trình bày những nét chính về văn hóa,giáo dục nưới ta thế kỉ 11?, Lưu ý mn tìm và lược ở các ý ở bào 12 nhé!!!!!!, NHớ là ở bài 12 jup mk nhé, MK đg cần gấppp

trình bày những nét chính về văn hóa,giáo dục nưới ta thế kỉ 11?, Lưu ý mn tìm và lược ở các ý ở bào 12 nhé!!!!!!, NHớ là ở bài 12 jup mk nhé, MK đg cần gấppp

Lời giải 1: Họ tên người giải: xuanhiep9723 Danh sách các câu trả lời: – Đến thế kỷ XVII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng, một số giáo sĩ phương tây dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng việt. Đó là chữ quốc ngữ – Đây là thứ chữ viết tiện lợi … Đọc tiếp