Bài Thu Hoạch Không Ngừng Phấn Đấu Và Rèn Luyện, 5 Bài Thu Hoạch Lớp Đảng Viên Mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117.26 KB, 6 trang )

Đang xem: Bài thu hoạch không ngừng phấn đấu và rèn luyện

Bài thu hoạch lớp đảng viên mớiĐề: Em hãy phân tích, làm rõ nội dung không ngừng phấn đấu và rèn luyện đểxứng đáng với danh hiệu Đảng viên ĐCS Việt namLiên hệ ưu khuyết điểm của bản thân trong nhiệm vụ được giao.Trả lờiĐối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tựmình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?, Mục tiêu lýtưởng của Đảng ta là gì ?.Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng đểthăng quan, phát tài ? Không phải !… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sứcphục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”.Cũng trong Di chúc của mình, Người viết “… Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sựthấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phảigiữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớthật trung thành của nhân dân…”. Giờ đây, đang là một đảng viên dự bị, tôi phảixây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việcchính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hànhđộng, việc làm của tôi sau này.Trong quá trình tìm hiểu về Đảng tôi nhận thấy rằng: Đảng CSVN là đội quântiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong của nhân dân lao động và của cảdân tộc Việt Nam. Thể hiện trong chương 1 điều lệ Đảng:- Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong củagiai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặtlợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cánhân. Nên những người này có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng đồng thời họ còn có trách nhiệm tổ chức thực hiện đường lối chủtrương đó trong thực tiễn, đồng thời họ chứng tỏ mình vừa là người lãnh đạo vừa làngười phục vụ quần chúng nhân dân, có lập trường kiên định, bảo vệ đường lối chủtrương của đảng.
– Khi nó đến người Đảng viên thì chúng ta phải thực hiện tốt các tiêu chuẩn củangười Đảng viên, thể hiện ở:+ lập trường, giai cấp và bản lĩnh chính trị của người Đảng viên:Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thànhvới lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảovệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn,thử thách nào. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, người đảng viênlúc này cần tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống các tiêu cực xã hộivà tệ nạn xã hội, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoan hay tư tưởng sai lệch.Người đảng viên trong công cuộc đổi mới và con người mới được đào luyện trong sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội là con người có học thức, có tư duy khoa học, cótính tư tưởng cao; đồng thời, cũng là con người thiết thực trong hành động. Phải tránhrơi vào những cực đối lập sau đây làm cho con người không có sự phát triển lànhmạnh về nhân cách: hoặc thô thiển, thực dụng (sống và hành động tùy tiện, buông thả,chạy theo lợi ích vật chất); hoặc lý thuyết suông, không phải con người hành động (dotách rời lý thuyết với kinh nghiệm trong thực tiễn).+ Về nhận thức, kiến thức và ý thức năng lực thực hiện nhiệm vụ của ngườiĐảng viên,Đổi mới là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả lĩnhvực của đời sống xã hội, từ kinh tế đến cơ chế quản lý, từ chế độ kinh tế đến hệ thốngchính trị…Để đạt tới năng lực trí tuệ và sáng tạo không thể không trau dồi họcvấn và coi học tậplà trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ đạo đức của người đảng viên. Trong Đảng ta hiệnnay, trình độ học vấn của một bộ phận đảng viên còn rất thấp. Có không ít đảng viên,kể bộ Đảng, còn thấp hơn quần chúng về học vấn, văn hóa. Đó là lực cản nội tại làmcho Đảng gặp khó khăn trong công tác lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo giới trí thức vàcông tác khoa học kỹ thuật.Năng lực của người đảng viên ở cương vị này là năng lực chiến lược, chung đúc trong
đó cả tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tài tổchức và thuyết phục. Đáp ứng đầyđủ những yêu cầu về năng lực đó đối với các đảng viên và toàn Đảng là một yêu cầuđặc biệt đối với Đảng lúc này.+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách của người Đảng viên,Đối với người đảng viên, chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện, giữ gìn phẩmchất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu.Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác, thờ ơvà lảng tránh trướcsự hoành hành của cái ác trong đờisống.Tình hình đó cho thấy, để hình thành những lớp đảng viên có đạo đức tương xứng vớiyêu cầu đổi mới, phải tiến hành hết sức công phu, tỷ mỷ việc giáo dục đạo đức và rènluyện các tính cách đạo đức thông qua việc làm, hành động; mà việc kiểm tra, đánhgiá những hoạt động đó không chỉ bằng các phương pháp và nguyên tắc của tổ chứcđảng mà bằng cả sự giám sát của toàn dân.+ về ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng viên trêncơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thườngxuyên phê bình và tự phê bình.+ về mối qua hệ của người Đảng viên đối với quần chúng nhân dân.Đảng ta đã xác định chế độ chính trịcủa nước ta là chế độ làm chủcủa nhân dân laođộng dưới sự lãnh đạocủa Đảng; sứcmạnh vô địch của Đảng là mối liên hệchặt chẽvớiquần chúng nhân dân. Đảng chủ trương phát huy dân chủ, coi dân chủ vừa là mục tiêuvừa là động lựccủa công cuộc đổimớiĐương nhiên, trong quá trình phát huy dân chủ, phải chống thái độ theo đuôi quầnchúng, mị dân, dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luậtvà pháp luật. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức, vô chính phủ.+ Về những vấn đề của người Đảng viên thể hiện trên tinh thần chủ nghĩa yêunước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.- Phấn đấu rèn luyện với danh hiệu là người đảng viên đcs Vn thì về mặt cá nhân củangười đảng viên phải rèn luyện như thế nào?
+ Phải có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, đoàn kết với nhân dân, phấnđấu vì lợi ích chung.+ Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh.+ Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, thẩm mỹ vàthể lực.- Về tư cách của Đảng viên là thành viên của tổ chức Đảng thì chúng ta phảithực hiện những yêu cầu như thế nào?+ Thường xuyên ôn lại, tự liên hệ, Giữ vứng đúng tiêu chuẩn là người Đảngviên,+ Phải có ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao,đấu tranh chống mọi biểu hiên tiêu cực của xã hội.Liên hệ nội dung này vào trong công việc được giao: Bản thân tôi là đảng viên đangcông tác tại trường………………………………..Với tư cách là người Đảng viên tôi có tinh thần trách nhiệm trước quần chúngnhân dân như thế nào:- về cách thức am hiểu về nhận thức của mình đối với đường lối chủ trươngchính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước- Về mặt tổ chức thì tôi phải chấp hành tốt các yêu cầu của tổ chức phâncông, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong tổ chức của mình về những vấnđề có liên quan đến công việc được giao.Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bảnsau:Ðiều 2: Ðảng viên có nhiệm vụ:1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hànhnghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, phápluật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phâncông và điều động của Ðảng.2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác,
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủnghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêucực khác. Chấp hành quy định của BCH TW về những điều Đảng viên không đượclàm.3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân;tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyêntruyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, phápluật của Nhà nước.4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùngkỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phêbình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóngđảng phí đúng quy định.Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầutiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phảiphấn đấu đểsống xứng đáng với cái tên “một ngườicộng sản”. Vâng, dù bấtcứ tronghoàn cảnh nào, người đảng viên, ngườicộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lýtưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hisinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thầntrong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang củalòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ nhưchúng tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữasức trẻ của mình cho đất nước!Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng, thấy rất tự hào khi phấn đấuđể được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách, một nhiệm vụcao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách, Với lòng quyết tâm và bầunhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng gópmột phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Chính vì vậy

Xem thêm: ▷ Regis – People Named Regis Agu

trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướngrèn luyện, luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt.Liên hệ cụ thể theo nhiệm vụ, vị trí công tác hiện nay của bản thânLà một giảng viên trẻ đượcở lại trường công tác và làm việc. Ngày tôi được kết nạpĐảng, tôi gọi đó là một bước ngoặt l ớn trong cuộc đời mình. Trở thành một “đảng viên trẻ”đem đến cho tôi niềm t ự hào, hạnh phúc lớn lao. Có được niềm vui đó, không chỉ là sựcốgắng của riêng bản thân, mà cònở sự dìu dắt, dạy bảo của thầy cô trong khoa– những ngườiđi trước. Trong gần 5 năm học công tác tại ……………………………………., tôi đã học t ập được r ấtnhiều điều. Ngoài kiến thức chuyên môn, tôi còn học tậpở các thầy, các cô những nhân cáchtốt. Những nhân cách ấy sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân mình và trưởng thành hơn trongtương lai. Ngoài tình cảm thầy trò, tôi còn nhận thấy ởthầy, cô tình cảm nhưcủa nhữngngười cha, người mẹ, dìu dắt tôi trên đường đời, như những người anh, người chị chia sẻ cùngtôi nỗi buồn, niềm vui. Hạnh phúc đó, không phải ai cũng may mắn có được.Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. Trách nhiệm tiếp tụccống hiến để xứng đáng với những gì mà thầy cô, bạn bè đã tin tưởng. Cống hiến, khôngphải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết chỉ đơn giản là phải hết sức cố gắng trong họctập và công tácở khoa, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyênmôn.

Tài liệu liên quan

*

bài thu hoặch giáo dục môi trường qua hóa phổ thông 9 1 0

*

Bài thu hoạch Đảng- 25 2 41

Xem thêm: mẫu giấy a4 có dòng kẻ ngang đẹp violet

*

bài thu hoạch đảng viên công chức 4 năm thực hiên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( năm 2007- 2010) 3 4 13

Viết một bình luận