THời LÝ dduocj thành lập vào năm nào

THời LÝ dduocj thành lập vào năm nào

Lời giải 1: Họ tên người giải: bestanhvan7 Triều đại này bắt đầu khi Lý Công Uẩn lên ngôi vào tháng 10 âm lịch năm 1009 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Tiền Lê. Triều đại này trải qua 9 vị hoàng đế và chấm dứt khi Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới có 7 tuổi, bị ép thoái vị để nhường … Đọc tiếp