bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 11

Đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 11

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.pdf) 19 (4 trang)

Tài liệu liên quan

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module th11
bai thu hoach boi duong thuong xuyen module th11 4 2,882 19

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt36 12 808 1

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt33 8 706 2

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt35 5 646 1

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt28 11 622 0

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt29 13 437 2

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt30 16 388 0

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt31 6 312 1

Xem thêm: download new english file pre-intermediate

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt24 9 247 0

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt20 14 245 4

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt21 15 214 1

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt22 17 162 0

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt23 6 107 0

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt14 4 149 0

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt15 11 120 1

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt17 17 134 1

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt18 10 195 3

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt19 5 124 0

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt8 11 161 2

bai thu hoach boi duong thuong xuyen module thpt10 27 93 1

Xem thêm: Truyện Ido Ido Ido – Truyện Tranh Ido Ido

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Module TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn học, vận động Năm học: Họ tên: Đơn vị: I Khái niệm trẻ khuyết tật theo phân loại tật a Trẻ có khó khăn học (trẻ khuyết tật trí tuệ): Là tình trạng giảm khả nhận thức, tư biểu việc chậm suy nghĩ, phân tích vật, tượng, giải việc b Trẻ có khó khăn vận động: Là trẻ bị khuyết tật tay, chân, khó khăn việc đứng, học tập sinh hoạt II Nội dung phương pháp giáo dục cho nhóm trẻ khuyết tật 2.1 Giáo dục hồ nhập cho trẻ có khó khăn học: a Đặc điểm trẻ có khó khăn học: – Chậm phát triển vận động : trẻ chậm biết lật, ngồi, bò đứng – Chậm biết nói khó khăn nói, hiểu biết kĩ xã hội – Không ý thức hậu hành vi mình, khó khăn tự phục vụ – Cảm giác, tri giác thường có biểu hiện: chậm chạp, linh hoạt, phân biệt màu sắc, dấu hiệu, chi tiết vật kém, thiếu tính tích cực quan sát – Chủ yếu hình thức tư cụ thể, khó nhận biết khái niệm – Chậm hiểu mới, quên nhanh vừa tiếp thu, trình ghi nhớ khơng bền vững, khơng đầy đủ, ghi nhớ bên ngồi vật, khó ghi nhớ bên trong, khái quát – Khó tập trung, dễ bị phân tán, không tập trung vào chi tiết, tập trung nét bên - Kém bền vững, bị phân tán việc nhỏ, thời gian ý trẻ thường trẻ bình thường b Ngun nhân: Có thể thấy lí trẻ học nhiều có lí thường gặp lại biết đến khiếm khuyết khả học tập có nguồn gốc sinh học Chính khơng biết nguyên nhân mà cha mẹ, thầy cô giáo làm trầm trọng thêm tình trạng trẻ biện pháp giáo dục khơng thích hợp Sự thiếu khả học tập trẻ có vấn đề hệ thần kinh trung ương, khu vực chi phối tiếp nhận, xử lí truyền đạt thơng tin Theo nhà nghiên cứu, trẻ chậm phát triển trí tuệ khác với trẻ thiểu trí tuệ, em hồn tồn theo học chương trình phổ thơng bình thường phát sớm giúp đỡ kịp thời phù hợp với mức độ phát triển em mặt sư phạm c Biện pháp giáo dục : – Khi phát trẻ bị chậm phát triển trí tuệ, cần can thiệp tồn diện, phục hồi chức để kích thích phát triển vận động, kĩ giao tiếp phát triển trí tuệ – Giáo viên cần : + Có trái tim đầy nhiệt huyết, tri thức chuyên môn cứng cỏi, chia nhiệm vụ học tập bước nhỏ, nhắc nhắc lại nhiều lần, phân phối thời gian học tập, vui chơi hợp lí + Sử dụng tổng hợp triệt để phương pháp : trực quan, làm mẫu, dùng lời đàm thoại, nhắc nhắc lại nhiều lần, động viên khuyến khích, thực hành điều kiện thực tế, vận dụng kiến thức vừa học vào vui chơi, thi đua, … + Lập kế hoạch giảng dạy phù hợp với đặc điểm tâm lí riêng trẻ + Phải kết hợp chặt chẽ việc giáo dục nhà trường gia đình 2.2 Giáo dục hồ nhập cho trẻ có khó khăn vận động: a Đặc điểm nguyên nhân trẻ có khó khăn vận động: Trẻ khuyết tật vận động trẻ nguyên nhân khác nhau, gây tổn thất chức vận động làm cản trở đến việc di chuyển, sinh hoạt học tập… Trẻ khuyết tật vận động gồm có hai dạng: – Trẻ khuyết tật vận động chấn thương nhẹ hay bệnh bại liệt gây làm què cụt, khoèo, liệt chân tay – Trẻ khuyết tật vận động tổn thương trung khu vận động não Đối với dạng thứ trẻ có máy sinh học bình thường làm sở vật chất thực hoạt động nhận thức Nói cách khác, trẻ có khiếm khuyết đơn vận động trẻ hồn tồn có khả nhận thức trẻ bình thường khác Tuy nhiên, phát triển hoạt động nhận thức trẻ phụ thuộc nhiều vào khả tham gia hoạt động môi trường xung quanh Trẻ khuyết tật vận động khó đạt trình độ nhận thức trải nghiệm trẻ bình thường khác Chẳng hạn, trẻ khơng thể có cảm giác mỏi chân trẻ bại liệt đôi chân được, leo trèo khó có cảm giác độ cao kĩ lấy thăng thể, khơng có cảm giác sức đẩy nước khơng ngâm nước… Đối với dạng thứ hai tổn thương não gây nhiều cản trở cho hoạt động nhận thức trẻ, chí trình độ nhận thức mức độ nặng Hoạt động nhận thức loại trẻ có hạn chế tương tự trẻ chậm phát triển trí tuệ bị ảnh hưởng thêm khuyết tật vận động Song cần lưu ý trường hợp khuyết tật vận động bại não gây nên hoạt động nhận thức trẻ khơng bị ảnh hưởng song trẻ khó biểu đạt suy nghĩ, hành động, lời nói cách bình thường cản trở khuyết tật vận động b Các biện pháp giáo dục : – Hội nhập thể chất: Cho trẻ lành khuyết tật giao lưu với hay chơi với địa điểm, thời gian định – Hội nhập chức năng: Trẻ lành khuyết tật tham gia số hoạt động thể thao, vẽ v…v – Hội nhập xã hội: Trẻ học với trường theo chương trình khác nhau, có học chung học riêng tuỳ theo môn học khả học trẻ – Hội nhập hoàn toàn: Trẻ học trẻ lành theo chương trình cứng bắt buộc – Cần chăm sóc yêu thương trẻ, điều giúp trẻ vượt qua lo lắng, căng thẳng thích nghi với mơi trường Hiện nay, với khả phát sớm có từ lúc sinh, việc giáo dục phục hồi chức cho trẻ giúp nâng cao khả giao tiếp trẻ làm giảm nhẹ nguy rối nhiễu tâm lý trẻ xuống mức thấp III KẾT LUẬN Trên vấn đề mà tơi tìm hiểu báo cáo tổ chức giáo dục hồ nhập cho trẻ có khó khăn học, vận động Để nội dung phương pháp giáo dục đạt hiệu phải nói đến đội ngũ GV GV người trực tiếp giảng dạy, trực dõi, nắm bắt thông tin trẻ khuyết tật, có vai trò định hiệu giáo dục hoà nhập GV phải biết xây dựng mục tiêu phù hợp với trẻ khuyết tật, có biện pháp phối hợp tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường xã hội giáo dục trẻ khuyết tật , ngày tháng năm Người viết … hồn tồn có khả nhận thức trẻ bình thường khác Tuy nhiên, phát triển hoạt động nhận thức trẻ phụ thu c nhiều vào khả tham gia hoạt động môi trường xung quanh Trẻ khuyết tật vận động khó đạt trình

Viết một bình luận