Đặt những câu hỏi ” Tại sao?, Vì sao? ” về nước Ấn Độ. Đặt cho khó nhá mn. Mình phải hỏi những nhóm thuyết trình khác!

Đặt những câu hỏi ” Tại sao?, Vì sao? ” về nước Ấn Độ. Đặt cho khó nhá mn. Mình phải hỏi những nhóm thuyết trình khác!

Lời giải 1: Họ tên người giải: quangprince20086 1. Vì sao nước Ấn Độ lập kỷ lục mới về số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ ? 2. Vì sao nước Ấn Độ có ít nguy cơ bị tàn phá bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 ? 3. Tại sao nước Ấn … Đọc tiếp