Bài Tập Este Lipit Violet – Lưu Trữ Bai Tap Este Violet

Luyện thi online miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://bocdau.com/uploads/thi-online.png
Bài tập trắc nghiệm Este – Lipit có đáp án, bài tập este – lipit có lời giải, Phương pháp giải bài tập este khó, Bài tập este cơ bản, Các dạng bài tập este lipit violet, Các dạng bài tập Lipit, trắc nghiệm lý thuyết este – lipit có đáp an, Bài tập este khó
Bài tập trắc nghiệm Este – Lipit có đáp án, bài tập este – lipit có lời giải, Phương pháp giải bài tập este khó, Bài tập este cơ bản, Các dạng bài tập este lipit violet, Các dạng bài tập Lipit, trắc nghiệm lý thuyết este – lipit có đáp an, Bài tập este khó

CÂU HỎI TỰ LUẬNEste

Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:– Este là hợp chất hữu cơ, được tạo thành khi thay thế nhóm …(1)………….OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm …(2)……………OR.- Este đơn chức có công thức chung là …(3)…………….RCOOR’; trong đó R là gốc hiđrocacbon hoặc H; R’ là gốc hiđrocacbon.- Este no, đơn chức được tạo thành từ axit no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử là …(4)…………………..CnH2nO2 (với

*

).- Các este là chất …(5)…………….lỏng hoặc chất …(6)………………..rắn ở điều kiện thường và chúng hầu như không tan trong …(7)…………………nước. So với các axit đồng phân hoặc ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc phân tử có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi và độ tan trong nước …(8)……………………thấp hơn hẳn.- Sở dĩ có sự khác nhau nhiều về độ tan và nhiệt độ sôi giữa este với axit và ancol là do este không tạo được liên kết …(9)……………….hiđro giữa các phân tử este với nhau và liên kết …(10)………………..hiđro giữa các phân tử este với các phân tử nước rất kém.- Các este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi …(11)……………….chuối chín; etyl butirat và etyl propionat có mùi…(12)…………………dứa; geranyl axetat có mùi …(13)……………………hoa hồng.- Do có khả năng …(14)………………….hoà tan tốt nhiều chất nên một số este đ­ược dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat),…- Một số polime của este đ­ược dùng để sản xuất …(15)…………………chất dẻo như­ poli(vinyl axetat), poli(metyl metacrylat),… hoặc dùng làm keo dán.- Một số este có …(16)……………….mùi thơm, không độc, đ­ược dùng làm chất tạo h­ương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomiat, etyl fomiat,…), mĩ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,…).

Đọc thêm  Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Filetype Pdf

Viết một bình luận