Bài tập 1:Em hãy thống kê theo từng lĩnh vực các thành tựu văn hóa của Hy Lạp thời cổ đại? Những thành tựu nào được bảo tồn đến ngày nay?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trongbayacc1239

+ Sáng tạo ra hệ chữ cái La-tinh (A, B, C,…) và chữ số La Mã .

+Văn học: phong phú về thể loại (thần thoại, kịch và thơ). Một số tác giả tiêu biểu là Hô-me với tác phẩm Hi-át và Ô-đi-xê (Hy Lạp), nhà soạn kịch Xô-phốc với vở ơ-địp làm vua (Hy Lạp),..

+ khái quát thành những định lý, định đề, đặt nền mỏng cho sự ra đời của các khoa học sau này như định Lý Pi-ta-go ,định lí Ta-lét, định luật Ác-si-mét.

+Biết làm lịch dựa trên sự di chuyển của Trái Đất xung quanh Mặt Trời Đó là dương lịch.

+ Các nhà sử học tiêu biểu là Hê-rỔ đột với Lịch sử chiến tranh Hy Lạp – Ba Tư, Tuy-x-dit với Lịch sử chiến tranh Pg10-pôn-net, PO-li-bl-ut với bộ Thông sử

Lịch: âm lịch và dương lịch.

– Chữ viết: hệ chữ cái a, b, c, chữ số La Mã I, II, III, …

– Một số thành tựu khoa học cơ bản như phép đếm đến 10, số pi, các định luật Py-ta-go, định luật Ta-lét, …

+ Nhiều tác phẩm điêu khắc vẫn là mẫu mực của nghệ thuật điêu khắc cho đến nay như các pho tượng Thần Vệ nữ Mi-lô, Lục sĩ ném đĩa, Nữ thần A-tê-na, thần Hec-met và những phủ điều trên Khải hoàn môn,…

+ Người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã xây dựng những công trình kiến trúc nổi tiếng: Kiến trúc Hy-La cổ đại đã được thế giới thừa nhận và ứng dụng cho những công trình kiến trúc hiện đại. Kiến trúc châu Âu ngày nay được phát triển trên nền tảng của kiến trúc thời cổ đại của Hy-La và Tây Âu.

Đọc thêm  Cấu Trúc Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật Violet

Lời giải 2:

Họ tên người giải: riyuvyms1

:Em hãy thống kê theo từng lĩnh vực các thành tựu văn hóa của Hy Lạp thời cổ đại ?

– Thiên văn học: sáng tạo ra lịch (Âm lịch) chia một năm ra 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày. Họ biết làm đồng hồ đo thời gian.

– Chữ viết: tạo ra chữ viết (chữ tượng hình) được viết trên giấy Pa-pi-rút, trên mai rùa, trên thẻ tre hoặc các phiến đất sét ướt rồi đem nung khô.

– Toán học: nghĩ ra phép đếm đến 10, tính được số pi bằng 3,16.

– Kiến trúc, điêu khắc: xây dựng được các công trình kiến trúc đồ sộ như: kim tự tháp cổ ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà,…

 Những thành tựu nào được bảo tồn đến ngày nay?

– Lịch: âm lịch và dương lịch.

– Chữ viết: hệ chữ cái a, b, c, chữ số La Mã I, II, III, …

– Một số thành tựu khoa học cơ bản như phép đếm đến 10, số pi, các định luật Py-ta-go, định luật Ta-lét, …

– Những công trình kiến trúc, điêu khắc: kim tự tháp, đền Pác-tê-nông,… là những kiệt tác có giá trị thu hút đông đảo khách du lịch

Viết một bình luận