bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 33

Đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 33

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 0 (10 trang)

Tài liệu liên quan

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 33
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 33 10 4,035 0
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH1 một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH1 một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học 4 291 0
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH40 thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH40 thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học 3 246 2
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH16 một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH16 một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học 6 266 3
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH15 một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH15 một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học 8 266 4

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12,13,14,15,16 22 7,918 10

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22 13 3,128 0

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4 10 3,228 0

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 39 12 3,061 1

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 43 27 5,122 2

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2,12,15,16 16 2,347 0

BÀI THU HOẠCH BÒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE 35, 37 11 1,151 0

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE 27, 34, 39, 41 30 1,235 2

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE 30, 35 14 1,317 0

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2 9 867 3

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 3 8 565 3

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12 7 946 7

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 9 8 5 0

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 41 6 5 0

Mẫu Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 1 6 5 0
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM TRƯỜNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Module TH33: Thực hành dạy học phân hóa tiểu học Năm học: Họ tên: Đơn vị: Dạy học phân hóa phương pháp dạy học có tính đến khác biệt người học( Cá nhân) nhóm người học Ở tiểu học DHPH thường thể việc lấy chuẩn kiến thức kỹ làm bản, kế hoạch dạy học thơng thường dạy học phân hóa để có kế hoạch dạy học phù hợp đưa học sinh yếu đạt chuẩn giúp đối tượng đạt chuẩn giỏi phát triển mức cao Ngồi ra, rmootj số nơi, dạy học phân hóa thể vieeic tổ chức cho học sinh học theo chương trình tự chon mơn học 1.Các bước lập kế hoạch dạy học phân hóa phù hợp vời điều kiện đối tượng tiểu học: a/ Xác định mục tiêu học: * Với ý nghĩa đảm bảo chovieejc thực tốt mục tiêu dạy học học sinh tiểu học đồng thời khuyến khích phát triển tối đa khả cá nhân học sinh trình học tập, DHPH xem giải pháp phổ biến * Thiết kế học phải dựa vào chuẩn KTKN chương trình Ngồi ra, phải dựa vào tình hình thực tế địa pg>ơng để phân hóa đối tượng b/ Thiết kế hoạt động học tập TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH THOI I MỤC TIÊU – Biết cách tính diện tích hình thoi – HSY làm câu a BT1& BT2 theo gợi ý GV II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: – Bộ đồ dùng học toán + mảnh bìa có hình dạng hình vẽ SGK – băng giấy có hình BT1, PBT, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định: Hát +điểm danh KTBC: HS làm BT1 Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học HSY sinh * Hoạt động 1: Giới thiệu – Nhắc đề – Theo dõi + ghi đề – Theo dõi & trả lời – Theo dõi * Hoạt động 2: Hình thành cơng – HS nêu – Nhắc nhở thức tính diện tích hình thoi: – Làm cá nhân bảng – GV nêu vấn đề: Tính S hình thoi – Làm câu a ABCD cho tiến hành – Làm cá nhân vào – Làm câu a SGK & SGV – Yêu cầu HS nêu – Lắng nghe quy tắc & cơng thức tính diện tích hình thoi * Hoạt động 3: Luyện tập – Bài tập 1: Tính diện tích a/Hình thoi ABCD, biết: AC = 3cm; BD = 4cm b/Hình thoi MNPQ, biết:MP = 7cm; NQ = 4cm -YC HS nêu YC BT, HD HS làm, cho HS làm, HS GV nhận xét sửa chữa – Bài tập 2: Tính diện tích hình thoi, biết: a/ Độ dài đường chéo 5dm & 20dm b/ Độ dài đường chéo 4m & 15dm -YC HS nêu YC BT, HD HS làm, cho HS làm, HS GV nhận xét sửa chữa Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò – Củng cố: Nhấn mạnh ND – Lắng nghe – Dặn dò: Về làm BT1, vào vở, xem trước bài: Luyện tập -Nhận xét tiết học c/ Đánh giá kế hoạch học – Thiết kế học dựa vào thực tế có số học sinh tiếp thu chậm, kiến thức hạn chế nên chưa theo kịp bạn bè Giáo viên phân loại học sinh đề giảm nhẹ kiến thức cho em, em theo kịp bạn Nếu dạy lớp khơng có học sinh yếu em học sinh khó mà tiếp thu kiến thức giống bạn lớp – Giáo viên cần phân loại học sinh để có tiết dạy hiệu phùh hợp với đối tượng học sinh Nếu lớp có học sinh – giỏi nâng thêm cho em số kiến thức cao so với học sinh đại trà để em tư tìm cách giải để tăng thêm kiến thức Thực hành xây dựng kế hoạch học dạy học tích hợp số nội dung giáo dục : TẬP ĐỌC THẮNG BIỂN (Phương thức khai thác trực tiếp) I MỤC TIÊU: – Đọc rành mạch trôi chảy; biết đọc DC đoạn với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả – Hiểu ND: ca ngợi lòng dũng cảm ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ đê, giữ gìn sống bình yên (trả lời CH SGK) - GDHS MTBĐ: HS hiểu thêm môi trường biển, thiên tai mà biển mang lại cho người biện pháp phòng tránh II CÁC KĨ NĂNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: – KN giao tiếp: Thể cảm thông – KN đảm nhận trách nhiệm III CÁC PP/KT DẠY HỌC CÓ THỂ SỬ DỤNG: – Đặt câu hỏi Trình bày ý kiến cá nhân IV PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC – Tranh SGK phóng to + bảng phụ viết ND TĐ & đoạn V TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS A Khám phá: – Bức tranh vẽ cảnh người – GV treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ xếp thành hàng để chống ngăn dòng gì? nước mạnh – GV giới thiệu – Nhắc đề b Kết nối: – 1HS đọc bài.Lớp theo dõi * Luyện đọc: – GV hướng dẫn HS đọc – GV đọc diễn cảm * Tìm hiểu bài: phân đoạn – 4HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp luyện đọc từ khó – 4HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp tìm hiểu từ ngữ -Yêu cầu HS đọc thầm đoạn kết – 1HS đọc hợp nêu câu hỏi trả lời kết hợp Lớp theo dõi – GDHS BVMT: Các anh chị – Theo dõi niên xung kích có dũng cảm khơng? – Thực Nhờ đâu mà người chống lại nguy hiểm TN gây ra? – GD cho HS lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống lại nguy hiểm – Cá nhân trả lời, lớp nhận xét bổ sung – Lắng nghe TN gây để bảo vệ sống – HS nêu Lớp nhận xét người – HS nhắc lại – GDHS MTBĐ: HS hiểu thêm – Theo dõi môi trường biển, thiên tai mà biển – Đọc theo cặp mang lại cho người biện pháp phòng tránh – Đặt câu hỏi để HS nêu ND tập đọc – GV treo bảng phụ ghi ND tập đọc c Thực hành: – Hướng dẫn HS đọc diễn cảm – GV treo bảng phụ ghi đoạn 2, hướng dẫn cách đọc diễn cảm, GV đọc mẫu – Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm – Tổ chức HS thi đọc diễn cảm trước – HS đọc, lớp nhận xét – Lắng nghe lớp d Áp dụng – củng cố hoạt động tiếp nối: – Củng cố: Nhấn mạnh ND bài,GD HS qua – Dặn dò: Về học bài, xem bài: Gavrốt ngồi chiến lũy – Nhận xét tiết học * Giáo án có lồng ghép chương trình bảo vệ tài ngun môi trường biển đảo, bảo vệ môi trường *** Cách thiết kế quy trình dạy tiết bồi dưỡng – phụ đạo Tên môn Tên I Mục tiêu – Kiến thức – Kĩ – Thái độ II Chuẩn bị – GV chuẩn bị hệ thống tập thiết bị dạy học cần thiết III Hình thức tổ chức phương pháp dạy học: Hình thức tổ chức: Phương pháp dạy học IV Các hoạt động dạy học ổn định tổ chức (1-2 phút) Bài I Giới thiệu (1-2 phút) II Nội dung ( 25-30 phút) Hoạt động 1: Ôn lại lí thuyết (7-10 phút) – Cho HS nhắc lại hệ thống kiến thức – mở rộng HS giỏi – GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Hoàn thành tập củng cố kiến thức ( 10- 15 phút) Lưu ý: – Hệ thống tập từ dễ đến khó: GV cần theo dõi giúp đỡ đối tượng HS theo cá nhân, nhóm, tổ Có thể tổ chức phong trào đôi bạn tiến để phát huy khả em HS giỏi việc giúp bạn học tập Phần 1: Bài tập dành cho HS khuyết tật(nếu có) HS yếu – Bài tập 1: Dành cho HS khuyết tật (nếu có) – Bài tập 1, 2: Dành cho HS yếu ( Bài tập riêng cho HS yếu củng cố kiến thức) Phần 2: Bài tập dành cho HS có trình độ trung bình trở lên – Bài tập 1, 2, 3: Dành cho tất HS có trình độ trung bình trở lên – Bài tập 4, (5): Dành cho HS giỏi ( Bài tập riêng cho HS phát triển tư duy; Bài tập có nâng cao phải với nội dung phần kiến thức, kĩ bồi dưỡng- phụ đạo chung Không dạy nội dung kiến thức ngồi chương trình, khơng dạy trước chương trình, khơng đưa tập từ lớp xuống lớp Điều quan trọng đơn vị kiến thức bồi dưỡng HS biết cách tự học, biết tư độc lập, biết liên hệ với thực tiễn sông xung quanh, biết cách thực hành để hiểu sâu sắc toàn diện đối tượng HS khác lớp) Hoạt động 3: Dạy phân hoá đối tượng( 5- phút) Bài tập dành cho học sinh giỏi (1-2 bài) dựa vào kiến thức học có nâng cao Hoạt động 4: Tổ chức chấm – chữa (5 phút) Củng cố kiến thức II Củng cố dặn dò (1 phút) Các điều kiện để thực hiệu việc dạy học phân hóa Tiêu học : * Điều chỉnh sĩ số lớp học * Tăng cường sở vật chất, phương tiện dạy học * Tổ chức biên soạn chuuwong trình, nội dung, bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ giáo viên, tăng cường tài liệu cho học sinh * Cần ưu tiên nâng cao lực nghề nghiệp giáo viên, hỗ trợ cho giáo viên nghiệp vụ sư phạm để phương pháp dạy học có hiệu cần thiết Các hình thức dạy học: – Cá nhân – Lớp – Thi đua theo nhóm, tổ: Nhóm khác trình độ để học sinh giỏi giúp đỡ học sinh yếu Nhóm trình độ để em phát huy sáng tạo, học sinh yếu giáo viên dễ kiểm tra – Trò chơi học tập Kiểm tra đánh giá: – Giáo viên đánh giá học sinh;Học sinh đánh giá học sinh Học sinh trung bình yếu đánh giá theo hướng động viên, khuyến khích Học sinh Giỏi đánh giá theo sáng tạo , vận dụng vào thực tiễn em , ngày tháng năm Người viết … trước bài: Luyện tập -Nhận xét tiết học c/ Đánh giá kế hoạch học – Thiết kế học dựa vào thực tế có số học sinh tiếp thu chậm, kiến thức hạn chế nên chưa theo kịp bạn bè Giáo viên phân loại học. .. dạy lớp khơng có học sinh yếu em học sinh khó mà tiếp thu kiến thức giống bạn lớp – Giáo viên cần phân loại học sinh để có tiết dạy hiệu phùh hợp với đối tượng học sinh Nếu lớp có học sinh – giỏi… để thực hiệu việc dạy học phân hóa Tiêu học : * Điều chỉnh sĩ số lớp học * Tăng cường sở vật chất, phương tiện dạy học * Tổ chức biên soạn chuuwong trình, nội dung, bồi dưỡng chuyên đề cho đội

Viết một bình luận