đúng không khi cho rằng nếu không có hitle thì không có phát xít đức và nếu không có phát xít đức thì không có chiến tranh thế giới thứ 2 giải thích

đúng không khi cho rằng nếu không có hitle  thì không có phát xít đức và nếu không có phát xít đức thì không có chiến tranh thế giới thứ 2 giải thích

Lời giải 1: Họ tên người giải: diemnguyen23677 đúng vì Trước: Phát xít Đức gần như làm chủ mọi chiến trường Đông và Tây. Anh, Mỹ ko dám phản công. Sau: Quân Đức liên tiếp bị đẩy lùi bởi hai gọng kìm là Mỹ và Liên Xô dẫn đến thất bại của Phát xít Đức. … Đọc tiếp