Tổng Hợp Bài Tập Trắc Nghiệm Ancol Phenol Violet, Trắc Nghiệm Ancol

… nhất ?A. Ancol sec-butylic. B. Ancol tert-butylic.C. Ancol isobutylic. D. Ancol butylic.Câu 16: Đồng phân nào của ancol C4H10O khi tách nước sẽ cho hai olefin ?A. Ancol butylic. B. Ancol … chính gồmA. m-metylphenol và o-metylphenol. B. benzyl bromua và o-bromtoluen.C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. D. o-metylphenol và p-metylphenol.Câu 46: Cho 4 chất: phenol (A), ancol etylic (B), … isobutylic.C. Ancol sec-butylic. D. Ancol tert-butylic.Câu 17: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic làA. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol) ,…

Đang xem: Bài tập trắc nghiệm ancol phenol violet

*

*

*

Xem thêm: thoi khoa bieu truong cao dang bach khoa da nang

… B. 4 C. 5 D. 619/ Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2 C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2 D. ancol bậc 320/ Đun nóng một rượu … ứng đạt 80% là: A. 14g B. 16g C. 18g D. 20gTrường THPT Đức Trọng – Bài tập Hóa 116 TRẮC NGHIỆM: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL I – DẪN XUẤT HALOGEN1/ Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn … Trọng – Bài tập Hóa 111 A. C6H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5ONa + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH + Na4/ Gọi tên hợp chất sau: OHCH3A. 4-metylphenol B. 2-metylphenolC….

*

*

Xem thêm: Ưu Và Khuyết Điểm Của Phần Mềm Giáo Dục Emis Là Gì, Ưu Và Khuyết Điểm Của Phần Mềm Giáo Dục Emis

… mol mỗi ancol thì lượng H2O sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lượng H2O sinh ra từ ancol kia. Xác định công thức phân tử của A và công thức cấu tạo của 2 ancol. Biết rằng khi đun nóng 2 ancol trên … các lọ mất nhãn sau: + Ancol propilic, glixerol và phenol + Etylat natri, phenolat natri, glixerol, hexen + Etylclorua, butan-1,4-điol, etylen glicolCâu 4: Oxh 4g ancol đơn chức Z bằng O2 … CHƯƠNG RƯỢU (ANCOL) – PHENOL * A – TRẮC NGHIỆMCâu 1: Gọi tên quốc tế :C2H5-C(OH)(CH3)-CH2-CH(CH3)-C2H5A. 4-etyl-2,4-đimetyl…

Viết một bình luận