Hướng Dẫn Giải Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 5, Các Dạng Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 5

Chương 5 – Bài tập số 1: Bài toán tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng hàm số)

*

Một xí nghiệp trong thị trường CTHH có hàm tổng chi phí như sau TC = Q2+180Q+140.000

Yêu cầu:

1. Nếu giá thị trường là 1200, XN nên SX tại mức sản lượng nào để đạt lợi nhuận tối đa? Mức lợi nhuận là bao nhiêu?

2.

Đang xem: Bài tập kinh tế vi mô chương 5

Xem thêm: vector giấy chứng nhận

Tại mức giá trên, ở mức sản lượng nào xí nghiệp hòa vốn?

3. Xác định mức giá hòa vốn của xí nghiệp?

4. Nếu giá thị trường giảm xuống còn 800, thấp hơn mức giá hòa vốn, XN có nên tiếp tục SX không? Nếu sản xuất, nên sản xuất ở mức sản lượng nào? Lãi lỗ ra sao?

(Mô tả các câu trên bằng đồ thị)

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰỞ ĐÂY:http://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/

Lời giải

Câu 1:

Ta có TC = Q2+180Q+140.000

=> MC = 2Q +180

Lợi nhuận của xí nghiệp trong thị trường CTHH đạt tối đa khi MC = P

ó 2Q + 180 = 1200

ó Q = (1200-180)/2 = 510

Tại Q=510, TR = P*Q = 1100*510 = 612.000

TC = 5102+180*510+140.000 = 491.900

Π = TR-TC = 612.000- 491.900= 120.100 đvt

Vậy mức sản lượng đạt lợi nhuận tối đa là 510 đvsl và lợi nhuận đạt được là 120.100 đvt

Câu 2: Xí nghiệp hòa vốn khi

TC = TR

ó Q2+180Q+140.000 = 1200*Q

ó Q2- 1020Q+140.000 = 0

Giải phương trình bật 2 được 2 nghiệm: Q = 163,4 và Q=856,5

Vậy với giá bằng 1200, xí nghiệp hòa vốn tại 2 mức sản lượng Q = 163,4Q=856,5 (Xí nghiệp chỉ đạt được lợi nhuận dương trong khoảng giữa 2 mức sản lượng này)

Câu 3: Xác định mức giá hòa vốn

Theo lý thuyết, mức giá hòa vốn bằng chi phí trung bình thấp nhất (ACmin)

Ta có TC = Q2+180Q+140.000

=> AC = Q + 180 + 140.000/Q

AC đạt cực tiểu khi AC’ = 0

ó 1 + (0*Q – 140.000*1)/Q2 = 0

ó Q2 =140.000

=> Q = 374,2

­Thế giá trị Q vào phương trình đường AC, ta được

AC = 374,2 + 180 + 140.000/374,2 = 928,3

Vậy mức giá hòa vốn là 928,3 (nếugiá thị trường dưới mức giá này xí nghiệp bị lỗ)

Câu 4: Để quyết định có nên sản xuất không tại mức giá 800, cần xác định điểm đóng cửa (mức giá đóng cửa)

Theo lý thuyết, mức giá đóng cửa bằng biến phí trung bình thấp nhất (AVCmin)

Ta có TC = Q2+180Q+140.000

ð TVC = Q2+180Q

ð AVC = Q + 180

Từ phương trình hàm AVC, có thể thấy AVC thấp nhất khi Q=0 và AVC = 180.

Vậy mức giá đóng cửa là 180 (dưới mức giá này xí nghiệp vừa bị lỗ định phí, vừa lỗ thêm biến phí)

Như vậy, nếu giá thị trường là 800 (thấp hơn giá hòa vốn là 928) thì xí nghiệp vẫn nên sản xuất vì giá thị trường lớn hơn mới giá đóng cửa (800 >180) để giảm thiểu thiệt hại

Xí nghiệp thiệt hại ít nhất khi MC = P

ó 2Q +180 = 800

ó Q = (800-180)/2 = 310

Tại Q=310, TR = P*Q = 800*310 = 248.000

TC = 3102+180*310+140.000 = 291.900

Π = TR-TC = 248.000- 291.900= – 43.900 đvt

Vậy mức sản lượng đạt tối thiểu thiệt hại là 310 đvsl và thiệt hại (lỗ) là 43.900 đvt (thấp hơn giá trị 140.000 chi phí cố định bị lỗ nếu không sản xuất)

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰỞ ĐÂY:http://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/

Hình minh họa câu 1 – 3 Các đường chi phí tổng

*

Các đường chi phí đơn vị

*

Hình minh họa câu 4

Các đường chi phí tổng

*

Các đườngchi phí đơn vị

*

( Xem trả lời)

Họ tên :Địa chỉ email Nội dung

Xem thêm: boi duong thuong xuyen mam non modun 6

*

*

In trang này

*

Lên đầu trang

*

Viết một bình luận