Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật đánh giặc được rút ra từ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên

Lời giải 1:

Họ tên người giải: AyDiCiiii1

* Giống nhau:

– Cả hai lần nhà Trần đều huy động nhân dân thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

– Khi thế giặc mạnh, chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho trận chiến chiến lược.

* Khác nhau:

– Trong lần 3, nhà Trần chủ động mai phục và tiêu diệt đoàn thuyền chở quân lương của giặc, đẩy chúng lâm vào tình thế khó khăn, thiếu thốn.

– Chủ động xây dựng trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng, tiêu diệt gọn lực lượng quân giặc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: leduykhanh20091233

– Cả hai lần nhà Trần đều huy động nhân dân thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

– Khi thế giặc mạnh, chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho trận chiến chiến lược.

– Trong lần 3, nhà Trần chủ động mai phục và tiêu diệt đoàn thuyền chở quân lương của giặc, đẩy chúng lâm vào tình thế khó khăn, thiếu thốn.

– Chủ động xây dựng trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng, tiêu diệt gọn lực lượng quân giặc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

Bài học rút ra nhiều kinh nhiệm cho quân Mông – Nguyên là: Không đc xem thường các nước nhỏ hơn như Việt Nam. Phải biết coi trọng đối thủ, thêm cách đánh hợp lí.

Đọc thêm  Quản Lý Sản Xuất Tiếng Anh Là Gì, Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật / Tiếng Anh)

Viết một bình luận