Hướng Dẫn Cách Làm Bài Thu Hoạch Bdtx Modun 4 5 Module), Bài Thu Hoạch Bdtx Modun 23,24,28,29

… điều kiện vật chất chi việc thực kế hoạch – Lập chương trình kế hoạch, tức kế hoạch cụ thể cho việc thực việc nêu kế hoạch – Giao kế hoạch cho phận – Rà soát kế hoạch, cần triển khai, phân công … ta có loại tập sau: – Bài tập nhằm củng cố trí thức học – Bài tập nhằm vận dụng tri thức vào thực tế, tình định – Bài tập nhằm hệ thống hóa, khái quát hóa tri thức học – Bài tập nhằm phát huy … điểm Cần phát triển kịp thời thiếu sót học sinh để bổ sung có kế hoạch giúp đỡ riêng em yếu để em thu n lợi việc tiếp thu học – Bài tập phát triển óc tìm tòi, sáng tạo 14 Trong số tập giáo viên…

Đang xem: Bài thu hoạch bdtx modun 4

*

… 3: ( 60 tiết) Nội dung bồi dưỡng: 1.1 Nội dung modul THCS 18: 1.2 Nội dung modul THCS 19: 1.3 Nội dung modul THCS 20: 1.4 Nội dung modul THCS 21: Thời gian bồi dưỡng: từ ngày tháng năm 2014 đến … đạt được: 4.1 MODUN THCS 19: Dạy học với CNTT Trong mô đun nghiên cứu vấn đề sau: *Khái niệm CNTT: “CNTT tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kĩ thu t đại – chủ yếu kĩ thu t máy tính … trường 4.4 Nội dung modul THCS 24: Kỹ thu t kiểm tra, đánh giá dạy học 4.2.1 Kiểm tra, đánh giá gì? Kiểm tra đánh giá hiểu theo dõi, tác động người kiểm tra người học nhằm thu thông tin cần thiết…

*

… kiến thức hình thành phát triễn kĩ – Tạo đợc giao tiếp thu n lợi thầy trò, trò trò làm cho HS gắn bó với lớp, hợp tác tích cực – Tạo điều kiện thu n lợi cho HS đợc t sáng tạo việc giải nhiệm vụ học…

*

… tạo theo nguyên tắc phân loại thông tin theo chủ đề Một nhóm ngời thu thập thông tin xếp dử liệu thu đợc tay Nó có u điểm cho ngời dùng xác đợc tên cần tìm kiếm – Máy tìm kiếm: có chơng trình thu … kiến thức hình thành phát triễn kĩ – Tạo đợc giao tiếp thu n lợi thầy trò, trò trò làm cho HS gắn bó với lớp, hợp tác tích cực – Tạo điều kiện thu n lợi cho HS đợc t sáng tạo việc giải nhiệm vụ học … làm mẫu động tác, thích hớng dẫn, sửa chữa cho bạn lời nói việc làm, cố gắng chỉnh sửa động tác theo yêu cầu GV, hay hỏi bạn thầy thực tốt động tác với mong muốn đợc GV khen bạn thán phục, nhanh…

*

… hớng dẫn Gv thu thập, phân tích , tổng hợp số liệu, t liệu trình bày thành báo cáo sau thuyết trình trớc nhóm hay toàn lớp Phơng pháp báo cáo tiến hành theo bớc: a/ Chuẩn bị chu đáo – Thu thập … tin có liên quan đến chủ đề cần thu nhập trình bày – Xử lý thông tin bao gồm phân tích tông hợp hoa nguồn t liệu thu thập đợc + Phân tích t liệu: Xem xét t liệu thu thập đợc có xác , cập nhật … tổng hợp nhiều kỹ thu t khác nhau, nh thuyết trình, đối thoại Sử dụng phơng pháp này, nghĩa học sinh đạt đợc phơng pháp này, nghĩa học sinh đạt đặt vào vị trí ngời vừa tìm tòi , thu nhập phân tích,…

*

… hoàn cảnh, điều kiện dạy học, tránh nhận định chủ quan áp đặt thiếu Yêu cầu đảm bảo kết thu không phụ thu c vào chủ quan người đánh điều kiện đánh giá  Toàn diện: Một kiểm tra, đợt đánh giascos … kiện để học sinh bộc lộ thực chất khả trình độ mình, ngăn chặn biểu thiếu trung thực làm như: nhìn bài, nhắc bạn, quay cóp, tránh cách đánh giá chung chung tiến toàn lớp hay nhóm thực hành, tổ học … Tạo tình hướng học tập, trao nhiệm vụ Tiếp nhận nhiệm vụ học tập Tổ chức hướng dẫn hoạt động học Thu lượm thông tin: HS -Nghe GV giảng -Đọc tìm hiểu vấn đề SGK -Tìm hiểu bảng số liệu -Quan sát…

Xem thêm: bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

… nhiệm thực định quản lý hiệu trưởng lớp thành viên lớp GVCN lớp người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp thực chủ đề theo kế hoạch theo dõi, đánh giá việc thực học sinh(HS) GVCN lớp phải biết phối hợp … vận dụng vào cơng tác chủ nhiệm lớp… Đặc biệt cần nắm vững phương pháp, nghệ thu t sư phạm Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch nghiên cứu đặc điểm gia đình đặc điểm tâm sinh lí học sinh Điều đặc biệt … tích cho ngun nhân tượng, đặc điểm học sinh Lập kế hoạch chủ nhiệm cho tháng, cho năm học để đảm bảo tính hệ thống phát triển nhân cách học sinh Kế hoạch chủ nhiệm lớp cần thể số nội dung sau: Khái…
… nhiệm thực định quản lý hiệu trưởng lớp thành viên lớp GVCN lớp người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp thực chủ đề theo kế hoạch theo dõi, đánh giá việc thực học sinh(HS) GVCN lớp phải biết phối hợp … vận dụng vào cơng tác chủ nhiệm lớp… Đặc biệt cần nắm vững phương pháp, nghệ thu t sư phạm Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch nghiên cứu đặc điểm gia đình đặc điểm tâm sinh lí học sinh Điều đặc biệt … tích cho ngun nhân tượng, đặc điểm học sinh Lập kế hoạch chủ nhiệm cho tháng, cho năm học để đảm bảo tính hệ thống phát triển nhân cách học sinh Kế hoạch chủ nhiệm lớp cần thể số nội dung sau: Khái…
… chán học, học dẫn đến bỏ học Vì cần thu thập thơng tin học sinh biệt? Trong tập thể lớp ln tồn học sinh dễ giáo dục học sinh khó giáo dục, ln xuất hành vi khơng mong đợi học sinh mà gọi học sinh … tự giáo dục học sinh Áp dụng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực học sinh Cách đánh giá kết học tập, giáo dục học sinh biệt: – Đánh giá hành vi khơng đồng với đánh giá nhân cách: Nếu học sinh giáo dục học sinh biệt Bản thân tơi lưu trữ khai thác thơng tin học sinh biệt cách, thu thập thơng tin học sinh thơng qua hoạt động giáo dục hàng ngày lưu trữ thơng qua phiếu phát cho học sinh…
… hình thành nhân cách hành vi tốt, xấu học sinh phụ thu c vào trình giáo dục GVCN Như học sinh đánh nhau, trốn học, không học bài, làm bài, nghịch ngợm vv…GVCN nắm rõ Do từ đầu năm học Phó hiệu … tiêu kĩ Ta tạm chia làm mức độ: làm làm thành thạo công việc Các động từ thường dùng là: nhận dạng, liệt kê, thu thập, lập dàn bài, viết bài, làm tập, trình bày miệng… Tổ chức cho học sinh hoạt động … tiếp thu vận dụng vào thực tiễn công tác % so với yêu cầu kế hoạch) Sau học tập , bồi dưỡng thân vận dụng nội dung vào thực tiễn công tác 85% so với yêu cầu kế hoạch Kết đánh giá, xếp loại BDTX…

Xem thêm: Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chọn Lọc, Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Ueh

BÀI THU HOẠCH BDTX Module TH 2 Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

… – Không sử dụng ngữ pháp, nói sai ngữ pháp, th ờng sử dụng câu đơn, động từ, tính từ – Biểu khác: nói không hiểu, nghe không hiểu, nhớ từ chậm, chậm…

BÀI THU HOẠCH BDTX Module TH 2 Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Viết một bình luận