bài tập toán lớp 7 học kì 2 violet

Danh mục: Toán học

… Đề số 7 ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học Môn TOÁN Lớp 12 – Cơ bảnThời gian làm bài 90 phútBài 1: (4 điểm)Cho hàm số y f x x mx m m x3 2 2 1 ( ) ( 1) 1 3= = − + − + + có … . 1 xxt xt x2 1 4 1 0 16 24 4 = = =⇔ ⇒ ⇒ = = =0 .75 đb. Giải bất phương trình: x x x22 2log ( 1) log ( )+ ≤ +. 1.

Đang xem: Bài tập toán lớp 7 học kì 2 violet

5đxptx x x2 1 0 1 + >⇔+ ≤ +0 .75 đxxxx … +0 .75 đxxxx xx2 1 1 1 1 1 1 0> −> −⇔ ⇔ ⇔ ≥ ≤ − ∨ ≥− ≥0 .75 đBài 3: 3 điểma. Tính thể tích khối chóp S.ABCD. 1 đVì SA (ABCD) nên: S ABCD ABCDV S SA. 1 .3=Mà: ABCDS…
3 507 1

Danh mục: Toán học

3 548 4

Danh mục: Toán học

4 351 1

Danh mục: Toán học

5 355 0

Danh mục: Toán học

5 375 1

Danh mục: Toán học

4 559 4

Danh mục: Ngữ văn

… Họ và tên Bài kiểm tra học kỳ I Lớp: 7 Năm học: 2008-2009 Môn: NG VN -LP 7 Thời gian : 90 Điểm Lời phê của thầy cô giáo Đề bài: I. Trắc nghiệm : ( 2 điểm) A. Khoanh … ó mt (.).II.Tự luận: (8điểm):Cõu 1: Nờu hiu bit ca em v c im ca th th tht ngụn bỏt cỳ ng lut?Cõu 2: Phỏt biu cm ngh v mt tỏc phm vn hc m em yờu thớch? 1 … Đề bài: I. Trắc nghiệm : ( 2 điểm) A. Khoanh trũn vo ch cỏi u cõu tr li em cho l ỳng nht:Cõu 1 : í no di õy din t chớnh xỏc ni dung định nghĩa ca dao dõn ca? A. L nhng tỏc phm vn hc truyn…
2 1,207 5

Danh mục: Toán học

… TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN LẦN 2 Thời gian : 90 phút ĐỀ CHẴN Bài 1 . ( 2 điểm ) Tìm tập xác định của các hàm số a, 2x 1 yx 3x 2+=− +b, 1 y x 1 3 2x= + +−Bài … 5 . ( 1 điểm )Giải hệ phương trình : 2 2 23 3 2x y 2x y 0x y 3x 3y 4 0− + =− + − + = TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN LẦN 2 Thời gian : 90 phút ĐỀ LẺ … LẺ Bài 1 . ( 2 điểm ) Tìm tập xác định của các hàm số a, 2x 1 yx 4x 3+=− +b, 1 y x 1 2 3x= + +−Bài 2 . ( 2 điểm )Cho hàm số : 2y x 2x 3= − − (P)a, Khảo sát sự biến thi n và…
3 673 4

Danh mục: Tư liệu khác

… BÀI 4 : Xác định m để phương trình 2 1 1x xx m x+ +=− − (1) có nghiệm duy nhất 1, 0 3ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN TOÁNLỚP 10 – NĂM HỌC 2008 – 2009 Dưới đây chỉ là sơ … CHO HỌC SINH HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO : BÀI 4 (1, 0 điểm. Xác định m để phương trình 2 1 1x xx m x+ +=− − có nghiệm duy nhấtBÀI 5 (1, 0 điểm). Cho hệ phương trình ( 1) ( 1) 2 1 4 … ĐÀO TẠO BẮC GIANGĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN: TOÁN LỚP 10 Thời gian làm bài : 90 phút A . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7, 0 ĐIỂM) BÀI 1 (2,0 điểm). Hãy…
4 4,235 41

Danh mục: Hóa học

… tiết) 1 0,2520,5 1 2,042 ,75 3. Liên kết hoá học (15 tiết)20,5 1 0,25 1 0,254 1, 04. Phản ứng hoá học (7 tiết) 1 0,25 1 2,0 1 0,2532,55. Nhóm halogen (15 tiết)20,5 1 2,032,5Tổng 4 1, 092,2524,030 ,75 1 2,0 19 10 ,0ĐÁP … 4 1, 092,2524,030 ,75 1 2,0 19 10 ,0ĐÁP ÁN THANG ĐIỂMI – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUANMỗi câu đúng được 0,25 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8A C B D C B C B9 10 11 12 13 14 15 16 D C C B B B A BII … TRẬN ĐỀ KIỂM TRAMức độNội dungBiết Hiểu Vận dụng TổngTNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL 1. Cấu tạo nguyên tử (12 tiết) 1 0,2530 ,75 1 0,255 1, 252. BTH các nguyên tố – định luật tuần hoàn (10 …
7 1,470 32

Danh mục: Tư liệu khác

… 6Câu 1: Tính giá trị biểu thức: (3 điểm) a. 22 . 52 – 26 : 23b. 19 . 76 + 13 . 19 + 19 . 11 – 12 5 c. 12 : Câu 2: Tìm số tự nhiên x biết (2 điểm) a. (3x – 10 ) : 10 … 30 75 302030 18 +−+ = ( )30 75 2 018 +−+=30 13 230 73 = 2) 7, 5 : −+−35:2 1 235 = −+35:2 1 25 ,7 = 10 :−35 = 10 .−53 … ĐỀ THI HỌC KỲ I LỚP 7 Câu 1 :(2đ) Tìm x biết : 1. 3=x2. 542 1 43=+−xCâu 2: (2 đ)Tính a. −−−+253253b. 7, 5 : −+−35:2 1 235Câu…
6 432 1

Danh mục: Toán học

… (0 ,75 điểm) b) 32 27 = 275 )2( = 2 13 5 < 2 15 6 = 24.39 = 16 39 < 18 39 ⇒-32 27 > -18 39⇒(-32) 27 > ( -18 )39 Bài 2: (1, 5 điểm): a) (2x -1) 4 = 16 .Tìm đúng x =1, 5 … a) Cách 1: 200 16 1 = 800200.42 1 2 1 => 10 002 1  Cách 2: 200 16 1 > 20032 1  = 10 00200.52 1 2 1 = … – 1 = 0 ; x – z = 0 ⇒ x = z = 35;y = -1; y = 1 b) 4z3y2x== và x2 + y2 + z2 = 11 6 Từ giả thi t⇒429 11 6 16 942z2y2x 16 2z92y42x==++++=== Tìm đúng: (x…

Xem thêm: Phao Số 0 Là Gì ? Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

2 6,492 106

Danh mục: Toán học

1 715 3

Danh mục: Toán học

… Đề số 5ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học 2009 – 2 010 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútCâu Ý Nội dung Điểm 1 (2,5đ) 1 (1, 75 đ)TXĐ: D = Ry x xx yyx y2' 3 60 1 ' … thẳng x = 1 là tiệm cận đứngxxx x2 1 lim 1 (1 )→±∞+= −−; đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang0,250,250,250,253 Đề số 5ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học 2009 – 2 010 Môn TOÁN Lớp 12 Thời … 2α=0,250,250,50,255B(3đ) 1 (1 )Tập xác định D= R xxx xx x x x2 200 1 1lim , lim (1 ) (1 )−→ +→+ += −∞ = +∞− −; đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứngxxx xx x x x2 2 1 1 1 1lim , lim (1 ) (1 )−→…
5 532 4

Danh mục: Toán học

… Đề số 6ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học 2009 – 2 010 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 12 0 phút2Câu Ý Nội dung ĐiểmCâu I 3đKhảo sát và vẽ đồ thị: y x x33= − + (C)2đ• TXĐ: ¡.• Sự biến thi n: … –3(x2 1) = 0 1 (1) 2 1 ( 1) 2x yx y= ⇒ =⇔= − ⇒ − =−+ BBT: x –∞ 1 1 +∞y’ 0 0 y +∞ 2 –2 –∞+ HS đồng biến trên khoảng ( 1; 1); Nghịch biến trên ( ) ( ); 1 ; 1; −∞ − +∞.+ … hay y = – 9x 16 y = – 9( x –2 ) – 2 hay y = – 9x +16 0,250,50,25Câu II 3đTính : A = 5 7 9 12 52log 6 log 8 1 log 4 log 27 2 log 325 49 33 4 5+−+ −+ + 1 3Chú ý:Nếu học sinh làm…
4 447 2

Danh mục: Toán học

… SI a2 2 2 2 1 1 1 1 3( ) ( ) ( 2) ( )2 3 2 3 2+ = +== a2 7 12 . Suy ra bán kính của mặt cầu là JA = a 21 6.0.254a Điều kiện x>0 0.25yy yxx x2 1 2 22 log 3 13 (1) 1 3 .log 2 … = 1 0.25* x25log2= thì y3 8= −, phương trình này vô nghiệm.0.25Nghiệm của hệ là : (256 ; 1) 0.255ax x xm m16 (2 1) .12 ( 1) .9 0+ − + + = (1) x xm m 16 4 (1) ( ) (2 1) .( ) 1 … ) 0 1 7 2+= <−= ⇔−= − 0.25Bảng biến thi n : -∞- 1 3 -1 -+0+∞ 1 7 -1 20f(t)f'(t)t 0.25Phương trình (3) có 2 nghiệm t 1 , t2 thỏa 0< t 1 &lt ;1& lt;…
5 519 4

Danh mục: Toán học

… lnx = 3. 1, 03SỞ GD – ĐT THỪA THI N HUẾTRƯỜNG THPT TAM GIANG Đề số 9ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học 2008 – 2009Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH: (7 điểm)Câu … 1 , 22( 2)− + ⇒ = − ≠ −++.y’(x0) = –3 ⇔ (x0 + 2)2 = 1 ⇔ x0 = 1 hoặc x0 = –3.Với x0 = 1, y0 = 0, ta có tiếp tuyến tại ( 1; 0) là y = –3(x + 1) .Với x0 = –3, y0 = 10 , … phương trình: 1 x x2 1 4 64− +=⇔ x x2 1 34 4− +=⇔ x2 – x + 1 = 3 ⇔ x = 1 hoặc x = 2.0,52x x3 3log log ( 2) 1+ − = . Tập xác định: (2; +∞).x x3 3log log ( 2) 1+ − = ⇔ 4 571 1

Danh mục: Toán học

… VINH XUÂN Đề số 10 ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học 2008 – 2009Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH: (7 điểm)Câu 1: (4 điểm) Cho hàm số xyx2 1 1+=−a) … ()tt3log 2 1+ =t t2 1 3⇔ + =t t2 1 13 3   ⇔ + = ÷  ÷    (1) Hàm số t tf t2 1 ( )3 3   = + ÷  ÷    nghịch biến trên ¡ và f (1) 1= nên (1) có nghiệm … . . . . . 1 Bpt ( )( )x x x22 2log 2 3 log 2 3 1 + − ≥ + ( )xx x x23 1 02 3 2 3 1 + >⇔+ − ≥ + xx x2 1 34 5 0> −⇔− − ≥ xx x 1 3 1 5>…
5 450 3

Danh mục: Tư liệu khác

… Đáp án :I/ LÝ THUYẾT :5đ *1 .b 2.c 3 .a 4.d 5.b 6.c* 1d 2c 3b 4aII/TỰ LUẬN :5đ 1. giống : có biển và đại dương bao quanh .0.5 đ Khác : lục địa là khối … đảo , quần đảo chung quanh . 0.5 đ2. a. Địa hình :- là 1 khối cao nguyên khổng lồ , 0.25đ – các bồn địa xen kẽ các sơn nguyên ,độ cao TB 75 0m 0.25đ – hướng nghiên chính của địa hình là thấp … :phong phú đặc biệt kim loại quý hiếm …0.5 đ3.Bài tập : -vẽ đúng , đẹp , điền đầy đủ thông tin 1. 5 đ – Nhận xét :do phát triển CN , Do tiêu dùng chất đốt ngày càng tăng …0.5đ…

Xem thêm: Payback Time Ngày Đòi Nợ Pdf Ebook, Tải Payback Time

2 768 1

Danh mục: Toán học

Đề số 4ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútCâu Ý Nội dung ĐiểmI (2,0 điểm) 1 Tìm TXĐ của hàm số xyx 1 sin 5 1 cos2−=+. 1, 0 điểmTa … 5 1 54 10 + − =+ = − (*) 1, 0 điểmGọi d là công sai của CSC (un). Ta có:(u d u d u du u d 1 1 1 1 1 ) ( 2 ) ( 4 ) 4(*)( 4 ) 10 + + + − + =⇔+ + = −0,25 u d2u d 1 144 … là: C3 7 35=.P B35 7 ( )220 44⇒ = =0,25Vậy P B P B 7 37 ( ) 1 ( ) 1 44 44= − = − =.0,25IVv (1; 5)= −r, d: 3x + 4y − 4 = 0, (C): (x + 1) 2 + (y – 3)2 = 25(2,0 điểm)2 1 Viết…
4 508 2

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: ôn thi học kì 1 toán lớp 7 bộ sưu tập đề thi học kì 1 toán lớp 11 đề thi học kì 1 toán lớp 4 đề thi học kì ii toán lớp 7 đề thi học kì 1 toán lớp 7 năm 2012 đề thi học kì 2 toán lớp 7 đề thi học kì 1 toán lớp 10 nâng cao đề thi học kì 1 toán lớp 6 đề thi học kì 1 toán lớp 7
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận