Top 54 Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4 Cả Năm (Bao Gồm 35 Tuần)

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm là tài liệu cực kỳ xẻ ích, tổng hợp vô vàn những dạng bài tập trong chương trình kiến thức lớp 4 môn Toán.

Đang xem: Bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 cả năm

Tài liệu được biên soạn theo đã tuần cùng hình thức giống những bài kiểm tra. Với những phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 này sẽ hỗ trợ những thầy cô giáo tiết kiệm được thời gian soạn giáo án đồng thời hỗ trợ phụ huynh chỉ bảo và kiểm tra kiến thức của con em mình. Mời thầy cô và những em học sinh với tham khảo nội dung tài liệu tại đây.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm

TUẦN 1

Bài 1: Điền dấu ( ; = ) thích hợp vào vị trí chấm

23476…….32467

34890 ………34890

5688……….45388

93021………..9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đấy sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau .

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Bài 3: Số ba mươi nghìn ko trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần sử dụng để sửa bài làm sai ở trên

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

TUẦN 2

Bài 1: Viết những số sau:

a. Mười lăm nghìn:………………………………………..

Đọc thêm  bản thẩm tra xác minh lý lịch mẫu số 5b

b. Bảy trăm năm mươi:……………………………………

c. Bốn triệu:…………………………………………………..

d. Một nghìn bốn trăm linh năm:……………………….

Bài 2: Trong những số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn đặc biệt:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số liền sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị:……………..

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Đảng Viên Không Được Làm

Phần sử dụng để sửa bài làm sai ở trên

………………………………………………………….

…………………………………………………………. 

 ………………………………………………………….

 ………………………………………………………….

 ………………………………………………………….

TUẦN 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào vị trí chấm

a. 675; 676; ….. ; ……;…….;……..;681.

b. 100;…….;………;……..; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị:…………………..

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị:……………………………………..

c. 9 trăm nghìn, 4nghìn, 6 trăm 3 chục:……………………….

Bài 3: Dãy số tự nhiên là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,……………………

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,……………..

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5……………..

D. 0, 1, 3, 4, 5,………………

Xem thêm: Chuyên Đề Ankan – Phương Pháp Giải Bài Tập Về Ankan

Bài 4: Tìm x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=……………………………………….

Viết một bình luận