Công cụ lao động và những vật dụng của người nguyên thuỷ giai đoạn Phùng, Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun chứng tỏ cuộc sống của họ như thế nào ?, A. Lệ thuộc vào tự nhiên, còn sơ khai, B. Sản phẩm còn thiế

Công cụ lao động và những vật dụng của người nguyên thuỷ giai đoạn Phùng, Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun chứng tỏ cuộc sống của họ như thế nào ?, A. Lệ thuộc vào tự nhiên, còn sơ khai, B. Sản phẩm còn thiế

Lời giải 1: Họ tên người giải: Bbbaaaooo8 D. Sản phẩm dư thừa, xã hội phân hoá giàu nghèo Trải qua quá trình không ngừng tiến hóa, cuộc sống của người nguyên thủy ngày một phát triển hơn. Tại giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu Gò Mun, người nguyên thủy đã phát hiện ra đồng … Đọc tiếp