Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào tháng năm nào ? , Ghi ra nhà các bạn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: linh201120112

2 / 9 / 1945

giải thích 

Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập vào này 2 tháng 9 năm 1945 . Tại quãng trường Ba Đình , Hà Nội

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenhang64395

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường ba đình

Đọc thêm  Download Giáo Trình Tâm Lý Học Tội Phạm Học, Giáo Trình Tội Phạm Học

Viết một bình luận