Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 2 Đại Số 10 Violet, 126 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đại 10 Chương 2

… http://NgocLinhSon.violet.vn 10/ 16 Câu 59 Cho hai mệnh đề: (I) R = R+ ∪ R- (II) R+ ∩ R- = {0} A Chỉ có (I) B Chỉ có (II) C Cả (I) (II) D Cả (I) (II) sai Câu 60 Hình vẽ sau (phần không bò gạch) biểu diễn … (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ {∅} Mệnh đề là: A (I) B (I) (II) C (I) (III) D Cả http://NgocLinhSon.violet.vn 8/16 Câu 47 Tập hợp sau có tập hợp con? A ∅ B {1} C {∅} D {∅; 1} Câu 48 Tập hợp sau có hai … X n ∉ Y Câu 45 Cho tập hợp X = {1; 2; {3; 4}; x; y} Xét mệnh đề sau: (I) ∈ X (II) {3; 4} ∈ X (III) {x; 3; y} ∉ X Mệnh đề là: A (I) B (I) (II) C (I) (III) D Cả Câu 46 Cho mệnh đề sau: (I) {2; 1;…Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 4 đại số 10 violet

Đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 2 đại số 10 violet

*

…  y  Câu Cho hệ phương trình  I Hệ phương trình nghiệm a  3 II Hệ số nghiệm a  3 III Hệ nghiệm a  3 Mệnh đề sau A Chỉ I B Chỉ II C I II D I III x  y  z   Câu Hệ phương … Xét mệnh đề sau: 3x  my  2 Câu 33 Cho hệ phương trình  I Nếu m  hệ phương trình vô nghiệm II Nếu m  3 hệ phương trình số nghiệm III Nếu m  3 hệ phương trình nghiệm Mệnh đề sau … a Câu 12 Hệ phương trình  nghiệm với cặp số  x; y   a  3 x   a  3 y  2a A a  B a  3 a  C a  a  D a  3  x  y  xy  2m Câu 13 Định m để hệ phương trình  2 nghiệm…

*

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nâng Lương Thường Xuyên (Mẫu), Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

… thức KTĐG này, chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp là: Thiết kế số đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan Đại số 10 Mục đích nghiên cứu Thiết kế câu hỏi TNKQ môn Đại số 10 nhằm KTĐG kết học tập học sinh … trắc nghiệm khách quan Chương III: Thiết kế đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan đại số lớp 10 Chương IV: Thực nghiệm sư phạm – Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG I KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT … yếu phương pháp kiểm tra viết trắc nghiệm khách quan kĩ thuật viết câu trắc nghiệm khách quan 2.3.2 Trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan a Trắc nghiệm tự luận TNTL gọi luận đề hình thức KTĐG…

*

*

Xem thêm: Trang 360 Truyen Ngon Tinh Ý Tưởng, Tổng Hợp Truyện 360

*

Viết một bình luận