhà nước. Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, nhà nước là một phạm trù lịch sử, nghĩa là có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Nhà nước xuất hiện một cách khách quan, nhưng không phải là hiện tượng xã hội vĩnh cửu và bất biến. Nhà nước luôn vận động, phát triển và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại và phát triển của chúng không còn nữa.

Tư tưởng về nhà nước pháp quyền đã xuất hiện ngay từ thời cổ đại, được thể hiện trong quan điểm của các nhà tư tưởng ở Hi Lạp, La Mã; sau này được các nhà triết học, chính trị và pháp luật tư sản thế kỉ XVII – XVIII ở phương Tây phát triển như một thế giới quan pháp lí mới. Tư tưởng nhà nước pháp quyền dần dần được xây dựng thành hệ thống, được bổ sung và phát triển về sau này bởi các nhà chính trị, luật học tư sản thành học thuyết về nhà nước pháp quyền.

Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước mà là hình thức phân công và tổ chức quyền lực nhà nước.

* Đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Một là, là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Hai là, quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đây vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, vừa là quan điểm chỉ đạo quá trình tiếp tục thực hiện việc cải cách bộ máy nhà nước; Ba là, Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ của đời sống xã hội; Bốn là, Nhà nước tôn trọng và đảm bảo quyền con người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước và công dân, thực hành dân chủ đồng thời tăng cường kỉ cương, kỉ luật; Năm là, Nhà nước tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế mà Cộng hoà XHCN Việt Nam đã kí kết hoặc gia nhập; Sáu là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước pháp quyền XHCN, sự giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Như vậy, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu, đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền nói chung (trong đó có thể hiện sâu sắc, cụ thể hơn các nội dung này phù hợp với thực tiễn Việt Nam), xuất phát từ bản chất của chế độ, điều kiện lịch sử cụ thể, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam còn có những đặc trưng riêng thể hiện rõ nét bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN. Đó là:

* Phương hướng chung trong quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiên định con đường lên chủ nghĩa xã hội, đảm bảo tính giai cấp công nhân gắn bó với chặt chẽ với tính dân tộc, tính nhân dân của Nhà nước ta, phát huy đầy đủ tính dân chủ trong mọi sinh hoạt của Nhà nước, xã hội.

* Biện pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta

Một là, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Trước đây trong một thời gian dài ở các nước XHCN nói chung đều không thừa nhận nhà nước pháp quyền, đối lập nhà nước chuyên chính vô sản với nhà nước pháp quyền. Từ khi các nước này tiến hành cải tổ, cải cách, đổi mới mới đặt vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền và đi sâu nghiên cứu về nhà nước pháp quyền.

Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 1980 còn khẳng định nhà nước ta là “nhà nước chuyên chính vô sản”. Phải đến Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), vấn đề nhà nước pháp quyền XHCN mới được đưa vào Hiến pháp. Điều 2 của Hiến pháp năm 2013 cũng đã xác định: “Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về bản chất, đặc trưng, tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Chẳng hạn, trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và trong các Văn kiện của Đảng trước Đại hội XI (năm 2011) khi đề cập mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp chỉ mới dừng ở “sự phân công và phối hợp” thì đến Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã bổ sung vấn đề “kiểm soát quyền lực”, bởi vì quyền lực không bị kiểm soát sẽ dẫn đến tình trạng lạm quyền, lộng quyền.

Hai là, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước và quản lí xã hội.

Nhà nước tôn trọng và đảm bảo quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước với công dân. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền không tách rời nghĩa vụ công dân.

Trong những năm đổi mới, dân chủ XHCN đã có bước phát triển đáng kể gắn liền với việc xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Dân chủ được phát huy trên nhiều lĩnh vực kể cả chiều rộng và bề sâu.

Dân chủ về kinh tế có những thay đổi quan trọng. Những cơ chế, chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của kinh tế tư nhân, chính sách, pháp luật về đất đai với các quyền của người sử dụng đất được mở rộng hơn.

Dân chủ về chính trị, xã hội tiếp tục được nâng cao. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua hai phương thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện).

Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

Nhà nước pháp quyền phải đề cao vai trò của pháp luật; Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lí xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế XHCN. Vì vậy, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Bốn là, đổi mới tổ chức và hoạt động của nhà nước.

Bản chất và mô hình tổng thể của bộ máy nhà nước được thể hiện trong Cương lĩnh và Hiến pháp năm 2013. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Sự phân công giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo cho mỗi cơ quan nhà nước thi hành có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, không phải là sự phân chia cắt khúc, đối lập nhau giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà ở đây có sự phối hợp, hỗ trợ nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp của quyền lực nhà nước.

Tuy vậy, việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế và quản lí đất nước. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan nhà nước chưa thật rõ, còn chồng chéo; năng lực xây dựng thể chế, quản lí, điều hành, tổ chức thực thi pháp luật còn yếu. Tổ chức bộ máy và biên chế ở nhiều cơ quan còn chưa hợp lí. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, đảm bảo vai trò lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ở nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Điều đó đã được khẳng định trong Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 và trong các Hiến pháp 1980, 1992 và 2013. Hiến pháp 2013 đã chính thức khẳng định địa vị pháp lí của đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt. Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước pháp quyền XHCN là tất yếu khách quan, là tiền đề và điều kiện để nhà nước giữ vững tính chất XHCN, bản chất của dân, do dân, vì dân của mình. Trong những năm qua, Đảng luôn củng cố, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền và có nhà nước pháp quyền XHCN, phương thức lãnh đạo của Đảng phải chủ yếu bằng nhà nước và thông qua nhà nước. Đảng lãnh đạo nhà nước nhưng không làm thay nhà nước. “Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên”.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của nhà nước, vừa có tình trạng buông lỏng và vừa có tình trạng bao biện, chồng chéo nên chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực điều hành của nhà nước. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trên một số nội dung chưa rõ, chậm đổi mới. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, ban cán sự Đảng chưa được xác định rõ ràng, cụ thể nên hoạt động còn lúng túng. Phong cách, lề lối làm việc đổi mới chậm, hội họp còn nhiều, nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm.

3.2. Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo

* Quan điểm phát triển giáo dục phổ thông (GDPT) của Việt Nam

Phát triển GDPT trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế’, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: ‘‘Đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GDPT; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi HS.”

+ Phát triển GDPT gắn với nhu cầu phát triển của đất nước và những tiến bộ của thời đại về khoa học – công nghệ và xã hội;

+ Phát triển GDPT phù hợp với đặc điểm con người, văn hoá Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại cũng như các sáng kiến và định hướng phát triển chung của UNESCO về giáo dục;

+ Phát triển GDPT tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của HS;

+ Phát triển GDPT đặt nền tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh.

* Đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam

Quan điểm phát triển GDPT;

– Đổi mới mục tiêu và phương thức hoạt động giáo dục;

– Đổi mới cấu trúc GDPT theo hai giai đoạn;

– Đổi mới quản lý giáo dục phổ thông về mục tiêu của chương trình GD các cấp, mục tiêu cả 3 cấp học trong chương trình GDPT mới đều có phát triển so với mục tiêu từng cấp học của chương trình GDPT hiện hành. Mục tiêu các cấp trong chương trình GDPT hiện hành chỉ nêu khái quát chung.

3.3. Chuyên đề 3: “Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

* Những tác động của môi trường đối với giáo dục hiện nay

Education Commission of the States (January , 1999) viết: Giáo dục không phải là một ốc đảo. Nó chịu tác động không chỉ bởi những yếu tố diễn ra trong giáo dục má còn bởi tất cả những gì diễn ra trong xã hội. Vì vậy dự báo các xu thế phát triển là hết sức cần thiết để giúp các nhà hoạch định giáo dục tập trung vào tương lai của một nền giáo dục sẽ như thế nào.

Tuy nhiên dự báo không đồng nghĩa với việc định sẵn tương lai sẽ như thế nào vì những vấn đề dự báo có thể sẽ thay đổi. Tổ chức này dự báo những xu hướng sau đây sẽ xảy ra và tác động lên giáo dục:

Tăng cường vai trò làm chủ của công nghệ trong kinh tế và xã hội;

Xã hội học tập và học tập suốt đời;

Giảm tầng lớp trung gian, tăng khoảng cách giữa những người giàu và những người nghèo;

Tăng tốc độ đô thị hoá;

Tăng kiến thức công nghiệp và sự phụ thuộc đến thức lẫn nhau trong xã hội;

Gia tăng sự phát triển của các tập đoàn lớn;

Phát triển kinh tế toàn cầu;

Xu hướng quy mô gia đình nhỏ ngày càng tăng;

Tăng xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp;

Tăng sự đòi hỏi về trách nhiệm đối với việc sử dụng ngân sách công;

Gia tăng mối quan tâm đối với quyền riêng tư cá nhân;

Gia tăng quá trình tư nhân hoá các dịch vụ của Chính phủ.

Tuy nhiên ảnh hưởng của những yếu tố này thì khác nhau tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh ở mỗi nước.

UNESCO Institute for Statistics Organisation for Economic Co-operation and Development (Michael Bruneforth and Albert Motivates , 2005) nhận định: Thế giới thay đổi một cách đáng kể với sự phụ thuộc lẫn nhau của các nước trên thế giới, sự cạnh tranh và những thay đổi ngắn hạn đáng kể đối với kinh tế và sự thịnh vượng của các quốc gia. Các nhu cầu về học tập cũng tăng lên từ mầm non đến đại học do nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục đối với lợi ích lâu dài của bản thân mỗi người. Sau đây là một số tác động chính:

– Tác động của những thay đổi trong kinh tế: Kinh tế ngày nay thiên về các hình thức lao động hợp tác, các quá trình ra quyết định được thực hiện từ dưới lên, đòi hỏi cao về hàm lượng tri thức trong các sản phẩm lao động. Sự phân quyền trong quản lí xã hội và kinh tế ngày càng mạnh.

– Tác động của các xu thế xã hội: Các tổ chức phi chính phủ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội; xu hướng coi trọng giá trị tiêu dùng (chủ nghĩa tiêu dùng) và các tệ nạn xã hội gia tăng. Các tiếp xúc xã hội trực tiếp ngày càng giảm mà gia tăng các tiếp xúc qua mạng thay đổi cơ cấu tổ chức xã hội và nhà trường theo hướng gia tăng các network.

– Xu thế chính trị: Đòi hỏi cao đối với trách nhiệm xã hội; chuyển từ quản lí tập trung sang quản lí phân cấp – phi tập trung hoá.

– Tác động của công nghệ thông tin và truyền thông: Các network được hình thành để trao đổi thông tin và sản xuất kiến thức ngày càng nhiều, các hình thức trao đổi thông tin phong phú, đa dạng, nhiều loại hình phương tiện số rẻ tiền, đơn giản được sử dụng trong giảng dạy và học tập. Các nội dung và hình thức học tập mới được hình thành. Việc học tập với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông dễ dàng được cá nhân hoá nhiều hơn Và có sự cộng tác nhiều hơn.

– Văn hoá mới: văn hoá cộng đồng, văn hoá mạng.

– Sự biến động liên tục của môi trường, các vấn đề về ô nhiễm môi trường gia tăng, các mối quan tâm mới để giữ gìn và cải thiện môi trường.

– Tác động của toàn cầu hoá về các mặt kinh tế: tính cạnh tranh trong sản xuất và yêu cầu về năng lực cạnh tranh của người lao động, sự đồng nhất về văn hoá, nhất là vấn đề ngôn ngữ; gia tăng sự đầu tư cho giáo dục ở tất cả các nước, và có nhiều hình thức học tập toàn cầu (Trends Shaping Education – 2008 Edition).

– Các giá trị xã hội và văn hoá được chú trọng: văn hoá tham gia, cộng tác và hợp tác, quyền tự do cá nhân, sự công bằng và bình đẳng, quyền được tôn trọng tín ngưỡng, các giá trị đạo đức nhân văn…

* Năng lực và phẩm chất của công dân thế kỉ XXI

Những năng lực, phẩm chất của công dân thế kỉ XXI được các nhà nghiên cứu đề cập đến gồm: (Jed Willard, Global Competencies – 11/2003)

Sáng kiến; Nhiệt tình; Tò mò, ham hiểu biết; Luôn luôn thích thú học hỏi; Dũng cảm; Tự lực; Tự tin; Tự kiểm soát; Tự hiểu biết; Lạc quan trước các khó khăn, thử thách; Độc lập, tôn trọng sự đa dạng; Kiên nhẫn; Sáng tạo; Linh hoạt; Thoải mái với các biến động của hoàn cảnh, cởi mở tư duy; Các kĩ năng ngôn ngữ và giao tiếp; Quyết đoán; Hài hước.

Một số các quan niệm khác về các năng lực phẩm chất toàn cầu của công dân – Công dân quốc tế:

Có các kĩ năng giao tiếp đa văn hoá thành thạo; Học thông qua lăng nghe và quan sát; Phát triển mạnh trong các hoàn cảnh đa văn hoá với các phẩm chất cá nhân và các phong cách học tập đa dạng; Nhanh chóng thiết lập các mối quan hệ; Có khả năng làm việc có hiệu quả trong nhóm làm việc đa dân tộc hoặc đa quốc gia; Hiểu biết và làm việc có hiệu quả trong các môi trường đa văn hoá; Học nhanh; Khả năng hoà hợp; Năng lực thích nghi và linh hoạt trong môi trường mới, nhiều thử thách; Giải quyết tốt các tình huống khó khăn, làm việc tốt trong môi trường đa văn hoá và bất ổn định; Có năng lực làm việc trong các hoàn cảnh khó khăn và không thuận lợi; Lãnh đạo đa văn hoá; Là một người làm việc có hiệu quả trong nhóm cũng như làm việc cá nhân; Chấp nhận sáng kiến và rủi ro; Giao tiếp vượt qua các rào cản; Hiểu sự khác biệt và sự giống nhau của các nền văn hoá; Giải quyết tình trạng căng thẳng; Xác định vấn đề và sử dụng các nguồn lực có sẵn để giải quyết vấn đề; Có năng lực giao tiếp đa văn hoá thông thạo và khuyến khích những người khác thực hành giao tiếp.

Các nhà giáo dục Mỹ xác định các phẩm chất năng lực tương lai mà HS Mỹ cần được đào tạo, giáo dục bao gồm:

Năng lực cạnh tranh: Năng lực tìm kiếm, phân tích, xử lí và sử dụng thông tin. Nhiều nghiên cứu cho thấy các công ty thành công trên thị trường toàn cầu nếu họ biết thu thập, phân tích thông tin và sử dụng chúng một cách có chiến lược.

Năng lực sản xuất kiến thức – kết quả của tư duy sáng tạo, biết phê phán và biết sử dụng thông tin.

Năng lực cạnh tranh – hợp tác và giao tiếp thành công.

Kĩ năng sống và năng lực tự phát triển cá nhân.

Hiểu biết về toàn cầu, kinh doanh và tài chính.

Con người cần có các giá trị đạo đức cơ bản: trung thực, thật thà, biết thông cảm, chia sẻ, biết tha thứ, biết ơn, hoà bình, hữu nghị, tình yêu và lòng kính trọng.

3.4. Chuyên đề 4: “Giáo viên trung học phổ thông với công tác tư vấn học sinh trong trường trung học phổ thông”

* Tạo động lực cho giáo viên

Tạo động lực là một trong những công việc quan trọng của người lãnh đạo, nhà quản lí và những người tham gia vào công việc hoạt động của tập thể.

Xem thêm: đáp án brain test

Tạo động lực là quả trình xây dựng, triển khai các chính sách, lựa chọn, sử dụng các biện pháp, thủ thuật của người quản lí để tác động đến người bị quản lí nhằm khơi dậy tỉnh tích cực hoạt động của họ.

Bản chất của tạo động lực là quá trình tác động để kích thích hệ thống động cơ (động lực) của người lao động, làm cho các động lực đó được kích hoạt hoặc chuyển hoá các kích thích bên ngoài thành động lực tâm lí bên trong thúc đẩy cá nhân hoạt động. Trong thực tế, việc tạo động lực không chỉ là công việc của nhà quản lí

Viết một bình luận