Bài học rút ra từ thất bại của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (BÀI 11/SGK 63)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Tranhoang408605

Gửi bn

Nguyên nhân thất bại của pt đó là do tự phát, thiếu đường lối đúng đắn thiếu tổ chức vững vàng

Từ nguyên nhân thất bại đó ta rút ra bài học là cần có 1 đường lối tổ chức đúng đắn vững vàng

Chúc bn học tốt

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diemnguyen23673

Phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XX chưa xuất hiện vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản và các tầng lớp trên. Phải đến thế kỉ XX, khi giai cấp tư sản được hình thành đã tiếp thu tư tưởng của dân chủ tư sản và đấu tranh theo khuynh hướng này.

Đọc thêm  Cách hạch toán phí chuyển tiền qua ngân hàng mà kế toán cần biết

Viết một bình luận