Tổng Hợp Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thcs Violet, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm Học 2018

Tổng hợp bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên theo Thông tư 17 đầy đủ 15 Module mà bocdau.com giới thiệu sau đây để các thầy cô làm tài liệu tham khảo nhằm viết cho mình bài thu hoạch BDTX 2020 hay và đầy đủ nội dung.Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (mầm non, tiểu học, THCS, THPT)

Theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT về bồi dưỡng thường xuyên, mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng sau:Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học): Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học của giáo dục phổ thông.Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học): Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương.Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học): Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm
Theo đó, giáo viên tự chọn các module cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định. Sau đây là danh sách bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2020 theo thông tư 17 gồm 15 mô đun quy định mới.

Đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs violet

Phẩm chất nhà giáo:Module GVPT 01: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nayModule GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nayModule GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thânChuyên môn nghiệp vụ:Module GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhModule GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinhModule GVPT 06: Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Xem thêm: báo cáo thực tập sư phạm tiểu học violet

Xây dựng môi trường giáo dục:Module GVPT 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dụcModule GVPT 08: Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 09: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Xem thêm: bài thu hoạch nâng hạng giáo viên thpt hạng 2

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội:Module GVPT 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 14: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thôngModule GVPT 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thôngTài liệu thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên cá nhân theo Thông tư 17 là tài liệu hữu ích mà thầy cô nên tham khảo để có thêm những ý tưởng chắt lọc, nâng cao trình độ, kinh nghiệm giảng dạy tốt hơn mỗi ngày. Bên cạnh các mẫu thu hoạch theo Mô đun riêng lẻ, mời thầy cô tham khảo thêm Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2019-2020 và Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hỗ trợ tốt hơn trong công tác giảng dạy tại trường học.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu như là:Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
Bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2020 Bài thu hoạch học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 Bài thu hoạch những nhiệm vụ chủ yếu xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay Mẫu bài thu hoạch xây dựng đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Bài dự thi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bài thu hoạch chuyên đề 2020 – Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Nội dung chuyên đề năm 2020

Viết một bình luận