Đề Thi Viết Bài Thu Hoạch Chính Trị 2017, Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2017

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2016 – 2017

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2016 – 2017 là bài tổng kết giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp học trong hệ thống giáo dục, đào tạo nhận thức những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Đang xem: Bài thu hoạch chính trị 2017

Bài thu hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viênBài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhMẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viênBài thu hoạch chính trị hè năm 2018
Thông báo: Hiện tại các cán bộ Đảng viên đang thực hiện việc học và viết bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên. bocdau.com đã cập nhật các mẫu bài viết để các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng xem bài viết: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên, giáo viên, cán bộ chủ chốt và các đối tượng khác.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTrảng Bàng, ngày 6 tháng 8 năm 2016BÀI THU HOẠCHHọc tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh,Nghị quyết Đại hội XII của ĐảngHọ và tên:Chức vụ:Đơn vị công tác:Sinh hoạt tại chi bộ:Qua học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bản thân trình bày những thu hoạch được như sau:1. Về nhận thức* Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh:Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nề kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn 5 năm trước. Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, phục vụ tốt nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm xây dựng nền tảng để sớm đưa Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Xem thêm: Xuất Danh Sách Khách Hàng Xls ) Danh Sach Khach Hang Yuasa, Lập Danh Sách Khách Hàng Từ File Excel Có Sẵn

Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm 8% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.800 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,3%; số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm là 17.000 lao động.Đến năm 2020, 100% hộ dân thành thị và 98% hộ ở nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%…Tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 50%. Đến năm 2020, tỷ lệ đảng viên đạt 3% trở lên so với dân số toàn tỉnh; riêng các xã biên giới, tỷ lệ đảng viên đạt 1,8% so với dân số các xã biên giới…Tây Ninh cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, nhất là công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp phụ trợ. Chú trọng phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế tri thức, kinh tế xanh; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư gắn với xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, nhất là phục vụ sản xuất và chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Làm tốt công tác khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề phát triển. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình du lịch…

Xem thêm: Chỉ Thị 15-Ct/Tw Ngày 7/7/2007 Của Bộ Chính Trị, Tin Tức Sự Kiện

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; thực hiện tốt các khâu đột phá chiến lược, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ ổn định biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

*

Nghị quyết 64/NQ-CP Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ Đại hội XII

*

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ngập nước

Viết một bình luận