Bài Tham Luận Đoàn Thanh Niên, Bài Tham Luận Của Đoàn Thanh Niên

Đoàn viên luôn là lực lượng nòng cốt quan trọng của Đảng. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Chính vì vậy thực hiện công tác bồi dưỡng Đoàn cấp cơ sở luôn là 1 nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Dưới đây là mẫu tham luận đại hội chi bộ về công tác Đoàn thanh niên, mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: Bài tham luận đoàn thanh niên

1. Bài tham luận củng cố và phát triển phong trào Đoàn

Kính thưa: Quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị

Được sự đồng ý của đoàn chủ tịch tôi xin tham luận với Đại hội về công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới Quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công rực rỡ.

Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung bản báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm …… vừa qua và dự thảo phương hướng cho năm ,……tới mà đồng chí …………… – Phó bí thư huyện Đoàn đã trình bày trước hội nghị. Tôi xin đóng góp một số ý kiến mang tính chất bổ sung làm rõ hơn cho bản dự thảo phương hướng hoạt động công tác Đoàn về công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, mà kinh nghiệm chủ yếu được đức rút trong quá trình làm công tác đoàn tại trường ……………….

Kính thưa Hội nghị!

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị của Đảng cộng sản Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị.

Trong trường ……………, Đoàn TN hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường và Đoàn cấp trên. Do vậy, ngoài nhiệm vụ của một tổ chức chính trị – xã hội được quy định trong điều lệ, Đoàn TN còn có nhiệm vụ chính trị quan trọng là góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, là đội quân xung kích cách mạng; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh thiếu niên, có sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết trong các hoạt động.

Đoàn Thanh niên nhà trường luôn xác định nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng một môi trường lành mạnh, thân thiện cho Đoàn viên – học sinh sinh hoạt, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, vun đắp những ước mơ, hoài bão cao đẹp, từ đó giúp các bạn học sinh xác định được động cơ, thái độ và phương pháp đúng đắn trong học tập, rèn luyện.

Với ý nghĩa quan trọng như trên nên việc xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn trong các nhiệm kỳ. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ này tôi xin đưa ra một số biện pháp như sau:

Một là: Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và năng động trong công tác. Đội ngũ cán bộ Đoàn cần phải năng động nhạy bén, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng sáng tạo nhằm tổ chức nhiều mô hình hoạt động phù hợp với các nhóm, đối tượng thanh niên để thu hút họ vào tổ chức; biết vận dụng linh hoạt trong việc đưa các nghị quyết của Đảng – Đoàn các cấp thành hành động cụ thể; đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá công tác thanh niên.

Hai là: BCH Đoàn trường cần gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao. Làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng theo chủ đề gắn với các sự kiện trong các tháng.

Ba là: Duy trì các chương trình phát thanh, câu lạc bộ chiếu phim của Đoàn thanh niên, vừa phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, công việc của Nhà trường và Đoàn thanh niên vừa tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh cho đoàn viên – học sinh thông qua các chương trình ca nhạc theo yêu cầu, quà tặng âm nhạc, chiếu phim…

Bốn là: Tổ chức các chương trình giao lưu với các cơ sở Đoàn trên địa bàn Huyện Ý Yên, giao các công trình phần việc thanh niên cho các chi đoàn thực hiện.

Kính thưa Hội nghị!

Xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác Đoàn. Tuy nhiên, có thể nói công tác tập hợp thanh niên hiện nay là một trong những mảng chưa mạnh của Đoàn. Dường như Đoàn đang chào đón những người tự tìm đến với Đoàn, còn với những người chưa biết hoặc không muốn đến thì Đoàn còn thiếu những cách tập hợp, thuyết phục họ vào tổ chức. Trong những năm qua, BCH Đoàn trường ………… đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, đoàn kết, tập hợp thanh niên, qua đó, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây tôi xin đề xuất một số biện pháp thu hút, tập hợp thanh niên.

Thứ nhất, Đoàn cần tăng các hoạt động thiết thực, thực tế, sát sườn hơn với đời sống thanh niên. Nhận thấy thanh niên cần học nghề, việc làm, vốn làm ăn, kỹ thuật sản xuất… thì Đoàn phải nhanh chóng nhảy vào và có những biện pháp giúp đỡ cụ thể, hiệu quả. Ví dụ như Đoàn trường………… đã mở rộng hình thức hoạt động dưới dạng các nhóm, các CLB sinh hoạt thường xuyên để đáp ứng nhu cầu rèn luyện kỹ năng sống cho đoàn viên học sinh như: CLB kỹ năng sống; CLB sách và hành động; CLB Call of green vừa làm sạch môi trường sống vừa có thể giúp các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn…

Thứ hai, Đoàn phải khắc phục hiện tượng hành chính hóa. Tình trạng bàn giấy, cán bộ Đoàn là cán bộ nhà nước và nhất là việc gì cũng văn bản, báo cáo khiến tính hành chính của Đoàn có xu hướng đậm nét hơn. Vì vậy, cán bộ Đoàn phải sâu sát, “mềm hơn” trong ứng xử thì mới thuyết phục được thanh niên.

Thứ ba, quan tâm tính hấp dẫn, thuyết phục, hình mẫu của cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn có óc tổ chức, nhiều ý tưởng, sáng kiến, khả năng ăn nói sẽ dễ hấp dẫn và ngược lại sẽ khó thuyết phục được thanh niên. Vì vậy việc lựa chọn, sàng lọc cán bộ Đoàn phải nghiêm túc, cần người có tố chất thủ lĩnh.

Thứ tư, hoạt động của Đoàn không nên quá ôm đồm, không thể việc gì cũng muốn làm. Trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của mình chỉ nên chọn những việc thiết thực và kiên trì thực hiện lâu dài, làm đến nơi đến chốn và có hiệu quả thật sự. Việc gì có ý nghĩa thực tế chắc chắn sẽ được thanh niên và người dân quan tâm, ủng hộ như Mùa hè xanh là một thí dụ.

Thứ năm, khi tập hợp nên chú ý đa dạng thành phần, các nhóm thanh niên, đặc biệt là những bạn chậm tiến. Họ thật sự cần được Đoàn quan tâm nhiều hơn, phải ghé mắt đến tất cả thanh niên, có như vậy mới không bỏ sót bất kỳ thanh niên nào.

Trên đây là một số ý kiến của tôi đối với vấn đề tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bản tham luận của tôi chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu và các đồng chí để tôi hoàn thiện bản tham luận cũng như tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Cuối cùng, một lần nữa, nhân dịp năm mới Đinh Dậu sắp tới, chúc Quý vị đại biểu và các đồng chí một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

2. Bài tham luận phát huy vài trò của Đoàn trong tập thể Đảng

Chi đoàn thanh niên cộng sản HCM phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh

(Tham luận tại Đại hội lần thứ XXV, Đảng bộ ………………..)

….……, Bí thư Chi đoàn thanh niên

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng nhiều đảng viên trẻ trong Đảng bộ được tới dự Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ …………….. Đảng bộ ……………….. tỉnh ………… Trước hết, cho phép tôi thay mặt toàn thể đoàn viên Chi đoàn TNCS HCM cơ quan ………………….. xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về dự Đại hội hôm nay. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Hiện nay, Chi đoàn thanh niên …………….. có 27 đoàn viên, trong đó có 14 đoàn viên nam và 13 đoàn viên nữ. Trong quá trình hoạt động, Chi đoàn luôn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan; giúp cho hoạt động của Đoàn được triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đi vào thực chất và phù hợp với tình hình thực tế. Chi đoàn đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác năm cũng như kế hoạch công tác Tháng thanh niên, do vậy, đã triển khai tốt các hoạt động tại Chi đoàn cũng như của Đoàn Khối CCQ tỉnh; đồng thời, kịp thời báo cáo cấp ủy và lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện. Đoàn thanh niên đã tham mưu Lãnh đạo cơ quan trong phổ biến, tuyên truyền tới các ĐVTN Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn…………….. của UBND tỉnh ………………, đồng thời, triển khai các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đã đề ra phù hợp với cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước thông qua nhiều hình thức, đa dạng như treo pano, áp phích, tổ chức mít tinh kỷ niệm, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng…. Nội dung giáo dục được tập trung vào việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng; truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn; rèn luyện đạo đức, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của cơ quan. Dưới sự chỉ đạo Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, Chi đoàn đã đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tác phong làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt, hoạt động của Chi đoàn gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên. Toàn thể đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với các hành động cụ thể, phù hợp với từng vị trí công tác của mình. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước như: ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

Ý thức rõ trách nhiệm của người đoàn viên sinh hoạt và công tác trong cơ quan tham mưu tổng hợp về phát triển KT-XH của tỉnh, cá nhân từng đoàn viên Chi đoàn đã có tinh thần trau dồi kiến thức được đào tạo, đi sâu tìm hiểu thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tích cực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Trong các năm qua Chi đoàn có nhiều đồng chí tham gia lớp đào tạo sau đại học và hàng chục lượt ĐVTN được cơ quan cử tham gia một số khoá tập huấn khác của ngành. Các ĐVTN đều tham gia đạt kết quả tốt các khoá học tập, tiếp tục khẳng định tinh thần học tập, nghiên cứu của mỗi ĐVTN cũng như phong trào học tập của Chi đoàn. Chi đoàn tiếp tục duy trì được sự gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào hoạt động với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn là lực lượng nòng cốt, luôn xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan. Với những kết quả trên, ngoài nỗ lực của từng ĐVTN, đó còn là kết quả của sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan trong việc tạo điều kiện vật chất, tinh thần và định hướng phấn đấu cho các ĐVTN.

Nhiều phong trào khác được Chi đoàn tích cực tham gia, hưởng ứng, như phong trào “Hiến máu tình nguyện” do Đoàn Thanh niên Khối CCQ tỉnh …………… tổ chức; duy trì phong trào “Xanh, sạch, đẹp” trong cơ quan; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để làm chuyển biến căn bản nhận thức của đoàn viên trong bảo vệ biên giới, hải đảo, nắm chắc chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Với phương châm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên Chi đoàn đã giữ vai trò nòng cốt trong lực lượng dân quân tự vệ, Phòng chống bão lụt và Phòng chống cháy nổ của cơ quan. Hoàn thành tốt các chương trình huấn luyện dân quân tự vệ do Ban chỉ huy quân sự tỉnh …………. tổ chức.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và chăm sóc Thanh thiếu nhi được Chi đoàn hết sức quan tâm và duy trì thường xuyên. Phối hợp cùng Công đoàn cơ quan tổ chức thành công chương trình tặng thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập và Tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ công chức cơ quan, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn… Các hoạt động phong trào bề nổi tiếp tục được Chi đoàn phối hợp với công đoàn Sở duy trì và phát triển, Chi đoàn đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… với các đơn vị bạn. Ngoài ra, Chi đoàn cũng thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên cử đoàn viên đi tham gia đầy đủ các chương trình như: Lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp 27/7, thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Xem thêm: Mẫu Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ Hàng Tháng Và Chuyên Đề

Chi đoàn đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, gắn với việc xây dựng Chi đoàn vững mạnh; phát triển lớp đoàn viên mới và tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng tìm hiểu về Đảng thông qua các tư liệu viết về truyền thống vẻ vang của Đảng và của Đảng bộ cơ quan. Các đồng chí Đảng viên trong Chi đoàn luôn gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, Đoàn viên và cán bộ công chức, là tấm gương cho quần chúng noi theo.

Kính thưa Đại hội,

Để phong trào của đoàn thanh niên cơ quan tiếp tục phát triển, kính mong Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để phong trào đoàn tại cơ quan ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ và cơ quan ……………..trong sạch, vững mạnh.

Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin chân thành cám ơn./.

3. Bài tham luận nâng cao công tác đoàn trong nhà trường

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hòa chung trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Chi bộ trường THCS …………, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt cho Chi đoàn thanh niên, tôi xin trình bày tham luận: Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn trong nhà trường.

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, chi đoàn trường THCS ……… từng bước được củng cố. Chi đoàn có 8 thành viên, trong đó 1 đoàn viên là Đảng viên. Phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, Chi đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng của mình.

– Về công tác tư tưởng: Mỗi Đoàn viên trong chi đoàn thường xuyên học tập, trau dồi đạo đức chính trị tư tưởng, chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mỗi Đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.100% đoàn viên không vi phạm pháp luật.

– Về công tác Đội: Đây là một nhiệm vụ Chi đoàn luôn coi trọng trong quá trình hoạt động. Chi đoàn thường xuyên phối hợp với ban chỉ huy Liên đội tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của đội và nhà trường.

– Về công tác chuyên môn: Mỗi Đoàn viên đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của trường và của ngành.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Chi đoàn trường thcs ………. còn bộc lộ một số nhược điểm:

– Một số Đoàn viên chưa tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn và công tác chuyên môn.

– Nội dung sinh hoạt chi đoàn chưa phong phú, chưa đáp ứng được yêu cầu thiết thực của Đoàn viên.

– Chi đoàn chưa phát huy tốt tính xung kích tiên phong trong các hoạt động của nhà trường, còn thụ động trong công việc.

– Chưa chủ động tổ chức các hoạt động cho Liên đội.

Kính chưa các đồng chí!

Vì vậy để khắc phục những nhược điểm đó; đồng thời nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động Đoàn trong nhà trường, tôi xin đưa ra những giải pháp sau:

1. Luôn giáo dục công tác tư tưởng, chính trị cho Đoàn viên. Mỗi Đoàn viên phải tự nguyện đăng kí thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự bàn bạc thống nhất và phân công nhiệm vụ rõ ràng. Có tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, có biểu dương, khen thưởng và phê bình.

3. Không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt Chi đoàn theo phương châm: thiết thực, hiệu quả, hấp dẫn.

4. Tổ chức những hoạt động gây dấu ấn sâu sắc trong Đoàn viên thanh niên gắn với những ngày kỉ niệm lớn của đất nước như: phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày phụ nữ 20-10, ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày thành lập Đoàn 26-3… với các phong trào thi văn nghệ, hoạt động thể thao.

5. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Cần tiếp thu sự chỉ đạo, sự giúp đỡ của Chi bộ Đảng và Đoàn cấp trên.

Xem thêm: bài thu hoạch nghị quyết 04

Trên đây là tham luận của Chi đoàn thanh niên nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động Đoàn trong nhà trường. Tôi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí để bản tham luận được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, tôi xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Viết một bình luận